ขอเล่าถึงบรรยากาศของการเข้าร่วมประชุมภาคีการจัดการความรู้ภาคราชการครั้งนี้ที่ มสธ.

ตามที่เกริ่นว่า ดาวลูกไก่ทั้ง 7 นั้นประกอบไปด้วยพญ.รุจนี นพ.อมรพันธ์ และพยาบาลวิชาชีพอีก5 ท่าน พวกเรามารอขึ้นรถตั้งแต่ยังไม่แปดโมง ทั้งทีมที่ไปประชุมยังไม่รู้อะไรมากนักในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะทำบทบาทหน้าที่วันนี้ได้ถูกต้องหรือไม่ มองหาคุณปิ่ง ก็ไม่ว่างที่จะมาส่งทีมเรา  เมื่อพอไปถึงสถานที่ประชุมมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับแต่ทีมเราก็ยังหาที่นั่งไม่ได้ ตัดสินใจกันไม่ได้ว่าจะนั่งวงนอกหรือวงในดี(เหมือนสนามไก่ชนที่บ้านต่างจังหวัดคะ)(ในห้องประชุมเขาจัดเก้าอี้และโต๊ะเป็นวงเล็กอยู่ข้างในและมีวงกลมอีกวงล้อมรอบ พอจะนึกภาพออกนะคะ เสียดายที่ไม่ได้พกกล้องถายรูปไปด้วย) จนกระทั่งพิธีกรกล่าวเชิญว่าผอ.อัจฉราได้ส่งทีมจากบำราศฯมา 7 ท่าน พวกเราจึงนั่งได้ถูกที่ ซึ่งเป็นที่มาของ "ดาวลูกไก่ทั้ง 7"

แล้วได้อะไรบ้างจากงานนี้ ท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกล่าวถึงความสำคัญของKM สรุปได้ว่า พวกเราต้องทำตัวเป็น "ฉันไม่รู้" เพื่อจะได้มารับ/แลกเปลี่ยนความรู้ อย่าคิดว่า "ฉันรู้"นั่นไม่ใช่Concept

ต่อมาเป็นการเสนอ สิ่งที่ได้จากการไปศึกษาดูงานที่ญี่ป่นเรื่อง "Knowledge Management Benchmarking" เมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยไปดูเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำKM ของ 4 องค์กรคือ

1.บริษัท Eisai(เอซาย) : ปรัชญาบริษัท "hhc : human health care"=มุ่งมั่นสู่นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและชุมชน แนวปฏิบัติ ฟังเสียงลูกค้าและชุมชน(Voice of Customer)

2.บริษัท Fu koku : แนวคิดหลัก : เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาที่มาของการเปลี่ยนแปลง เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

3.บริษัท Sony : แนวคิด KM as Problem Solving "วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อมองหาแนวทางใหม่และจัดเก็บการวิเคราะห์นั้นไว้ในฐานข้อมูล เพื่อเป็นคลังความรู้ในกระบวนการออกแบบต่อไป"

4.บริษัท Nissan :แนวคิด"GOM Revolution"การเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงาน

วิทยากรพูดถึงคำว่า บะ(Ba) บ่อยๆ เข้าใจว่าหมายถึง KM แบบInformal เพื่อให้งาน Effective หรือ การจัดบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สบายๆ อ.ประพนธ์เสริมว่า Ba = Sharing space , learning space (ในญี่ปุ่นจัดโต๊ะแบบสามเหลี่ยม ทำงานแบบRelax หัวหน้าไม่ต้อประสานสายตากับลูกน้อง กินไป คุยไป และทำงานกันไป : งานได้ผล คนพอใจ )

จากที่ฟังมาทั้งหมดสรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้ KM ใน 4 องค์กรคือ1.ความมุ่งมั่นและให้การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง 2. ความริเริ่มสร้างสรรและการมีส่วนร่วม 3. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทำงาน  ซึ่งดิฉันคิดว่าสถาบันบำราศฯมีครบแล้วใครเห็นด้วยยกมือขึ้น

โดย ณัฐนันท์ซัง  หาญณรงค์(Sakuraจัง)