ความเห็น 63135

สมศ. ณ มข. (2)

เขียนเมื่อ 

 Computing กราบเรียนท่านรองอธิการบดี คุณเอื้อแห่ง มอดินแดง

 ยินดี ด้วยครับ คะแนนสูง เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ เป็นการรวมพลังของชาวมอดินแดงที่แท้จริง

 อนาคตครับ พวกเราคงต้องนำความภาคภูมิใจ มาแลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยใช้เครื่องมือ ธารปัญญา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรักษาคุณภาพ และ เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพในวาระต่อไปของ ท่านอธิการบดี