วันนี้ กัลยา และ ดร.พรรณา  ไวคกุล (คณะเกษตรศาสตร์) ดร วริมา  วงศ์พานิชย์ (คณะเภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 สาว 3 วัย(ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน) ต้องออกเดินทางออกจากขอนแก่น ตั้งแต่เช้า (07.30น.) เพื่อไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับกลุ่มนวดแผนไทย และกลุ่ม อสม. ที่ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จัดโดยศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งการจัดฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร รวมถึงการตระหนักในคุณค่าของสมุนไพร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในชุมชนไว้

        ในช่วงที่เราคุยๆ กันไป พูดถึงสมุนไพรชนิดต่างๆ  รวมถึงผักพื้นบ้านต่าง อยู่ๆ ก็มีผู้เข้ารับการอบรม ถามขึ้นมาว่า

: อาจารย์   ผักลืมผัว ชื่อภาษากลางคืออะไร ขยายพันธุ์อย่างไรจึงจะดี มีคุณสมบัติทางยาอย่างไร?

: เราทุกคนอึ้ง อึ้งมาก ที่นั่งๆ อยู่ทั้งสามสาว  ไม่มีใครรู้จักผักชื่อเท่ๆ นี้เลย เราไม่สามารถตอบชาวบ้านได้ ซึ่งเป็นการบ้านที่กัลยาที่ต้องกลับมาเปิดตำรา  ค้นหาชื่อผักนี้ รวมถึงอยากถามสมาชิก gotoknowทุกท่านด้วยว่าท่านทั้งหลายรู้จัก ผักลืมผัว กันบ้างมั้ยหนอ

นอกจากนี้แล้ว ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่อง ที่ประทับใจ เช่น โรงพยบาลอำเภอพล ผลิตยาสมุนไพรใช้เองรวมถึงการจำหน่าย และจ่ายให้กับผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี น่าจะนำมาเล่าต่อ

โอกาสหน้า เหมาะๆ จะนำมาเล่าสู่กันฟัง นะคะ