ความเห็น 64352

สมศ. ณ มข. (2)

ท่าน JJ  ท่านสถิตย์  ท่านชายขอบ   ท่านใบบุญ  และEverlasting 

ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดีและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  จะได้นำประเด็นต่างๆ ไป  ลปรร  ในกลุ่มต่อไป  ที่สำคัญคือต้องปลูกฝังวัฒนธรรม  คุณภาพให้ได้