ชื่นชม...ความดีของคนหนุ่มสาว

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักศึกษาเขียนถึงแยกเป็นหมวดได้ดังนี้เช่น ความดีต่อตนเอง ความดีต่อพ่อแม่ ความดีต่อเพื่อน ความดีต่อผู้อื่น หรือความดีต่อสิ่งแวดล้อม

     คุณสมพันธ์ เตชะอธิก แห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2549 หน้า 9 คอลัมภ์กระแสทัศน์ เรื่อง “ความดีของคนหนุ่มสาว” โดยท่านเล่าว่าได้ให้นักศึกษาประมาณ 70 คน ได้เขียนเล่าความดีที่เคยทำและยังประทับใจจนถึงปัจจุบัน ผมชื่นชมต่อการนำเสนอเรื่องราวนี้ออกมามากเลยครับ และทำให้ผม Get อะไรได้ต่อด้วย ซึ่งจะเขียนในย่อหน้าต่อไปครับ

     ท่านสมพันธ์ เตชะอธิก พบว่ามีความดีที่นักศึกษาเขียนถึงแยกเป็นหมวดได้ดังนี้เช่น ความดีต่อตนเอง ความดีต่อพ่อแม่ ความดีต่อเพื่อน ความดีต่อผู้อื่น หรือความดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผมมองเองว่าน่าจะยังแบ่งในลักษณะอื่นอีกก็ได้ ผมมองเชื่อมโยงต่อไปยัง AI หรือ Appreciative Inquiry ที่ อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช เขียนไว้ในหลาย ๆ บันทึกของท่านว่าเป็นทักษะสำคัญในการทำ KM ซึ่ง AI เป็นกระบวนการค้นหาส่วนที่ดีที่สุดในคน, องค์กร หรือสังคม และเปิดช่องให้ส่วนที่ดีเหล่านั้นออกมาแสดงพลังเชิงบวก

     อีกทั้ง AI เป็นการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน ด้วยแนวคิดและวิธีปฏิบัติเชิงบวก เชิงชื่นชมยินดีกันและกัน และวิธีการนี้ที่นำเสนอออกมาโดยท่านสมพันธ์ เตชะอธิก หากได้จัดการให้เกิดการนำเสนอออกไปเป็นรายคนที่เขียนเรื่องราวความดีออกมา จนเกิดกระแสการชื่นชมยินดีกันในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาว ก็น่าจะลดพฤติกรรมด้านลบลงได้อย่างแน่นอน ตามฐานความเชื่อเรื่องผลสำเร็จของการจัดการความรู้ อย่างหนึ่งที่จะเห็นทันทีในเบื้องต้นคือ การรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

     ในเรื่องเดียวกันนี้ ผมนึกต่อไปถึงประเด็นการจะใช้ KM ค้นหารูปแบบวิธีการลดพฤติกรรมก้าวร้าว/ใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นที่เหมาะสม โดยใช้ PAR ที่กำลังจะเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผมรอลุ้นมาก ๆ ว่าอยากเห็นเร็ว ๆ และอยากเห็นการนำไปสู่การจัดการเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไปในที่สุด ตามที่เคยบันทึกไว้ ซึ่งน่าจะได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ได้ โดยเฉพาะการเริ่มใช้ในสถาบันการศึกษาโดยจัดให้เนียนเข้าไปในเนื้อหาวิชาการที่เด็กต้องเรียนรู้อยู่แล้วตามปกติ

     ในบันทึกนี้จึงเขียนเพื่อนำเสนอแนวคิดของผมต่องานวิจัยที่จะใช้ KM เพื่อค้นหารูปแบบวิธีการลดพฤติกรรมก้าวร้าว/ใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษา โดยผมได้นำเอาสิ่งที่ Get ได้จากบทความของท่านสมพันธ์ เตชะอธิก มาเชื่อมต่อเข้ากับ AI ที่อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ได้เขียนถึงไว้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (6)

IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยนี้ coppy idea ใครมาหรือเปล่า? KM ค้นหารูปแบบวิธีการลดพฤติกรรมก้าวร้าว/ใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นที่เหมาะสม โดยใช้ PAR

เขียนเมื่อ 

คุณไม่แสดงตน ผู้ใช้ IP... 202.12.97.120

     ข้อกล่าวหาข้างต้นที่บอกว่า Copy ไม่ขอตอบในประเด็นนั้น ด้วยเหตุผลอะไรคิดว่าในฐานะนักวิจัยคงทราบ ๆ กันดีนะครับ
     และหากใครพิสูจน์ได้ว่ามีการ Copy Idea มาจริง ๆ แล้วละก็ ผมขอถอนตัวจากการให้คำปรึกษางานชิ้นนี้แน่ ๆ โดยท่านเจ้าของ Idea ต้องมายืนยัน/หักล้างกับผมด้วยตัวเองครับ ผมพร้อมที่จะรับฟัง โดยไม่ Bias
     ผมไม่ชอบเอาเสียเลยกับการ Copy Idea คนอื่น แล้วนำมาเป็นของตนเอง พอ ๆ กับการกล่าวหากันลอย ๆ ผมพร้อมที่จะรับฟังเสมอครับ

