ความเห็น 66287

การลปรรในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยไข้หวัดนก

mom
IP: xxx.156.31.52
เขียนเมื่อ 
เป็นเรื่อง "ร่วมด้วย....ช่วยกัน"  พัฒนางานที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งนะคะ ขอบพระคุณท่าน ผอ. ที่สื่อสารค่ะ