ลองทำ KM Workshop กับนศ. MBA

23 กย 48

วันนี้ดิฉันได้จัดให้นศ. MBA ที่เรียนวิชา KM ได้ลองทำ KM Workshop ฉบับย่อในเวลา 3 ชั่วโมงคะ โดยแบ่งนศ.ออกเป็นกลุ่มๆ ตามธุรกิจขององค์กรที่เขาทำงานอยู่ กลุ่มละประมาณ 10 คน ได้เป็น สี่กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม หนึ่งกลุ่มธุรกิจบริการ และหนึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยคะ หัวปลาของตลาดนัดความรู้ครั้งนี้คือ การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

การเตรียมความพร้อม

แต่ละคน

 • ทบทวนรายละเอียดการทำ KM Workshop และการสร้างตารางอิสรภาพ การประเมินตนเอง ธารปัญญา และบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • เตรียมบัตรคำ กระดาษ A4 แบ่งครึ่ง เขียนคำแนะนำ/ประเด็นความรู้ที่ได้/ตัวอย่างประสบการณ์/เรื่องเล่าในการจัดการความรู้ในองค์กรของท่าน/ชื่อผู้เล่า

แต่ละกลุ่ม

 • Notebook Computer อย่างน้อย 1 เครื่องสำหรับคุณลิขิต
 • Handy drive
 • ปลั๊กต่อสามตาสำหรับ Computer
 • กระดาษ A4 แบ่งครึ่ง 30 แผ่น
 • สก็อตเทป
 • นาฬิกา/มือถือ ที่จับเวลาได้
 • ปากกาเคมี 3-4 ด้าม
 • มีด กรรไกร ที่เย็บกระดาษ

Schedule

ดิฉันกำหนด Schedule ตามตารางด้านล่างนี้คะ และพยายามทำให้ได้ตามที่กำหนด ซึ่งนศ.ก็สามารถทำได้ครบขั้นตอนตามที่กำหนด เพียงแต่ว่าคุณอำนวยไม่ได้นำเสนอขุมความรู้และแก่นความรู้ตามที่ได้ตั้งใจไว้คะ

เวลา รวม/แยก ขั้นตอนหลัก ผลลัพธ์
18:00-19:00 แยกกลุ่ม Storytelling ประเด็นหลัก บัตรคำ
19:00-19:30 รวมกลุ่ม Cardsorting แก่นความรู้ บัตรคำ
19:30-20:00 แยกกลุ่ม เขียนระดับของแก่นความรู้ ระดับแก่นความรู้ Excel file
20:00-20:30 แยกกลุ่ม สร้างตารางอิสรภาพ ประเมินตนเอง (C,T) คะแนนประเมิน Excel file
20:30-21:00 รวมกลุ่ม รวมคะแนน สร้างธารปัญญา บันไดการเรียนรู้ ธารปัญญา บันได Excel file

เทคนิคที่ได้รับ

 • ร่วมกันสรุปขั้นตอนการทำ KM Workshop
 • เตรียมเรื่องเล่ามาก่อนและเขียนใส่ในบัตรคำ
 • กำหนดตารางเวลาที่ชัดเจน
 • พยายามใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น Notebook, Handy Drive
 • Excel file ในการทำตารางอิสรภาพ ธารปัญญา บันไดแห่งการเรียนรู้ แบบอัตโนมัติ มีความสำคัญมาก
 • ความร่วมมือและความตั้งใจของนศ. สำคัญที่สุดคะ

เราจบการทดลองทำ KM Workshop ที่เวลาสามทุ่มตามที่กำหนดไว้ เสียงปรบมือดังเกรียวกราวพร้อมรอยยิ้มและความพึงพอใจ ดิฉันหวังว่า นศ.คงได้นำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในองค์กรที่ตนทำงานอยู่เพื่อเป็นจุดเริ่มในการจัดการความรู้ในองค์กร

ขอบคุณคะ

ดร.จันทวรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัดความเห็น (0)