เขียนเมื่อ 

การชื่นชมยินดีในความดีของบุคคลอื่นดูจะหาได้อยากลงเรื่อย ๆ ในสังคม อาจเพราะเกิดความอิจฉา ริษยา กลัวว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้ดีกว่าตน จะเด่นกว่าตน จึงมักจะหาจุดเสีย จุดด้อย มาทำราย บ้างก็นำมาแต่งเติมสีสันชนิดบูด ๆ เบี้ยว ๆ ผิดรูปทรงไป เพื่อให้ดูน่าอ่าน น่าฟัง และนำเผยแพร่สู่สารณชนเพียงเพื่อตอบสนองอารมณ์ของตนเอง "อารมณ์" ที่ยังไม่ได้รับการควบคุมนำมาซึ่งพฤติกรรมความก้าวร้าว ความรุนแรงทั้งต่อการทำร้ายตนเอง และสังคม

จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า การให้เด็กได้เขียนบทความเกี่ยวกับความดีของตนเอง และครูนำเผยแพร่สู่สารณชน เพื่อน ๆ ช่วยกันสรรเสริญในความดีของเพื่อน จะทำให้เขาเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความดีงามแห่งตน และบุคคลอื่น มีการกระตือรือร้นในการทำความดีมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้น่าจะนำไปสู่การลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเยาวชนได้

เป็นกำลังใจตัวใหญ่ ๆ ให้คุณ "พี่ชายขอบ" เสมอคะ อย่าท้อเมื่อถูกกล่าวหา...คนโง่หรือฉลาดดูจากการกระทำ และการควบคุมอารมณ์แห่งตน พฤติกรรมก้าวร้าวจะไม่เกิดขึ้นหากเราสามารถควบคุม "อารมณ" ของเราให้มั่นคงค่ะ

ขอให้ถือว่านี่เป็นบทพิสูจน์หนึ่งแห่งการเป็นพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษา "เพื่อค้นหารูปแบบวิธีการลดพฤติกรรมก้าวร้าว/ใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นที่เหมาะสม" และถือว่าเป็นการทดสอบการควบคุมอารมณ์แห่งตนที่พี่ทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ...อย่าท้อกับคำกล่าวหา เป็นกำลังใจให้เสมอ ๆ ค่ะ (ยิ้ม ๆ)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์น้อง Vij

     ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ
     ได้ปล่อยไว้เพื่อรอการพิสูจน์ก็เนิ่นนาน แต่ก็จะรออีกต่อไปครับ ด้วยคำว่า "ไป Copy Idea ใครมา" มันก้องอยู่ในหู กับข้อกล่าวหานี้

เขียนเมื่อ 

เอาไม้เคะหูมาฝากด้วยค่ะ...เขี่ย ๆ ให้มันออกมาพร้อมกับขี้หูเถอะค่ะ อะไรที่สกปรกก็เขี่ย ๆ ออกมาให้หมด อย่าได้เอามันไปฝังไว้ในโสตประสาทเลยค่ะ...หันมาเสพอะไรที่เสนาะหูจะดีกว่า จรรโลงใจกว่ากันเยอะเลย 

นับหนึ่ง...สอง...สาม ในใจสิค่ะ...พอถึงสามแล้วบอกกับตัวเองว่าเขาไม่มาปรากฎตัวหรอก อย่ารอให้เสียเวลาเลย...คนที่ไม่แม้จะแสดงตน แล้วคิดเหรอค่ะว่าเขาจะมาพิสูจน์อะไรให้เห็น เพราะหากเป็นจริงอย่างที่เขากล่าวอ้างเขาคงรีบมาเพื่อยืนยันพิสูจน์แล้วละค่ะ...เขาคงทำได้แค่นี่เอง คือ พูดเพื่อให้คนอื่นเสียหาย...เขาทำได้แค่นี้จริง ๆ (ยิ้ม ๆ ค่ะ)

 

sompornp
IP: xxx.28.244.178
เขียนเมื่อ 

มารบ่อมี บารมีบ่อเกิด  มันฝึกให้เราเข้มแข็งและพร้อมที่จะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้ได้ (ถึงแม้ดาวพูลโตเพื่อบ้านจะถูกตัดออกจากดาวนพเคราะห์แล้ว 55  ) เป็นกำลังใจให้ท่าน ผู้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้ามาอ่าน blog gotoknow .....