สมศ. ณ มข. (2)

SAR

สรุปคะแนนรายมาตรฐานของ มข.  ที่ประเมินตนเองปรากฏดังนี้ 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต   คะแนน  4.67 

2.  มาตรฐานด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์   คะแนน  4.80 

3.  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ  คะแนน  5.00

4.  มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนน  4.40

5.  มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร   คะแนน  4.65

6.  มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน   คะแนน  4.75

7.  มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ   คะแนน  5.00

ค่าเฉลี่ย  4  มาตรฐานแรก  คะแนน  4.72

ค่าเฉลี่ยรวม  คะแนน  4.75

โดยสรุประดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  6  มาตรฐาน  ยกเว้นมาตรฐานที่ 4  อยู่ในระดับดี  มองในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  แต่ต้องพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานด้วยว่า  จะสามารถรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#sar

หมายเลขบันทึก: 45185, เขียน: 18 Aug 2006 @ 11:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

 Computing กราบเรียนท่านรองอธิการบดี คุณเอื้อแห่ง มอดินแดง

 ยินดี ด้วยครับ คะแนนสูง เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ เป็นการรวมพลังของชาวมอดินแดงที่แท้จริง

 อนาคตครับ พวกเราคงต้องนำความภาคภูมิใจ มาแลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยใช้เครื่องมือ ธารปัญญา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรักษาคุณภาพ และ เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพในวาระต่อไปของ ท่านอธิการบดี

เรียน ท่านรองอธิการบดี ที่จริงแล้วผมเห็นว่า มาตรฐานที่ 4 มข. เราทำค่อนข้างมากนะครับ....เพียงแต่ว่า คำว่าศิลปวัฒนธรรม หลายๆ ฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของวันลอยกระทง ฟ้อนรำ เข้าวัด อะไรประมาณนั้น ที่จริงแล้ว การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะทางวิชาการวิชาชีพของแต่ละคณะนั้นๆ มีเยอะมาก เช่น การถ่ายทอดหรือพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ ให้คงอยู่ในสังคมหรือมีความถูกต้องมากๆขึ้น น่าจะเป็นเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมได้.........ซึ่งเห็นว่าการบริการวิชาการแก่สังคม หรือศาสตร์ทางงานวิจัยหลายเรื่องที่บุคลากรมข.ศึกษาวิจัย ล้วนเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทั้งสิ้น....... .....แต่ก็อดภูมิใจในภาพรวมที่เราได้นะครับ...
เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดี ปรีดากับทีมงาน มข.ด้วยคนนะครับ
เขียนเมื่อ 
ต้องยกนิ้วให้ชาว มข.และเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องวัฒนธรรม เรามี แต่ไม่ได้บันทึก เช่น เราจะพบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสุภาพ อ่อนน้อม เดิม คิดว่ามีเฉพาะ คณะฯในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่เมื่อวันก่อน ไปประชุมที่คณะวิศวกรรมกศาสตร์ พบนักศึกษายกมือไหว้ น่ารักมากค่ะ ไม่ทราบว่าคณะวิศกรรมศาสตร์สร้างวัฒนธรรมที่ดีๆอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะ
เขียนเมื่อ 

 ดีใจด้วยนะคะ ผลการประเมิน เป็นที่น่าพอใจในชั้นหนึ่ง  แต่สิ่งที่ คนรักมข.   เห็นด้วยในเรื่อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องเชิงรุกมากขึ้น เพราะทุก ๆ จุดไม่ว่าจะเป็นชุมชน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ล้วนแล้วจะอยู่กับวัฒนธรรมเดิม ๆ และทำแบบเดิม ๆ บางครั้งเรานั่งทับไว้ ไม่ลุกสักที หวังว่าปีหน้า ควรหันมาใส่ใจและมีเจ้าภาพที่ชัดเจน โดยนำเอากิจกรรมที่ควรคู่กับชาวอีสานและดึงดูดด้วยการเชิญชวนชาวบ้านและชุมชนมาร่วมด้วย (ไม่ใช่ทางแก้แต่เป็นข้อสังเกตที่คนรักมข.ฝากไว้นะคะ)

 

ท่าน JJ  ท่านสถิตย์  ท่านชายขอบ   ท่านใบบุญ  และEverlasting 

ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดีและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  จะได้นำประเด็นต่างๆ ไป  ลปรร  ในกลุ่มต่อไป  ที่สำคัญคือต้องปลูกฝังวัฒนธรรม  คุณภาพให้ได้