วิทยุชุมชนคนเมืองปาย

tum
วิทยุชุมชนเป็นสื่อของท้องถิ่น ทางเลือกการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวที่ชุมชนจัดการกันเอง โดยไม่มีผลกำไร

วิทยุชุมชนคนเมืองปาย...สื่อสารธารณะเพื่อชุมชุมชน

ภายในอาคารเก่า ๆ หน้าศาลาการเปรียญวัดหลวง ต.เวียงใต้ อ.ปาย ที่บัดนี้มีการต่อเติมแบบง่าย ๆ  ด้วยวัสดุที่พอหาได้และจากการบริจาคจนกลายเป็นที่ทำการ สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปาย  ที่มีห้องกระจายเสียง ให้ ดีเจ ที่มีทั้งเด็กจนถึงผู้สูงวัย ได้มาจัดรายการในแบบของตนเอง  แต่เน้นสาระที่เป็นประโยชน์กับคนเมืองปายเป็นหลัก   และยังหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลของประชาชนในการติดต่อสื่อสารกัน

วิทยุชุมชนคนเมืองปาย ออกอากาศทุกวัน  จันทร์-ศุกร์ มีดีเจ 7 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดรายการตามผังรายการที่ได้ตกลงกันไว้  ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ยกให้เป็นเวทีเด็ก  มีทีมดีเจเด็กที่จากแค่เคยติดตามมาดู เมื่อผู้ใหญ่เปิดโอกาส ให้ได้ลองคิดลองทำในที่สุดก็สามารถทำได้และยังชักชวนเพื่อน ๆ มาช่วยกันจัด ตอนนี้มี 6-7 คนที่มีแววและมาทำต่อเนื่อง

คนที่จะมาเป็นดีเจ เราจะถามก่อนเลยว่าอยากจะมาจัดจริงหรือเปล่า  ไม่มีค่าตอบแทนนะ ห้ามอิง ผลประโยชน์ใด ๆ  ข่าวหรือข้อมูลที่นำเสนอต้องเชื่อถือได้ ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเอง และต้องพูดสุภาพ อ.เกรียงศักดิ์    คำหอม  เจ้าของรายการ นานาสาระ สุภาษิตล้านนา ยืนยัน    วิทยุชุมชนคนเมืองปายเปิดกว้างสำหรับใครก็ได้ที่อยากจะมาจัดรายการแต่ต้องมาด้วยความสมัครใจและมีใจเสียสละไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง  ซึ่งโดยการทำงานที่ก่อนถึงช่วงของตนเองก็จะมานั่งรอกันเป็นชั่วโมงเพื่อนั่งคุยแลกเปลี่ยนสอบถามกันในเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคการใช้เครื่องมือ ซึ่งตอนนี้ดีเจทุกคนทำเองได้หมด  ใครจัดรายการเช้าก็มาเปิดสถานี ใครจัดคนสุดท้ายก็ปิดให้เรียบร้อย

   

รายการที่จัดก็หลากหลายแยกตามกลุ่มคนทั้งวัย เพศ อายุ และยังมีรายการที่เน้นการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลัก ส่วนข่าวสารดีเจแต่ละคนจะเขียนสคริปรายการของตนเองในแต่ละครั้งว่าจะมาพูดเรื่องอะไรบ้าง แต่หัวใจคือข่าวสารที่เสนอต้องเป็นจริง ข่าวลือ ข่าวโคมลอยที่ตรวจสอบไม่ได้จะไม่มีการนำมาพูด   ส่วนข่าวแจ้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยราชการก็ยินดีออกอากาศให้

ลุงหนวด อาชีพขายโจ๊กเข้าเย็นใช้เวลาว่างช่วงกลางวัน มาจัดรายการ เป็นรายการเก็บข่าวมาเล่า โดยจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วหยิบข่าวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับชุมชนมาเล่า  โดยจัดลำดับความสำคัญของข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเร่งด่วน

