ก่อนอื่น ก้อต้องขอให้สมาชิกเก่า ต้อนรับสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดีดีจากการทำงาน เพื่อนำความรู้มาบูรณาการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น