KM กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคเศรษฐกิจพอเพียง

KM กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคเศรษฐกิจพอเพียง

       วันที่ 24 ก.ย.48   เป็นวันมหิดลที่ผมได้รับเกียรติสูงยิ่งในชีวิตคือ   ได้รับเชิญไปแสดงปาฐกถาเกียรติยศเนื่องในวันมหิดลที่ศิริราช   ผมถือเป็นมงคลชีวิตที่ได้ทำงานเล็ก ๆ ถวายราชวงศ์จักรี   ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และถวายสมเด็จพระบรมราชชนก   พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย   รวมทั้งสนองคุณโรงเรียนแพทย์ที่ได้ประสาทความรู้แก่ผม  

       ผมเลือกบรรยายเรื่อง “สืบสานพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”   เนื่องจากในช่วง 3 ปีหลังนี้ผมได้เข้าไปคลุกคลีกับภาคเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ้าง   โดยเข้าไปส่งเสริม KM ซึ่งเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่วิเศษมาก

        ผมเอาตัวอย่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 กรณีไปเล่า   คือเรื่อง รร. ชาวนา ของ มขข.  สุพรรณบุรี,   เรื่องสัจจะวันละบาทของครูชบ  จ.สงขลา,   และเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ป่วยเบาหวาน

        ที่ผมยกมาเล่านี้ไม่ถึงหนึ่งในหมื่นของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคเศรษฐกิจพอเพียง   ที่ส่งเสริมโดยในหลวงและสมาชิกของราชวงศ์จักรีที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

        จะเอา Ppt ของการบรรยายมาลิงค์ไว้ก็เป็นไฟล์ที่ใหญ่เกิน   คือตั้ง 20 MB   ใครสนใจจริง ๆ ขอจากคุณเก๋ ([email protected]) โดยต้องมารับเองนะครับ   ไม่มีบริการส่งให้

         หลังการบรรยายรุ่นน้อง ๆ ที่ศิริราชที่คุ้นเคยกันมาบอกว่าได้รับความรู้ที่แปลกดี   ที่จะไม่มีโอกาสได้รู้เห็นจากการทำงานที่ศิริราช

         ที่สำคัญเราได้พันธมิตรใหม่ครับคือ  รศ. ดร. อังคณา  ฉายประเสริฐ  ผู้ช่วยคณบดีของศิริราช   และเป็นนักจุลชีววิทยาดาวเด่นคนหนึ่งของประเทศ ([email protected]) มาบอกว่าอยากไปช่วยต่อยอดความรู้เรื่องจุลินทรีย์ของนักเรียนโรงเรียนชาวนา   อีก 2 ท่านมาจากกระทรวงสาธารณสุขคือ      ดร. ดวงจันทร์  สุประเสริฐ ([email protected],  โทร. 0-2951-0000 ต่อ 98348)  เป็นเภสัชกรแห่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   กับ ดร. วิราสิริริ์  วสีวีรสิว์ ([email protected], 01-823-0276, 06-395-3015,  034-321-983-5)  นักสุขศึกษาแห่ง รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ก็แสดงความสนใจที่จะใช้วิชาการที่ตนมีช่วยต่อยอดความรู้ของชาวบ้าน   ทาง สคส. จะติดต่อจัดการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและปรึกษาหารือการวิจัยต่อยอดความรู้ของชาวบ้านนะครับ   โดยเฉพาะ อ. ดร. อังคณา ผมได้แนะโจทย์วิจัยไว้บ้างแล้ว

 

                                           

                                                 ภาพป้ายการประชุม

         วิจารณ์  พานิช
            24 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์วิจารณ์ค่ะ

อาจารย์ ดร.จันทวรรณ ได้แนะวิธีแยกไฟล์ pdf ที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นไฟล์ย่อยๆ ที่สามารถอัพโหลดได้ ดิฉันเคยทำแล้วค่ะ อาจารย์ลองให้น้องเก๋ทำดูนะคะ ผู้อ่านจะได้ download ได้ง่ายค่ะ