โครงการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย


หลักสูตรมีลักษณะเป็น “สัตตวิชชา” ประกอบด้วย 7 โมดูล ครอบคลุมทั้งหลักภาษา วรรณคดี การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยและปฏิบัติการในชั้นเรียน ในแต่ละโมดูลมีใบงานให้ฝึกทำเพื่อให้เกิดความรู้ที่คงทน
               ผู้เขียนได้รับคำสั่งจาก สพม.เขต 39  ให้เข้ารับการอบรม  โครงการอบรมครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รุ่นที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2554   สนองโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2554 

 

 
            
  วันแรกของการอบรม  เป็นการ Pretest   จำนวน  50  ข้อ  ต่อจากนั้นจะเป็นการบรรยาย  และศึกษาเนื้อหาจากชุดฝึกอบรมครูภาษาไทย ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ชุดฝึกอบรมครูภาษาไทยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสมรรถนะที่คุรุสภากำหนด  หลักสูตรมีลักษณะเป็น “สัตตวิชชา” ประกอบด้วย 7  โมดูล ครอบคลุมทั้งหลักภาษา  วรรณคดี  การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การวิจัยและปฏิบัติการในชั้นเรียน ในแต่ละโมดูลมีใบงานให้ฝึกทำเพื่อให้เกิดความรู้ที่คงทน

 

 
           
 การได้มายกระดับความรู้ในครั้งนี้  ผู้เขียนได้ทบทวนความรู้เก่า และได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับภาษาไทยจากวิทยากรหลายท่าน    รู้สึกชื่นชมความเสียสละและทุ่มเทของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น ทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  รศ.ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์ รศ.วนิดา  บำรุงไทย   ผศ.ศิริพร  มณีชูเกตุ   ผศ.ดนยา วงศ์ธนชัย   ผศ.ประภาษ  เพ็งพุ่ม และผศ.วิรวรรณ  บุญโญ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
           ผู้เขียนรู้จัก ท่าน รศ.วนิดา  บำรุงไทย และผศ.ประภาษ  เพ็งพุ่ม  มาเป็นเวลาหลายปี  เนื่องจากอาจารย์ทั้งสองท่านได้ทุ่มเทเสียสละเวลาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยที่โรงเรียนจ่านกร้องหลายครั้ง  ตลอดการอบรมผู้เขียนได้เห็นภูมิปัญญาและความสามารถของอาจารย์ทั้งสองท่านทั้งด้านการพูด และการเขียน  เพราะท่านสามารถสะกดผู้ฟังด้วยศิลปะการเล่าเรื่องประกอบการบรรยายได้อย่างน่าติดตาม ทำให้ผู้ฟังได้ทั้งสาระและความบันเทิง 
            ผู้เขียนได้แนวทางในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนเรียนรู้จากการนำเสนอแนวคิดของอาจารย์ทั้งสองท่าน  และจะเริ่มนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้   คือ จะจัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยทุกด้าน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของอาจารย์ และจะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมา  คือ การประกวดพิธีกร  และประกวดการเล่าข่าว  ในการจัดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนจ่านกร้อง  ซึ่งได้รวมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ มาจัดแสดงในวันนี้ด้วย  โอกาสนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้ความรู้เพื่อการพัฒนาทั้งผู้สอนและผู้เรียนภาษาไทย 
          ท้ายบันทึกนี้  ดิฉันขอแนะนำหนังสือ ของ รศ.วนิดา  บำรุงไทย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่รักการเขียนสารคดี คือ "หนังสือสารคดีและกลวิธีการเขียนและแนววิจารณ์"  ผู้เขียนกำลังใช้หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการเขียน คงจะมีผลการประเมินมาบอกเล่าในบันทึกต่อๆไปค่ะ
 
 

 

 

หมายเลขบันทึก: 451692เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2011 22:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (31)

มาเชียร์ครูภาษาไทยมีแต่คนเก่งๆๆทั้งนั้ยเลยครับ

*** ขอบคุณค่ะอาจารย์ พายุนกเตน เล่นตกพรำมาตั้งแต่เที่ยงคืนวานนี้ ...และวันนี้ทั้งวัน

*** อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะ เดินทางบ่อยๆ...ต้องบำรุงร่างกายให้ดี

ผ่านบ้านกร่างแวะบ้านกร่าง เจออาจารย์ธนิตย์และอาจารย์ กาญจนา

จ่านกน้อง ยังไม่เคย หากผ่านจะแวะเยี่ยมอาจารย์ กิติยา แห่งจ่านกร้องบ้าง

*** ช่วงจัดงานหนานเกียรติติดภารกิจกรรมการกลางสอบกพ.และการอบรมทำข้อสอบกลุ่ม ไม่มีโอกาสได้ไปเจออีกหลายคนที่อยากเจอ

*** ยินดีต้อนรับพี่วอญ่าเสมอค่ะ คงมีโอกาสได้พบกันแน่นอน พยายามติดต่อพี่คิมแต่เข้าใจว่าเปลี่ยนเบอร์ค่ะ

                   