ดีเจลุงหนวดบอกว่า  เวลาจัดรายการเรามีการคัดกรองข่าวสารเหมือนกันโดยหลักของเราคือจะไม่รับสายหน้าไมค์ ผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาบางคนโทรมาเพื่อจะว่าคนโน้นคนนี้เราก็ไม่นำมาพูดออกอากาศ  และคนที่โทรศัพท์เข้าถือเป็นการตรวจสอบผู้ฟังได้ทางหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงรายการได้ อีกทั้งยังทราบว่าผู้ฟังเป็นใคร อยู่ที่ไหน ซึ่งดีเจทุกคนก็จะมีข้อมูลของตัวเอง ข่าวที่จัดต้องมีการเน้นข่าวภายในชุมชนและต้องเชื่อถือได้

ดีเจอ๊อด หรือ ประพัฒน์  อินถา เจ้าของร้านปายมิวสิค และอู่ซ่อมรถ และยังเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ก็เอาความรู้จากงานอาชีพ มาจัดรายการให้ความรู้เรื่องการซ่อมรถ การดูแลรถ  และการได้ออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และต่างอำเภอเมื่อได้รับรู้เรื่องราวอะไรก็จะนำมาเล่าในรายการ เป็นการให้บริการแก่คนเมืองปาย

             

 

การจ้ดรายการของ ดีเจอีอต 

 

ตารางออกอากาศหน้าห้องส่ง

                         

  อ.เกรียงศักดิ์  ยกตัวอย่าง ครั้งหนึ่งในการจัดรายการนานาสาระ สุภาษิตล้านนา เป็นรายการสืบสานภาษาท้องถิ่น ซึ่งคนสนใจมาก  ครั้งหนึ่งตนได้หยิบยกคำว่า เกศตกป่า คือ การห้ามเอาเสาลงหลุม ตนพูดไปไม่ชัดหรือขาดส่วนสำคัญไปบางเรื่อง ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่โทรมาเพิ่มเติมก็เป็นประโยชน์ และเราก็จดกันไว้  

เทคนิคการจัดรายการของดีเจแต่ละคนช่วยกระตุ้นความคิด มองเห็นปัญหาร่วมของคน   การดำเนินงานของวิทยุชุมชนคน เมืองปายนี้เราต้องการให้เป็นสื่อทางเลือกของกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน  และเราต้องการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อยทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง ปรากฎการณ์ทางสังคมที่ภูมิใจคือ เวลาไปตลาดหรือไปที่ไหนก็จะมีคนพูดถึงรายการโน้น รายการนี้ อยากให้เป็นโน้น อย่างนี้ คุยกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เกิดกลุ่มย่อย ๆ อย่างนี้เยอะ และที่สำคัญเมื่อก่อนของตกหายก็หายไปเลย เดี๋ยวนี้ของหายใครเก็บได้ก็วิ่งมาให้วิทยุชุมชนประกาศ แจ้งกัน เจ้าของก็มารับขอบอกขอบใจ ได้ความสัมพันธ์ในชุมชน วิทยุชุมชนคนเมืองปายเหมือนเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะทางอากาศที่คนในชุมชนใช้เชื่อมประสานกัน เพราะบางทีผู้ฟังโทรมาขอเบอร์โทรศัพท์ว่าอยากติดต่อหน่วยงานราชการเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็แนะนำไป

ข้อกำหนดที่ยึดถือโดยเคร่งครัด ของ ดีเจทุกคน

 

ดีเจลุงหนวด ว่างจากขายโจ๊กก็มาเล่าข่าว

  

                ป้าแหลง หรือ คุณอาภรณ์  แสงโชติ หัวเรือใหญ่ของการนำขบวนวิทยุชุมชนคนเมืองปาย บอกว่า  เมื่อเป็นสื่อสาธารณะเราต้องหาแนวร่วม วิธีการคือ ในส่วนราชการใครย้ายมาเราก็เชิญมาออกรายการ ส่วนราชการมีข่าวสารอะไรก็มาฝากประชาสัมพันธ์   

