ทางสถาบันและชมรมจริยรรมได้จัดงานทำบุญวันเกิดเจ้าหน้าที่ในเดือนสิงหาคม     ชมรมได้เชิญพระจากวัดชลประทาน     วันนี้พระอาจารย์จากวัดได้กล่าวชมผอ.ซึ่งดิฉันขออนุญาตยกคำชมให้กัลยาณมิตรทั้งหลายที่ทำให้งานดำเนินไปด้วยดีทำให้พระท่านมองเห็นแต่ภาพผู้บริหารที่นำคนมาทำความดี

ดิฉันขออนุญาตบันทึกผู้เป็นคนร่วมคิด ประสาน  จัดการทั้งหมดค่ะ

1    เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

2     สมาชิกชมรมทุกท่าน     ขออนุญาตเอ่ยนามเท่าที่จำได้    คุณสุนันทา    จันทรา   พัชรา   อ้อม  วงเดือน    ช่วยเติมด้วยค่ะ

3     ขอบคุณพี่หมอศิริวรรณที่ส่งหมอกวินและภรรยา (ขอโทษที่จำชื่อไม่ได้)มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆที่เกิดเดือนนี้ค่ะ

ขออนุภาพแห่งทานบารมีที่ทุกท่านได้กระทำมาโปรดแผ่ไพศาลปกป้องค้มครองให้ทุกท่านมีความร่มย็นเป็นสุขตลอดกาลนิรันด รด้วยเทอญ    สาธุ