สมศ. ณ มข. (1)

การประกันคุณภาพ การศึกษา

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ของ สมศ.  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่  16 - 18  สิงหาคม 2549 

กิจกรรมในวันแรก  เรื่อง  ตรวจประเมินสาขาวิชาจำนวน  4  ทีม  เพื่อตรวจเยี่ยมคณะวิชาต่างๆ  เริ่มโดยการแนะนำผู้บริหาร  นำเสนอภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชา  ตรวจสอบถามข้อมูลและศึกษาเอกสารหลักฐานในขั้นรายละเอียด  ตลอดเช้าบ่าย  ภาคเย็น  คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

กิจกรรมในวันที่ 2  ช่วงเช้าเริ่มกิจกรรม  KKU  Amazing Tour  นำทีมโดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยายสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ภาคบ่าย  ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  จำนวน  4  ทีม  ภาคเย็น  คณะผู้ประเมินสรุปผล  ภาคค่ำ  เป็นกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมในวันที่  3  ภาคเช้าคณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน  และตรวจสอบขอข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็น  เพื่อจัดเตรียมรายงานและนำเสนอผล  ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมรายงานผลการประเมินให้คณะผู้บริหารและผู้สนใจรับฟัง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#สมศ.#การประกันคุณภาพ#มาตรฐานการศึกษา#ผลการดำเนินงาน

หมายเลขบันทึก: 45182, เขียน: 18 Aug 2006 @ 11:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)