GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

อบรมครูผู้สอนกลุ่มทักษะภาษาไทย

 

 อบรมครูผู้สอนกลุ่มทักษะภาษาไทย

 

          

ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตธนบุรี

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2549

เรื่อง

ทักษะการเขียนหนังสือ สำนวนไทย การเขียนร้อยกรอง เำกม นิทาน

การเขียนเพื่อแสดงวามคิดเห็น การอ่านเพื่อหาสาระและข้อคิด ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 46607
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)