บ่าย 5 โมงเย็นของวันศุกร์  หลังการเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการแล้ว...ผมขับรถไปนครศรี ฯ เส้นทางสิงหนคร...สะทิงพระ...ระโนด...หัวไทร  ช่วงนี้กำลังทำถนนเป็น 4 เลน...ครับ

อยู่ในช่วงสิงหนคร...ไปใกล้บ้านสนามชัยแล้วอีกหน่อยคงถึงระโนด...เส้นทางสายนี้...คู่ขนานไปกับทะเลฝั่งอ่าวไทย...

             เมื่อวานผมนั่งคุยกับปราชญ์ชาวบ้านตลอดทั้งวัน...ท่านชื่อ

ไสว  นวลพลับ  เกิดปี พ. ศ. 2469  แม้วัยจะล่วงเลยไปมากแต่ยังฉายแววของความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น...ศาลากลางบ้านที่เรานั่งคุย...ห่างจากริมทะเลฝั่งอ่าวไทยแค่ 30  เมตรครับ

           ท่านเล่าหลายเรื่อง...เช่น...ตอนเป็นเด็ก...ที่บ้านหัวไทร...ลงเรือยนต์ไปที่ปากพนัง...นอนบนเรือ  1  คืน  รุ่งเช้าต่อเรือไปลงที่ท่าแพ  เมืองนครศรี ฯ  ไปอยู่วัดและเรียนจบมัธยม

ปลาย 

           ถนนสายดินที่เกิดขึ้นครั้งแรกคือถนนปากพนัง-นครศรี ฯ ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างและเขามีแผนยกพลขึ้นบกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  คนญี่ปุ่นชื่อ  มาลู  เป็นหมอทำฟันอยู่ที่นครศรีฯ  10  ปี  พอญี่ปุ่นมาถึง...แกแต่งชุดทหาร  ยศพันตรี...งง...ชาวนครศรี ฯ ช่วงนั้นพากันไปหลบซ่อนตัวที่บริเวณวัดพระบรมธาตุ..เต็มไปหมด...คือหวังพึ่ง...ทำอะไรไม่ถูกครับ

         เดี๋ยวมีเวลาจะคุยให้ฟังอีก...ฮา ๆ เอิก ๆ โปรดติดตามตอนต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi