สำนวนส่วนมากของเราจะเกี่ยวกับพระหรือพระพุทธศาสนาแต่ของชาวต่างประเทศทำไมกลายเป็นเรื่องสัตว์ไปได้ลองมาดูนะครับ

 

     

       ภาษาไทย

 

     

       วันพระไม่มีหนเดียว

 

     

       Buddhist holy days do not take place only once.

 

     

       ภาษาอังกฤษ

 

      

       A dog has his day.

 

     

       เห็นไหมครับไม่ได้มีเกี่ยวกับพระเลยแล้วจะไม่ให้แปลผิดได้อย่างไร ลองดูสำนวนนี้นะครับ สอนหนุ่มๆสาวๆได้ดี

 

    

       ภาษาไทย

 

     

       อย่าชิงสุกก่อนห่าม

 

     

       Don’t hasten to ripen before being nearly ripe first.

 

   

       ภาษาอังกฤษ

 

     

       Early ripe , early rotten. ripe(adj.)=สุก, งอม

 

 

           rotten(adj.) เน่า, เปื่อย ,เสื่อม เช่น rotten egg= ไข่เน่า  

 

   

       สำนวนสุดท้ายชอบมากใช้สอนผู้ชายหรือคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ดี

 

   

       ภาษาไทย

   

       อย่าจับปลาสองมือ

   

       Do not catch fish with both hands.

     

       ภาษาอังกฤษ

     

       You cannot eat your cake and have your cake(it).

  Rubber Duck           Hummingbird                Duck 3   

       เป็นอย่างไรบ้างครับ ไม่เห็นเกี่ยวกับปลาเลยใช่ไหมครับ กลายเป็นขนมเค้กไปได้ สงสัยว่าสังคมบ้านเราเป็นเกษตรกรรม ในขณะที่ชาวต่างประเทศต่างจากเรา  บางทีสำนวนสามารถบอกวัฒนธรรมการเป็นอยู่ การดำรงชีวิตได้เหมือนกัน ท่านละมีความเห็นว่าอย่างไร        

  ขอบคุณข้อมูลจาก Have Fun with Thai Proverbs.