ธนารักษ์
นาย ธนารักษ์ ม่วงเกษม ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

ธนารักษ์


บรรณารักษ์
กศน.อำเภอบางบาล
Username
thanarak
สมาชิกเลขที่
83790
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

วันเดือนปี เกิด  18 มกราคม

ที่อยู่ปัจจุบัน  15/2 หมู่ 5 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนรัตนประสาท ถนนป่าโทน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.2527

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พ.ศ.2529

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พ.ศ.2531

ปริญญาตรี ศศ.บ. เอกบรรณารักษศาสตร์(เกียรตินิยม อันดับ 1) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.2535

การทำงาน

1 มิถุนายน 2535 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

10 สิงหาคม 2535 ตำแหน่งบรรณารักษ์ 3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

22 มีนาคม 2539 ตำแหน่งบรรณารักษ์ 4 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

1 ตุลาคม 2541 ตำแหน่งบรรณารักษ์ 5 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

9 พฤศจิกายน 2543 ตำแหน่งบรรณารักษ์ 6ว ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

3 กรกฎาคม 2546 ตำแหน่งบรรณารักษ์ 7ว ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาท

21 พฤศจิกายน 2548 ตำแหน่งบรรณารักษ์ 7ว ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 พฤษภาคม 2552 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 มิถุนายน 2553 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล กศน.อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 เมษายน 2561 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล กศน.อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี