เรื่องราว เมื่อวานตอนเย็นหลานโทร.มาบอกว่าลืมหนังสือไว้บนรถเมล์สายสตูล-หาดใหญ่ ช่วยตามให้ด้วยเพราะเป็นหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดของโรงเรียน ผู้เขียนก็จัดการโทร.ไปที่บริษัทคุยกันเรียบร้อย ให้เขาช่วยเก็บไว้ให้ด้วย แล้วจะตามไปเอาทีหลัง สักพักนึกขึ้นมาได้ว่า ให้กระเป๋ารถเมล์ที่รู้จักกันเอามาให้ดีกว่า ไม่ต้องไปเอาเองก็เลยโทรอีกรอบ หลังจากที่ผู้เขียนแจ้งความประสงค์ของการโทรแล้ว ผู้รับสายก็ตอบว่า "กำลังค่ายตั๋วอยู๋" ผู้เขียนก็งง (งงอีกแล้ว) เพราะการออกเสียงของเขา หมายถึง กำลังขายตัวในความหมายของภาษากลาง ก็เลยถามซ้ำถึงได้เข้าใจว่าเขากำลัง "ขายตั๋ว" อยู่

การออกเสียง

สำเนียงใต้  "ค่ายตัว" ความหมายในภาษากลาง= ขายตั๋ว                        

สำเนียงใต้  "ค่ายตั๋ว" ความหมายในภาษากลาง= ขายตัว

 การออกเสียงจะสลับกัน เหมือนกับคำว่า หมดกินมด  คือ มดกินหมด