ถือเป็นโอกาสที่สำคัญ ก่อนจะถึงช่วงของการจัดงานพืชสวนโลก ที่เชียงใหม่

เวทีเสวนา "ค้นหาเสน่ห์เมืองปาย ในอดีต ตั้งเข็มทิศอนาคต"

ผมมีโอกาสได้พบนักวิชาการที่หลากหลาย ได้พบสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวกิจกรรมสร้า้งสรรค์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของตัวเอง

 

ภารกิจที่สำคัญของผมในครั้งนี้ นอกจากเป็นผู้ร่วมเวทีเสวนาแล้ว ผมต้องทำหน้าที่ต้อนรับ กลุ่มนักวิชาการ สื่อมวลชน ในการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" และเป็นไกด์นำชมท่องเที่ยวในชุมชน ที่เป็นกรณีตัวอย่างที่ปาย คือ "บ้านสันติชล"

 

ในความคิดของผม  ผมอยากให้ทุกคนที่มารู้จักชุมชนท่องเที่ยว เข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่า จุดมุ่งหมายของงานวิจัยและพัฒนาเราคืออะไร?

เครื่องมือ หรือช่องทางที่เรามีอยู่ในตอนนี้ คือ สื่อมวลชน ที่จะเสนอภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนออกไป ให้คนข้างนอกรับรู้ว่าเราเป็นอย่างไร มาเที่ยวแล้วได้เรียนรู้อะไร นอกจากมาเที่ยวอย่างเดียว.......

ชุมชนท่องเที่ยว กับ การท่องเที่ยวกระแสหลัก ต่างกันอย่างไร?

ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ

เวลา ๑๔.๐๐ น.

มีกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มแรกที่มาในหมู่บ้านสันติชล ผมได้พาไปเดินชมวิถีชีวิตทั่วไปของคนจีน การทำรองเท้า การแปรรูปผลผลิต ที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนจีนยูนนาน

สื่อมวลชนประทับใจบรรยากาศ และภูมิอากาศที่เย็นสบาย

เวลา ๑๖.๐๐ น.

 มีกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มที่สอง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มาสมทบอีกครั้ง

ผู้นำชุมชน คุณบุญหล่อ หล่ออริยะวัฒน์ กับผมได้ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มที่มาในชุมชนทั้งหมด ๖๐ กว่าท่าน เกี่ยวกับ ความเป็นมาของชุมชน กระบวนการวิจัยกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน  

และผมได้นำกลุ่มที่สองไปเดินชมวิถีชีวิตในชุมชนอีกครั้ง ก่อนที่พวกเราทั้งหมดจะมารับประทานอาหารแบบจีนยูนนานที่ศูนย์วัฒนธรรม จีนยูนนาน บ้านสันติชล

เวลา ๑๘.๐๐ น.

ถึงเวลาอาหารเย็นที่ทุกคนรอคอย....เป็นเมนูอาหารจีนยูนนาน ชุดใหญ่รับประทานภายใต้ค่ำคืนแห่งแสงไฟจากโคมจีน พร้อมเสียงบรรเลงเพลงจีน

 

เรามีการแสดง ศิลปวัฒนธรรมจีนยูนนาน จำนวน ๒ ชุด มาแสดงให้ชมด้วย เป็นการแสดงกังฟูของเยาวชนชาย และการแสดงรำพัดยูนนาน ของสาวๆเยาวชน การแสดงทั้งสองชุดสวยงามและแสดงถึงอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาชุมชน

กิจกรรมทั้งหมดสิ้นสุดลง...หลังจากนั้นแขกผู้มีเกียรติทั้งหมด อำลาชุมชนกลับไปยังอำเภอปายเพื่อพักผ่อน ในวันรุ่งขึ้นจะมีงานเสวนาที่น่าสนใจอีก ๑ วัน

เหนื่อยมากครับ!!! แต่ก็มีความสุขที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

นับว่าเป็นโอกาสที่ผมได้เรียนรู้พัฒนาตนเอง...และนำประสบการณ์ที่ได้รับแต่ละวันมาบันทึกเพื่อเรียนรู้และต่อยอดกับผู้รู้ ผู้สนใจใน Gotoknow.org อีกครั้ง...และก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งของผมในโลกแห่งความรู้เสมือน