                วิทยุชุมชนคนเมืองปายผ่านประสบการณ์มาเยอะ แต่ก็สามารถจัดการกันได้ แรก ๆ มีโครงสร้างทางการเลยใครตำแหน่งอะไรพอทำไปก็พบว่าเป็นโครงสร้างที่แข็งเกินไป จึงเปลี่ยนมาเป็นโครงสร้างจากกรรมการมาเป็นผู้ประสานงาน และให้ทุกเครือข่ายเข้ามาเป็นกรรมการ ของวิทยุชุมชนคนเมืองปายมี 5 เครือข่าย  คือ กลุ่มสตรี เกษตร ผู้สูงอายุ ชนเผ่า และอิสลาม แล้วเครือข่ายเขาก็ดูแลจัดการกันเอง  เกิดการแข่งขันแต่เป็นการแข่งกันโชว์ของดีของแต่ละเครือข่าย แต่ละเครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 20 คน  ตนก็เป็นประธานอยู่ข้างบน คอยดูว่าขาดเหลืออะไรก็เชื่อมมาช่วยกัน

              เราต้องจะปล่อยให้เขาจัดการกันไปโดยไม่เข้าไปเลย แต่ฟังอยู่ที่บ้าน ถ้าติดขัดตรงไหนจึงจะเข้าไปช่วย เราต้องปล่อยให้เขาคิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเองได้ เขาจึงจะโต

 

ตู้ ปณ.รับทุกเรื่องที่ผู้ฝังอยากบอก .... เก็บมาปรับปรุง

 

กว่าจะถึงคิวตัวเอง ก็ขอแลกเปลี่ยนกันก่อน

สภาพที่เห็นและการได้พูดคุยกับเหล่าดีเจของวิทยุชุมชนคนเมืองปาย และเขาเหล่านั้นเป็ผู้บริหารจัดการสถานีไปโดยปริยายนั้น จะเห็นว่าการดำเนินการที่สอดคล้องไปกับ หัวใจของวิทยุชุมชนคนเมืองปาย   ที่พวกเขาร่วมกันกำหนดขึ้น คือ

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">·        คนในชุมชนเป็นผู้ผลิตและผู้ฟัง </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">·        เข้าถึงง่าย  กล่าวคือ เปิดง่าย ใช้ภาษาถิ่น  ต้นทุนต่ำ สถานการณ์ใกล้บ้าน การผลิตเครื่องมือไม่ซับซ้อน</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">·        เป็นสมบัติสาธารณะทางอากาศ</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">·        ใช้ระบบอาสาสมัครในการดำเนินการ</p><p> ·        ไม่แสวงกำไร แต่สร้างต้นทุนทางสังคม คนในชุมชนร่วมกันจัดตั้งและร่วมกันเป็นเจ้าของคลื่นความถี่</p><p>จะเห็นว่าวิทยุชุมชนคนเมืองปาย มีเป้าหมายชัดเจนคือต้องการเป็นสื่อสาธารณะทางอากาศที่ชุมชนเป็นเจ้าของและจัดการเพื่อการรับรู้ข่าวสารและประโยชน์ของชุมชน   ใช้การเรียนรู้ สร้างคนผ่านการทำจริงและร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ เราผ่านประสบการณ์มาเยอะ มีทั้งคนที่แอบมาใช้ประโยชน์ บางคนเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้พอทำได้แล้วก็ไปตั้งสถานีวิทยุของตนเองแต่เป็นเชิงธุรกิจซึ่งผิดหลักการวิทยุชุมชน  แต่เราก็เรียนรู้และค่อย ๆ ปรับและควบคุมกันได้ มีกลุ่มแกนนำที่มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการสร้างคนสร้างการเรียนรู้ เช่น  ป้าแหลงซึ่งมักได้รับเชิญไปประชุมหรือดูงานในที่ต่าง ๆ  ป้าแหลงก็มักนำตัวแทนของแต่ละเครือข่ายหมุนเวียนกันไปด้วยเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ แต่ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะเอาตัวแทนออกไปด้วยรวมทั้งกลุ่มเด็ก  ซึ่งเป็นกลุ่มแกนของวิทยุชุมชนคนเมืองปายมองว่าเราต้องสร้างคนรุ่นใหม่เหล่านี้ขึ้นมาสืบต่อ   ส่วนกลุ่มผู้จัดรายการซึ่งมีการจัดสรรแบ่งช่วงเวลาให้กับคนกลุ่มต่าง ๆ ในเมืองปาย รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ให้สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ และพวกเขาก็เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนทักษะและเทคนิคกันอย่างไม่เป็นทางการ  ป้าแหลงเป็นคุณเอื้อที่คอยสนับสนุนเชื่อมโยงทั้งแหล่งทุนและความรู้เพื่อให้เกิดกิจกรรมและการดำเนินงานของวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">จากกระบวนการทำงานดังกล่าวทำให้วิทยุชุมชนคนเมืองปายกลายเป็นสมบัติสาธารณะทางอากาศที่คนเมืองปายรู้สึกเป็นเจ้าของ มีการพูดถึง  ชี้แนะและเข้ามาสนับสนุน (บริจาค) เป็นศูนย์ข้อมูลเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของชุมชน และยังเป็นอะไรอีกหลากหลายที่คนเมืองปายจะใช้ประโยชน์ได้....อย่างสบายใจ. </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km on the way

