ความสำคัญของผู้นำชุมชน

ผมตั้งใจว่าจะเขียนเล่าเรื่องนี้ให้เชื่อมโยงกับกรณีของการเป่าแก้วที่บ้านโนนจั่น จ.กำแพงเพชร ที่ผมเคยแวะคราวออก Mobile Unit 3-4 เดือนที่แล้ว และตั้งใจจะเขียนเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นอยู่กับการช่วยเหลือชุมชนของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากทางราชการ แต่เน้นที่ทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง และก็ทำได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม

         วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 ก.ย. 48 รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ ประธานเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบนได้ให้โอกาสผมเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ในงาน “ตลาดนัดความรู้ : เครือข่ายวิจัยเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดที่ UNISERVE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ช่วงเช้าวันเสาร์มีพิธีเปิดและจัดให้มีเสวนาบนเวที ช่วงบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์ทั้งวันมีการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งแยกออกเป็น 3-4 ห้อง

         บรรยากาศโดยทั่วไปดีมาก โดยเฉพาะบรรยากาศในห้องที่ทำพิธีเปิดนั้นผมชอบเป็นพิเศษ คือ เขาจัดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัย / สถาบันในเครือข่ายได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ poster พร้อมนำเอา product ต่าง ๆ ที่เป็นผลงานของการวิจัยมาแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย มี product มาแสดงหลากหลายมาก ส่วนการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาก็มีบรรยากาศทางวิชาการดี (แม้ผู้เข้าร่วมฟังจะดูน้อยไปหน่อย) ให้เวลาผลงานละ 45 นาที แบ่งเป็นช่วงนำเสนอ 30 นาที ซักถาม 15 นาที พอครบ 25 นาทีจะมีการเตือน เมื่อครบ 30 นาทีก็จะหยุดให้ซักถาม (ในงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 ให้เวลาสำหรับแต่ละผลงานวิจัยเพียง 20 นาที และการควบคุมเวลายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะให้เวลาน้อยเกินไป)

         ช่วงที่ผมชอบมากที่สุดคือช่วงเสวนาบนเวทีหลังพิธีเปิด ท่านอาจารย์ศิวลักษณ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมเสวนาอื่น ๆ มีอีก 4 ท่าน เป็นผู้นำชุมชนที่น่าชื่นชมทั้ง 4 ท่าน มีคุณสงวน จากจังหวัดกระบี่ เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะและการดึงเยาวชนเข้ามาประกอบอาชีพ คุณกำจัด จาก อ.แม่ทา จ.เชียงใหม่ เล่าเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากขี้วัว คุณบุญส่ง จาก อ.กุดชุม จ.ยโสธร เล่าเรื่องโรงสีชุมชน และคุณดวงฤทัย จาก จ.ลพบุรี เล่าเรื่องไข่นกกะทา

         เดิมผมตั้งใจว่าจะเขียนเล่าเรื่องนี้ให้เชื่อมโยงกับกรณีของการเป่าแก้วที่บ้านโนนจั่น จ.กำแพงเพชร ที่ผมเคยแวะคราวออก Mobile Unit 3-4 เดือนที่แล้ว และตั้งใจจะเขียนเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นอยู่กับการช่วยเหลือชุมชนของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากทางราชการ แต่เน้นที่ทุนทางวัฒนธรรมของตนเองและก็ทำได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม แต่สงสัยว่าผมจะเล่าได้ไม่ดี ไม่เชื่อมโยงอย่างที่ตั้งใจไว้ในคราวนี้ ต้องขออภัยด้วยครับ

         ท่านอาจารย์เพทายรับปากผมว่าถ้าถอดเทปการเสวนาเสร็จแล้วจะส่งให้ผมได้อ่านอีกรอบ เมื่อถึงเวลานั้นผมคงจะทราบชื่อพร้อมทั้งนามสกุลของทุกท่านที่กล่าวถึงได้ถูกต้องทุกท่าน (สำหรับคราวนี้ ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ) และคงจะเล่าต่อได้เชื่อมโยงและดีกว่านี้ ขอบคุณครับ

 

 

 

 

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

4542

เขียน

27 Sep 2005 @ 10:50
()

แก้ไข

16 Jun 2012 @ 13:20
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก