ความสงบสุข เป็นสิ่งที่ใครๆย่อมอยากมี แต่การที่คนเราสามารถตื่นขึ้นมา แล้วมีความสุขไปได้ตลอดวัน โดยไม่ไปก่อความเดือดร้อนแก่คนอื่น แถมได้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเอง ต่อครอบครัว และต่อส่วนรวม ย่อมเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่บางคนอาจทำได้โดยง่าย บางคนอาจทำได้ยาก โดยเฉพาะ การที่ต้องพบเจอผู้คน มากมาย พบเจอสิ่งที่ขัดความต้องการของตน หรือไม่ได้ดังใจที่ตนต้องการ การควบคุมตนเอง โดยรับรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามา และปล่อยวาง ไม่ให้ต้องทุกข์เกินไปจากการได้รับรู้สิ่งที่ไม่ต้องตามความต้องการของตน การควบคุมตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ ตนต้องเตือนตนไว้