ความเห็น 63142

สมศ. ณ มข. (2)

เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านรองอธิการบดี ที่จริงแล้วผมเห็นว่า มาตรฐานที่ 4 มข. เราทำค่อนข้างมากนะครับ....เพียงแต่ว่า คำว่าศิลปวัฒนธรรม หลายๆ ฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของวันลอยกระทง ฟ้อนรำ เข้าวัด อะไรประมาณนั้น ที่จริงแล้ว การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะทางวิชาการวิชาชีพของแต่ละคณะนั้นๆ มีเยอะมาก เช่น การถ่ายทอดหรือพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ ให้คงอยู่ในสังคมหรือมีความถูกต้องมากๆขึ้น น่าจะเป็นเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมได้.........ซึ่งเห็นว่าการบริการวิชาการแก่สังคม หรือศาสตร์ทางงานวิจัยหลายเรื่องที่บุคลากรมข.ศึกษาวิจัย ล้วนเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทั้งสิ้น....... .....แต่ก็อดภูมิใจในภาพรวมที่เราได้นะครับ...