หลักในการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

somtawin
หลักในการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

ตารางสรุปประเด็นหลักในการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ   

ประเด็นหลัก

ข้อคำนึงในการออกแบบ

เกณฑ์ในการกลั่นกรอง

ผลงานการออกแบบ จะได้อะไร

ขั้นตอนที่ ๑

อะไรที่มีคุณ

ค่า ควร แก่

การสร้าง

ความเข้าใจ

  -     มาตรฐานชาติ

-     มาตรฐานพื้นที่

  -     ประเด็นท้องถิ่น

-     ความชำนาญและความสนใจของครู

  -     แนวคิดที่ผู้เรียนจะนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน

  -     โอกาสที่จะทำโครงงานตามสาระนั้น

-     โอกาสที่จะเรียนรู้ในสภาพจริง

-     ประเด็นที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษ

  หน่วยการเรียนรู้ที่จะสร้างความเข้าใจทียั่งยืน และกระตุ้นให้คิดในประเด็นหลัก  

ขั้นตอนที่ ๒

อะไรคือ

หลักฐาน ว่า

ได้เกิดความ

เข้าใจ ตามที่

กำหนดไว้

  -     ความเข้าใจ ๖ ด้าน -     การประเมินผลที่ต่อเนื่องกันในหลากหลายรูปแบบ

  -     ความตรงประเด็น

-     ความเที่ยงตรง

-     ความเป็นไปได้

-     ความพอเพียง

-     สภาพความเป็นจริง

  -     เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

  หน่วยการเรียนที่คำนึงถึงหลักฐานของผลการเรียน ที่เน้นความเข้าใจและเป็นหลักฐานที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชา  

ขั้นตอนที่ ๓ กิจกรรม

การเรียนการ

สอนใดที่จะ

สร้างเสริม

ความ เข้าใจ

ความ สนใจ

และ

ความเป็นเลิศ

  -     ยุทธศาสตร์การเรียน การสอนที่วางอยู่บนพื้นฐานงานวิจัย

  -     เนื้อหาสาระและทักษะ ที่จำเป็นและเอื้อต่อการเรียนอื่นๆ

  วิธีการที่ใช้ชื่อย่อว่า W H E R E

  -        W here จะไปสู่เป้าหมายอะไร

-        Hook   จะตรึงผู้เรียนได้อย่างไร

-        Explore และ Equip   จะช่วยผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะแสวงหาความรู้อย่างไร

  -        Rethink จะทบทวนอย่างไร

-          Evaluate และ Exhibit จะประเมินผลและนำเสนอผลงานอย่างไร

  หน่วยการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยกิจกรรม การเรียนการสอน ที่สอดประสากันเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ ความสนใจและ ความเป็นเลิศของผู้เรียน  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 45488, เขียน: 20 Aug 2006 @ 16:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

dang
IP: xxx.121.20.199
เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกับ