ข่าวดีสำหรับนักศึกษา MBA คะ BusinessWeek เพิ่งเปิดบล็อกสำหรับ MBA
ลิงค์ของเว็บ คือ http://www.mbablogs.businessweek.com/
ลิงค์ของ Feed คือ http://www.mbablogs.businessweek.com/rss/updates.rss

หมายเหตุ: การอ่านด้วย RSS Feed ให้ดูจากบันทึกที่ดิฉันรวบรวมไว้ที่ http://gotoknow.org/tutorial/communitykeyword/11