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 46923, เขียน: 28 Aug 2006 @ 18:14 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

วิทยุชุมชนคนเมืองปาย คงต้องฝ่าอุปสรรคอีกมาก เพราะการแข่งขันเกิดขึ้นที่ปาย...แต่หากจุดยืนของ สิทยุชุมชนที่ชัดเจน ผมมองว่า เป็นจุดแข็งของวิทยุชุมชน

อีกอย่างที่น่าเป็นห่วงคือ กำลังบุคลากร ที่ช่วยกันตอนนี้ เพราะทุกคนทำด้วยใจจริงๆ สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างขาดแคลนครับ  เราใช้เทคโนโลยีเท่าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพของชาวบ้านนำผลไม้มาให้พี่ๆดีเจ เป็นคำตอบหนึ่ง ว่า การทำสื่อเพื่อชุมชน ประสบความสำเร็จแค่ไหน อย่างไร ครับ 

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกสิ่งดีๆ ของชุมชนมาเพื่อ ลปรร.
  • ขอเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานวิทยุชุมชนคนเมืองปายทุกๆ ท่านครับ

 

toom
IP: xxx.209.25.238
เขียนเมื่อ 

ตอบคุณจตุพร

ตุ่มมองว่าการแข่งขันของวิทยุชุมชนที่ปายอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะ  หากกลุ่มตัวอย่างดี ๆ ของดีเจหลายวัยเหล่านี้ยังทำหน้าที่อย่างแข็งขันและยึดมั่นในหลักการของการจัดวิทยุชุมชน   "น้ำใจและไมตรี"จากผู้ฝัง  เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากค่ะ

toom
IP: xxx.209.25.238
เขียนเมื่อ 

ตอบคุณสิงห์ป่าสัก

เท่าที่เห็น การทำงานของวิทยุชุมชนคนเมืองปาย พวกเขามีกำลังใจที่ดีค่ะ ยิ่งเสียงตอบรับทางโทรศัพท์และ "น้ำใจ" จากผู้ฟังที่ส่งมาให้ถึงสถานี และเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดรายการแล้วสามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้เขาได้  เหล่าดีเจพวกนี้เขาก็ดีใจ กันมาก ๆ และอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ขอบอกว่าแต่ละคนมีเรื่องเล่าความประทับใจจากการจัดรายการเยอะมากค่ะ

ผมมองเรื่องการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำวิทยุชุมชนครับ เพราะการทำสื่อ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การนำเสนอที่มีรูปแบบที่น่าสนใจ ที่ว่าแข่งขันก็คือ ต้องมีการปรับตัวเรื่อยๆ กับสถานีวิทยุที่มีอยู่ในพื้นที่เมืองปาย...

ซึ่งผมคิดว่า เล่นกับสื่อ  เรื่องนี้สำคัญครับ 

อดีตดีเจรุ่นแรกๆ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

วิทยุชุมชนคนเมืองเป็นสื่อที่ดีนะคะ ช่วยให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้จัดกับผู้ฟัง คนในชุมชนก็ให้ความสนับสนุนดี เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนแล้วกันค่ะ สู้ต่อไป เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของชุมชนและคนเมืองปายทุกคนไว้ สู้ๆนะคะ

คุณพัชร์ชัยกฤช
IP: xxx.180.129.152
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ...พอดีผมสนใจจะลงโฆษณาที่สถานีนะครับ..ไม่ทราบว่าจาติดต่อยังไงได้บ้างครับ..ใครทราบรบกวนติดต่อกลับ 0897000633 ด้วยนะครับ..ขอบคุณมากครับ

