ก่อนเที่ยงวันนี้  ( วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2549 ) หลังจากที่ไปสะสางล้างบริเวณด้านหลังสำนักงานฯ ที่ผ่านมายังไม่รีบร้อยนัก  ทำไปได้ 1 ชั่วโมงจึงเสร็จ จากนั้น  ด้วยทราบว่า นายวินัย สิทธิมณฑล นายอำเภอเมืองน่าน จะไปพบประชาชนที่บ้านพญาวัด  เสร็จธุระแล้วจึงขับรถไปที่จุดนัดหมาย ไม่พบ ๆ แต่ชาวบ้าน  จึงโทรประสานทราบว่าไปบ้านเจดีย์ จึงขับรถยนต์ตามไปอีก

                            ไปถึงบ้านเจดีย์ ที่บริเวณวัดเจดีย์ พบเจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.และชาวบ้านสนทนา  บอกว่า นายอำเภอฯ และคณะเพิ่งออกเดินทางไปบ้านดอนมูล  ก็ขับรถตามไปอีก เพราะอยากเรียนรู้ว่า นายอำเภอเมืองน่าน  นายก อบต.ดู่ใต้ พร้อมรองนายกและเลขานายกฯ มีกิจกรรมการช่วยเหลืออย่างไร  ตามทันที่นี้แต่การสำรวจข้อมูลยังไม่เรียบร้อยนัก  คณะได้แจกสิ่งของและน้ำดื่ม จากนั้นเดินทางต่ออีก

                             เพราะสนใจจึงร่วมเดินทางไปกับคณะนายอำเภอที่บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13  พบคณะกรรมการมาสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน  คณะนี้ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ  มีการสอบถามและให้กรอกแบบพร้อม  นายอำเภอตัดสินใจจะย้อนกลับมาที่บ้านหมู่ที่ 13 อีก

                               นายอำเภอฯ พร้อมคณะเดินทางต่อไปบ้านหมู่ที่ 1  พบชาวบ้านจำนวนหนึ่ง แต่ข้อมูลก็ยังไม่สมบูรณ์  มีการมอบเงินเบี้ยงค้น จำนวน 500  บาท ก่อนมอบเงินได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของเงินและแนวทางการช่วยเหลือ  เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่า  หากได้ฟังว่าเขตเทศบาลเมืองน่านมอบให้ 2,000 บาทนั้น   เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันและเงินที่เทศบาลรับไปมอบชาวบ้าน  มารับมอบจากนายอำเภอฯ  จึงขอให้ประชาชนที่มาเข้าใจว่า  หากยังแจ้งชื่อไม่ครบก็ขอให้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ อบต. แล้วจะมีคณะกรรมการมาสอบถามตามแบบฟอร์มในเร็ววัน

                                เดินทางต่อไปทีหอประชุมบ้านหมู่ที่ 10 บ้านดู่ต้นฮ่าง  ที่นี่มีการพูดคุยและส่งมอบเงิน และสิ่งของน้ำดื่ม อาหารกระป๋งเช่นเดียวกันหมู่บ้านก่อนหน้า  ที่นี้เราประทับใจที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวขอบคุณนายอำเภอ  และการรายงานความเสียหายของประชาชนที่นี่ค่อนข้างสมบูรณ์

                                 คณะเดินทางมาถึงที่หมู่ที่ 12  ต.ดู่ใต้ฯ  เห็นประชาชนรอเต็มห้องประชุม  แต่ปรากฏว่ารายการที่แจ้งไปว่าน้ำท่วม มีเพียง 8 คน นายอำเภอฯ  พูดให้เข้าใจว่า ไม่ต้องตกใจ  และไม่ต้องไปว่ากัน ขอให้รีบแจ้งเหตุและความเสียหายกับผู้ใหญ่บ้านฯ  ให้เรียบร้อยในวันนี้ เพราะที่ผ่านมาอยู่ในภาวะเร่งรีบ  จากนั้นมอบให้แก่ผู้มีรายชื่อไปจำนวน 8 รายความจริงมีมากกว่านั้นหลายเท่า

                                  ย้อนกลับไปที่บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13  ที่คระกรรมการสำรวจในช่วงเช้าแล้วเสร็จ จึงสามารถมอบเงินได้มากกว่า 500  บาท เนื่องจากมีการทำเอกสารเรียบร้อย แต่จ่ายได้ไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้น  จากนั้น เดินทางไปบ้านสมุน ปรากฏว่าที่นี่แปลกมีการแจ้งข้อมูลไป แต่กลับผิดช่องทางได้พบและพูดคุย คลี่คลายและให้การช่วยเหลือประชาชนไป จำนวน 8 ครัวเรือน

                                    นายอำเภอฯ บอกว่า ได้รับเงินจากจังหวัดน่านมาเมือ่เวลา 14.00 น.วันศุกร์ที่ผ่านมา (วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2549 )จากนั้นประชุมคณะทำงาน เริ่มออกพบประชาชนตั้งแต่วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนี้ เพื่อให้เป็นการชดเชยความเสียหาย  โดยที่ก่อนหน้าได้ไปพบและมอบถุงยังชีพ อาหารตอนมีระดับน้ำน่านสูงไปก่อนหน้าแล้ว ยังกล่าวขอโทษว่า หากการช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง หรืออาจยังไม่พบหน้า เพราะไปบริเวณน้ำท่วมมาก ๆ ก่อน ประชาชนในพื้นที่ขอบพระคุณนายอำเภอฯ และเข้าใจมีบรรยากาศที่ดีน่าประทับใจ    เห็นว่าทำงานรวดเร็วทันใจ  ทำความเข้าใจประชาชน และมีกล่าวความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระเทพฯ และราชวงศ์ที่ทรงห่วงใยชาวน่านให้ประชาชนรับทราบด้วย.