หัวใจหลักของการเรียนรู้ตามแนว Backward Design

somtawin
หัวใจหลักของการเรียนรู้ตามแนว Backward Design

หัวใจหลักของการเรียนรู้คือเมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งจะสามารถทำสิ่งดังต่อไปนี้

๑.  Can explain สามารถอธิบายแนวคิด เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูล ทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายเหตุผลและวิธีการ (Why and How)  ทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ก้าวเกินคำตอบเพียงผิด หรือถูก

๒.  Can interpret สามารถแปลความให้เกิดความหมายที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นคุณค่า  แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง และผลกระทบที่อาจมีต่อผู้เกี่ยวข้อง                    

๓.    Can apply สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆที่ต่างไปจากที่เรียนรู้มา  

๔.     Have perspective สามารถมองข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลาย

๕.     Can empathize มีความละเอียดอ่อนที่จะซึมซับ รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๖.  Have self -knowledge รู้จักตนเอง ตระหนักถึงจุดอ่อน วิธีคิด วิถี ปฏิบัติ ค่านิยม อคติ ของตนเอง ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจของตนเอง

การประเมินความเข้าใจแต่ละด้าน ซึ่งจะมีระดับความลุ่มลึกต่างกัน โดยได้เสนอเกณฑ์หรือ Rubric ในการประเมินอย่างชัดเจน   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 45492, เขียน: 20 Aug 2006 @ 17:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.57.177.178
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวการสอน    แบบใหม่    หรือเป็นหลักสูตร ค่ะ  งง  งง  เหมือนกันนะ

ดาว  กทม.

IP: xxx.57.179.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ   ยินดีกับความสำเร็จของอาจารย์  เตรียมตัวดี  มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