การกำกับดูแลผู้เสียภาษีของกรมสรรพากร

         สรรพากรเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดเก็บภาษีใหม่  โดยใช้แนวทางการกำกับดูแลผู้เสียภาษีอย่างใกล้ชิด  วิธีการดำเนินการคือ  การออกตรวจสภาพกิจการ  เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของการประกอบธุรกิจและสามารถแนะนำผู้เสียภาษีให้เข้าใจหลักเกณฑ์การเสียภาษีอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ทำให้พบปัญหาหลายอย่าง  ส่วนใหญ่เกิดจากผู้เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร เช่น หลายคนเข้าใจว่า การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ข้อเท็จจริงแล้ว การประกอบอาชีพทางการเกษตรได้รับยกเว้นเฉพาะการทำนาเท่านั้น  นอกจากนั้นไม่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น การทำสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ต่างๆ ฯลฯ ผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากการทำสวน หรือมีรายได้อย่างอื่นรวมทั้งทำสวนด้วย  มักจะไม่นำเอารายได้จากการทำสวนมายื่นแบบฯ ทำให้มีปัญหาต้องชำระภาษีเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลเข้าตรวจสภาพกิจการและพบข้อเท็จจริง  จึงขอบอกกล่าวทุกท่านว่า หากท่านมีเงินได้ฯ ตามที่กล่าวข้างต้น อย่าลืมนำมารวมคำนวณเพื่อชำระภาษีให้ครบถ้วน 

          หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้เสียภาษีติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร โทร.0-7750-3082 หรือ 0-7750-2885

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM สท.ชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 4541, เขียน: 27 Sep 2005 @ 10:42 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 21:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)