งดงามยามได้ยลภาษาไทย

ชวนกันใช้ให้ถูกหลักทั้งอ่านเขียน

อีกคำพูดผูกพันเป็นความเรียง

ฟังเป็นเสียงเสนาะจิตพิศพาเพลิน

 

สวัสดีค่ะ

*** ขอบคุณภาพและถ้อยคำงดงามที่ส่งมาเป็นกำลังใจค่ะพี่นงนาท

*** ภาษาไทย ภาษาชาติ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยที่ชัดเจน

*** เป็นพลังในการปลูกฝังให้เยาวชนรู้รักษ์ภาษาไทยด้วยกันนะคะ

 • ชีววิทยาอบรมที่มน.ตั้งแต่เปิดเทอมใหม่ๆเลย กระตุ้นให้เรากระฉับกระเฉงได้พอสมควรครับ..โดยเฉพาะในเรื่องเนื้อหาสาระใหม่ๆ 
 • ขอบคุณคำแนะนำ"หนังสือสารคดีและกลวิธีการเขียนและแนววิจารณ์"ของรศ.วนิดา บำรุงไทยครับ จะไปหาซื้อมาอ่านครับพี่..
 • สวัสดีค่ะคุณครูกิตติยา MT ภาษาไทยคนเก่ง
 •  สพป.มส.๑ ก็ส่งคุณครูเข้าอบรมหลายกลุ่มสาระเหมือนกัน
 • ที่นี่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบค่ะ
 •  แต่กลุ่มสาระสุข -พละสถาบันการพลศึกษารับผิดชอบ
 • เป็นโอกาสอันดีที่คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูกิติยา

 • สพท.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมที่โรงแรมภูคำ เชียงใหม่ค่ะ 
 • ครูดาหลาอยู่กลุ่มครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมก็ได้เข้าอบรมวันที่3-5 สิงหาคมค่ะ 
 • ยังไม่เคยขับรถเข้าเชียงใหม่เลยนะคะ  คงต้องขอใช้ค่าที่พักด้วยค่ะ
 • ฝนก็ตก  น้ำก็กำลังจะท่วมไปทั่วเมืองนะคะตอนนี้
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

*** ขอบคุณ อ.ธนิตย์

*** วันนี้พี่ไปงานศพคุณแม่ของปกรณ์ ขาวสง่า และวสันต์ ขาวสง่า ที่วัดคูหาสวรรค์ น้องๆ ของเพื่อนน่าจะรู้จัก อ.ธนิต ...คุณพ่อปิ่นและคุณแม่เกียวบ้านอยู่หัวถนน ....

สวัสดีค่ะ พี่เอื้องแซะ

*** แม่ฮ่องสอนฝนตกหนักไหมคะ

*** เพื่อนครูกิติยา( ทำงานที่ดินแม่สะเรียง ) รายงานมาว่านกเตนเหินข้ามเขาไปแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูดาหลา

*** ขอให้ปัญหาน้ำท่วมผ่าพ้นไปเร็วๆนะคะ

*** ฝากกำลังใจให้พี่น้องชาวลำพูนทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์กิติยา

แวะมาอ่านบันทึกนี้

พร้อมกับมาขอเรียนรู้ด้วยคนนะคะ

หนูจะอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่

ด้วยการไม่ใช้ภาษาวิบัติค่ะอาจารย์

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะ^__^

 • สวัสดีค่ะ อ. Ico48  ยินดีที่ได้รู้จักและขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาด้วยความระลึุกถึงค่ะ

ต้องไปหาหนังสือของท่าน รศ.วนิดา  บำรุงไทย มาอ่านบ้างค่ะ

ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดี ๆ นะคะ

ครับ, เห็นด้วยในทุกกระบวนการเลยครับ โดยเฉพาะหนังสือเล่มล่าสุด ผมถือว่าสำคัญมาก เด้กนักเรียนทุกวันนี้อ่านและสรุปความกันไม่ค่อยได้ แถมเขียนเรียงความก็ไม่เด่นชัด ...สิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการสื่อสารจากมือถือก็เป็นปัจจัยเหมือนกัน

ผมกำลังประกวดการเขียนจดหมายถึงแม่ "จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน"  ส่วนหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเอง..

ขอบพระคุณครับ

มาชื่นชมครูคนเก่งค่ะ

วันหลังจะต้องเชิญมาสุพรรณ๒บ้างนะคะ

*** ขอบใจ ต้นเฟิร์น คนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจและศรัทธาที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่

*** ขอบคุณ คุณ อัจฉรีญาธร ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

*** ขอบคุณกำลังใจจาก คนไม่มีราก สบายดีนะคะ

*** ขอบคุณ อ.แผ่นดิน

*** คารวะทุกคนที่ทำหนังสือ ภาษามีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และหลายคำคงต้องตายไปตามระบบการสื่อสาร ภาษาไทยในศตวรรษหน้า...จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหนอ

*** ดิฉันไม่เคยเห็นจดหมายลาครูมานานแล้ว....อยากเห็นการเขียนจดหมายถึงแม่ ...อยากสัมผัสถึงความงามของภาษาและจิตใจของคนที่เป็นลูกจริงๆค่ะ