 

รัชกร ปรีชาไว
IP: xxx.49.76.122
เขียนเมื่อ 

เจ้าของสถานีวิทยุขุมชน รับข่าวดีต้อนรับปีกระต่ายทอง

เรียน เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนทุกท่านรับทราบ

เรื่อง รับสมัครผู้ดูแลเขตอำเภอ รับสิทธิ์พิเศษมากมาย

บริษัทพรหมภัสสร อินเตอร์พลัส จำกัด ได้จัดโครงการ 1 คลื่น 1 อำเภอ รับสิทธิ์ผูกขาดทั้งอำเภอ

แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น น้ำสมุนไพรสมายบาล้านซ์ อื่นๆ

ลำดับ รายการสินค้า กำไรขายปลีก ค่าแนะนำตรง ค่าแนะนำต่อ ค่าดูแลเขต สิทธิ์พิเศษ

1 สมายบาล้านซ์ ใหญ่ 300 100% 50% 50% หมายเหตุ

2 สมายบาล้านซ์ เล็ก 100 100% 50% 50% โบนัสบริหารเครือข่าย

3 บลู บาล้านซ์ ใหญ่ 300 100% 50% 50%

4 บาล้านซ์ แพ็ค ใหญ่ 310 100% 50% 50%

5 บาล้านซ์ แพ็ค เล็ก 90 100% 50% 50%

เราทำงานกันเป็นทีม work ร่วมด้วยช่วยกันรวย โดยทีม Wonderful Team

คุณรัชกร ปรีชาไว โทร 0805713666 และ 0863247944 และเว็ป www.ktwonderful.co.cc

ทางสถานีวิทยุชุมชน จะได้รับเว็ป วิทยุออนไลน์ฟรี ฟรี www.ktthairadio.com

www.konsangfun.tht.in/?id=kd002 เว็ปนี้คลิ๊กเข้าไปเพื่อจำจองพื้นที่เป็นผู้ดูแลเขตอำเภอ ได้เลยนะคะ เดี๋ยวหมดนะจ๊ะ

สถานีวิทยุที่เข้าร่วม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ คลื่นดีบ้านเฮา อุดรธานี คลื่นคนพะเยา สระแก้ว คลื่นคนสู้ชีวิต อุบลธานี คลื่นเสียงประชาชน ลำพูน

คลื่นเวียงนาล้านนาเชียงใหม่ คลื่นคนบางบ่อสมุทรปราการ คลื่นประสาทเรดิโอ สุรินทร์ คลื่นกฏษณเรดิโอหนองบัวลำภู คลื่นโบกี้เรดิโอ ชลบุรี

คลื่นหล่มสักเมืองใหม่เพชรบรูณ์ คลื่นสถานีวิทยุชุมชนรัตบุรี คลื่นกู้ชีพตระเปียงเตียสุรินทร์ คลื่นช้างเอฟเอ็มสุรินทร์ คลื่นทานะเรดิโอ

คลื่นพิสิษฐ์เรดิโอ ประจวบ คลื่นคนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระยอง คลื่นพัทยาสามัคคี คลื่นวิทยุชุมชน hotwave นครพนม คลื่นสองย่าเรดิโอ

คลื่นปากคลองปรานประจวบ คลื่นลุ่มน้ำบนอุบล คลื่นเขื่อนขันเรดิโอหนองบัว คลื่นวิทยุเพื่อความมั่งคงจันทบุรี คลื่นไทรงามสเตชั่นเรดิโอ

คลื่นเพชรบูรณ์ซิตีเรดิโอ ประจวบ คลื่นน้ำเขียวเรดิโอ คลื่นคนบูรพา คลื่นมหาชนคนเตาถ่าน คลื่นวิทยุชุมชนแกลงระยอง คลื่น narongpronradio

คลื่น 108sucessradio และอีกมากมายสามารถดูได้จาก www.ktthairadio.com

หมายเหตุ วิทยุเครือข่าย Tnew เครือข่าย 500 สถานีทั่วประเทศ ยังเข้าร่วมโครงการ KT สุขภาพดีทั่วไทย โอกาสดีๆมีครั้งเดียวนะคะ