ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดนก    ประธานคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลคือคุณหมอจุไร มีการนัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องมาลปรรเรื่องการดูแลซึ่งจะมีปัญหาทั้งการส่งตรวจ    ข้อกำหนด    มาตรฐาน   ความเข้าใจที่ตรงกัน   การรายงานไปที่จังหวัดเพราะสสจต่อว่าไม่รายงาน

คุณวราภรณ์จะเสนอส่วนที่ต้องมาตกลงในการส่งตรวจ    คุณพรรณนีจากตึก3/2ขอความเห็นใจที่ต้องคอยดูแลผู้ป่วยไม่ให้เดินเพ่นพ่านขณะรอตรวจ    คุณอ้อมต้องดูแลระบบรายงานไม่ให้พลาดเพราะจะกระทบถึงตำแหน่งของสสจ.ผู้ว่า    คุณส้มกังวลอยากให้ห้องบัตรซักให้มากๆ     คุณสุริวรรณ์ต้องปรับระบบซักประวัติและกลุ่มการพยาบาลต้องมาช่วยทำการscreenที่โอพีดี

มีการเสนอเรื่องคนไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตหนึ่งรายทำให้ต้องมาดูมาตรฐานการใช้เครื่องป้องกัน   การเอกเรย์ปอดหลังการเสียชีวิตและระบบรายงานและการติดตามผู้สัมผัส

สองวันหลังการสัมผัสดิฉันทราบว่าศิริมามีไข้สูงทำให้ไม่ค่อยสบายใจถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนกันเกือบทุกคนยกเว้นคุณหมอบางคนที่ยังกลัวเข็มอยู่     แต่ทราบว่าเป็นH1 ก็สบายใจขึ้นค่ะ

การประชุมเช่นนี้น่าจะทำให้เราพัฒนาระบบได้เร็วขึ้น     ดิฉันจะพยายามให้ข้อสรุปที่เป็นความรู้ที่แทรกไปในงานประจำค่ะ