การสอบวันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าข้อสอบที่แสดงออกถึงความรู้ของคนที่เรียนจริงเป็นอย่างไรแล้วคนที่เรียนแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนข้อสอบอาจารย์เหมือนจะอยากวัดอะไรบางอย่างจากเราไม่เหมือนข้อสอบทั่วๆไปที่มักจะวัดความรู้ของเด็กจากในตำราเรียน  สิ่งที่อาจารย์ถามวันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าตัวเองมีความรู้มากน้อยแค่ไหน  เพิ่งรู้ว่าเราเองก็คิดอะไรที่ไม่ได้มาจากอาจารย์สอนได้ รู้ว่าเราชอบเรื่องอะไร ที่จริงข้อสอบแบบนี้ตรวจยากเพราะต้องอ่านและทำความเข้าใจหากการเรียนหมู่มากใช้ วิธีนี้คงแย่แต่อยากบอกว่าข้อสอบอาจารย์ให้แง่คิดดีคะชอบข้อสอบแบบนี้