*** ขอบคุณ คุณครู ลำดวน มากค่ะ

*** อาจารย์ทั้ง 2 ท่านใจดีมากค่ะ...เชิญมาท่านไปแน่

 • แว้บ...มาทักทายครับ...
 • เสียดายไม่ได้อบรมรุ่นเดียวกัน
 • และเสียดาย-วันที่มาจ่านกร้อง ไม่ได้สนทนาวิสาสะกันเลย...
 • ด้วยความระลึกถึงครับ 
 • ปณิธิ ภูศรีเทศ

สวัสดีค่ะ

ครูภาษาไทย ยังไงๆก็ต้องตกหนัก  เพราะเด็กอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกใช้ภาษา

ไทยไม่แตกฉาน  โทษครูภาษาไทยอย่างเดียว

จึงต้องถูกติวเข้มบ่อยและหนักหน่อยนะคะแต่เพื่อเด็กไทยเรา สู้นะคะ

เอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ

*** ขอบคุณ อ.ปณิธิมากค่ะ

*** เห็นอาจารย์เตรียมงานดึกมากคงจะเหนื่อย....เลยไม่กล้ารบกวนอีก

*** โอกาสหน้าคงต้องมีแน่ๆค่ะ เด็กๆนำภาพไปอวด ด้วยความภูมิใจ

*** อาจารย์นำเสนอได้เป็นขั้นตอน...สุดยอดจริงๆค่ะ

*** ยอมรับว่า เด็กอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกใช้ภาษา

ไทยไม่แตกฉานมากขึ้นทุกวัน จนครูอ่อนล้าไปเลยค่ะ

*** คงต้องรีบหานวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาให้ได้ต่อไป

*** ขอบคุณ krugui Chutima มากค่ะ

 • แวะมาเยี่ยมทักทาย
 • ขอบพระคุณที่คอยไปให้กำลังใจค่ะ
 • ชื่นชมบันทึกความรู้ที่แบ่งปันค่ะ

สวัสดีครับ อาจารย์กิติยา เตชะวรรณวุฒิ แวะมาทักทายในยามดึกครับ

ที่จริงผมเป็นคนหนึ่งครับทีชอบวิชาภาษาไทย (แม้จะเขียนผิดๆ ถูกๆ อยู่บ้าง) และในวัยเด็กใฝ่ฝันอยากเป็นครูอย่างยิ่งครับ...

 • แต่เมื่อชะตาฟ้าไม่ลิขิต (ลิขิตเองได้แค่นี้) จึงอดที่จะเป็นครูตามความฝันครับ... เลยมาเป็นรั้วของชาติแทน...
 • แต่เมื่อย้อนนึกไปถึงสมัยเรียน กับครู 2 คน สอนชั้น ป.1 - ป.6 แถมยังต้องเจียดเวลาไปตกปลา หาเห็ด หาหน่อ ฯลฯ บ้าง ที่หนักกว่านั้นคือ ห้องผมมีนักเรียน 9 คน มีหนังสือเรียนแค่เล่มเดียว (เล่มเดียวจริงๆ ครับ) เวลาเรียนต้องเอาโต๊ะมาต่อกันแล้วนั่งล้อมวง (เหมือนล้อมวงกินข้าวยังไงยังงั้นครับ) รอดมาได้ขนาดนี้ก็คงบุญละครับ ....อิอิ...

สวัสดีค่ะ พาดีซอ

*** ยินดีที่ได้รู้จักและได้รับแบ่งปันเรื่องราว ...

*** ความเหลื่อมล้ำทางสังคมยังมีอยู่ทุกหนแห่ง....เสียดายคนที่มีโอกาสแต่ไม่รู้จักคุณค่าแห่งโอกาสนั้น

*** ดิฉันเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เคยสอนให้เขาต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำ...จนในที่สุดเขาได้เป็นตำรวจ (ถ้าจำไม่ผิด) ชื่อพีรัศมิ์ (หลิน) อัศวคีรีรุ่ง เป็นคนจังหวัดตากค่ะ

*** รั้วของชาติเป็นอาชึพที่มีเกียรติและเป็นความใฝ่ฝันของลูกผุู้ชายมากกว่าครูอีกนะคะ ...ดิฉันมีลุงเป็นทหารผ่านศึก น้องๆเลยเป็นทหารทั้ง 4 คน มีดิฉันคนเดียวที่เป็นครู บางทีเราก็ยากเป็นทหารอย่างน้องบ้าง ทุกคนมีฝันแต่จะไปตามฝันได้หรือไม่ ก็คงอยู่ที่ฟ้าลิขิตกระมังคะ

 • สวัสดีค่ะอาจารย์และขอขอบพระคุณมากนะคุ่ะที่ให้กำลังใจในการทำงานค่ะ
 • ดีมากเลยนะค่ะที่ครูสอนภาษาไทยเห็นความสำคัญของการสอนเพราะจะเห็นจากการที่เด็กส่งการบ้านหรือรายงานจะใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูก
 • โครงการแบบนี้น่าจะจัดให้กับครู กศน.บ้างนะค่ะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท