พรุ่งนี้แล้วคะกับตลาดนัดแห่งการเรียนรู้เรื่อง "องค์กรการเงินชุมชน" ที่ ต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ เจ้าภาพเตรียมสินค้าอะไรไว้บ้าง จะได้ตรงใจผู้ซื้อหรือเปล่า หนูเคเอ็มจะกลับมาเล่าเรื่องราวดีดี เหล่านี้ให้ฟังนะคะ