รางวัลหนึ่งที่มีคุณค่าที่นำมาจัดให้แก่บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือการพิจารณาผู้ควรค่าแก่รางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  ซึ่ง กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภูมิใจกับการได้มาของการเชิดชูเกียรติในปีนี้ ที่ ผอ. พานิช ศรีงาม ผอ.กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ได้รับการยกย่องเกียรติ คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๔  ขอแสดงความชื่นชมยินดีและปรบมือให้กับคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ... ผอ.พานิช ศรีงาม....