ความเห็น 63246

สมศ. ณ มข. (2)

เขียนเมื่อ 
ต้องยกนิ้วให้ชาว มข.และเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องวัฒนธรรม เรามี แต่ไม่ได้บันทึก เช่น เราจะพบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสุภาพ อ่อนน้อม เดิม คิดว่ามีเฉพาะ คณะฯในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่เมื่อวันก่อน ไปประชุมที่คณะวิศวกรรมกศาสตร์ พบนักศึกษายกมือไหว้ น่ารักมากค่ะ ไม่ทราบว่าคณะวิศกรรมศาสตร์สร้างวัฒนธรรมที่ดีๆอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะ