การฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

  ติดต่อ

สำนักหอสมุดจัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

        เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดนครสวรรค์ มีนางสาวขวัญตระกูล  กลิ่นสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสำนักหอสมุด เป็นผู้ให้ความรู้ โดยมีอาจารย์ปราโมทย์    ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความอนุเคราะห์ และอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรม

        การจัดฝึกอบรมครั้งนี้สำนักหอสมุดได้ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับแนะนำการให้บริการในด้านต่างๆภายในสำนักหอสมุดด้วย มีผู้เข้ารับฟังการอบรมทั้ง 2ชั้นปี ซึ่งเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา นิสิตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

        จากการสอบถามผู้เข้าฝึกอบรมทราบว่าผู้เข้าอบรมยังไม่เคยเข้าเว็บไซด์ และใช้บริการฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดเลย ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดให้เป็นที่รู้จักไปในตัวด้วย

(หากท่านใดสนใจเรื่องการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สามารถติดต่อมาได้ที่ฝ่ายบริการสำนักหอสมุด โทร0-5526-1055 หรือ 0-5526-0000 ต่อ 2615 )

ภาพโดย"คนเขียนข่าว"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR.Library

หมายเลขบันทึก: 46618, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:31:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#การศึกษา#การฝึกอบรม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • เยี่ยมเลยครับ
  • อยากทราบเรื่อง visual  library พอจะมีข้อมูลไหมครับ