ดังคำมั่นสัญญา.....ที่ทุกๆปีเราต้องมาพบกัน


กิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่...บรมครูผู้เกรียงไกร...การยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะไปด้วยดีหรือไม่ กิจกรรมวันสุนทรภู่มีข้อสังเกตให้เห็นได้ในทุกปี.

   

       กิจกรรมวันสุนทรภู่ของทุกปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนจ่านกร้อง ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น   เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย   ทั้งการพูด  การอ่าน  การเขียน  การฟังและการดู   ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันตลอดสัปดาห์  เป็นการรำลึกถึงบรมครูสุนทรภู่ ดังคำมั่นสัญญา.....ที่ทุกๆปีเราต้องมาพบกัน
 
   
      
อีกกิจกรรมหนึ่ง คือกิจกรรมพัฒนาการฟังและการดู  อัน เป็นกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนให้ความสนใจ  โดยเฉพาะการแสดงจินตลีลาเพื่อส่งเสริมคุณค่าวรรณคดีของนักเรียนระดับชั้น ม.3     เป็นจินตลีลาที่เล่าประวัติความเป็นมาของตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี  ซึ่งแม้จะเป็นเพียงจินตลีลาประกอบเพลง แต่บทบาทของตัวเอกในกลอนนิทานเรื่องพระอภัยมณีที่ทุกคนรอชมและชมได้ไม่มีวันเบื่อ คือ  ตัวละครเอกของเรื่อง... นางผีเสื้อสมุทร และพระอภัยมณี นั่นเอง
 
   
 
เพื่อแต่งเติมบรรยากาศให้รักความเป็นไทย  อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร การเล่นเพลงฉ่อยประยุกต์กับวิถีไทยในปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้น ม.2   ก็ได้รับความสนใจไม่น้อย  เพราะพ่อเพลงแม่เพลงวัยใส  มีลีลาท่าทาง ที่ชวนให้ติดตาม  ประกอบกับมนต์เสน่ห์จากการแต่งกายที่งดงามอย่างไทยซึ่งสามารถสะกดผู้ชมให้อยู่กับที่ได้นานนับชั่วโมง
 
  
 
ผู้เขียนได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นทั้งผู้ฝึกซ้อมการแสดง   และเป็นกรรมการร่วมในกิจกรรมการประกวดทักษะภาษาไทย  ได้แก่  การประกวดการพูด   การอ่านทำนองเสนาะ  การคัดลายมือ  การเขียนเรียงความ   การแต่งคำประพันธ์  การประกวดคำขวัญ  และการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดจินตนาการจากบทประพันธ์ในวรรณคดี   จากการสะสมประสบการณ์มาหลายปี   ปีนี้ผู้เขียนมีข้อสังเกตและมีคำถามอยู่ในใจหลายคำถามและตอบในใจให้ตัวเองได้ในบางคำถามเท่านั้น   บางคำถามก็คงจะต้องสืบค้นคำตอบต่อไป  เช่น  ทำไมนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขัน การ พูด การอ่าน  และการเขียน จึงผ่านเกณฑ์ได้ในระดับปานกลางเท่านั้น  และทำไมจึงมีนักเรียนที่สมัครใจเข้าแข่งขันน้อยลงทุกปี
 
  
 
หรือว่าสภาพเสมือนจริงในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร    จะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่ไม่ใช่แค่ทำให้เด็กๆของเราหลงลืมอะไรบางอย่าง  แต่เด็กๆเรากำลังหลงลืมอะไรหลายอย่างแม้กระทั่งรากเหง้าของตนเอง 
 
  
 
...สภาพสังคมปัจจุบันที่มีความจริงที่สัมผัสได้และความไม่จริงปนๆกันไป   เด็กๆจะสามารถคิดเป็นและวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองไหม    ได้แต่วาดหวังไว้ว่ากิจกรรมจะสะท้อนให้เด็กๆได้เกิดความคิดจากสีสันบรรยากาศที่เปลี่ยนไปของกิจกรรมวันสุนทรของทุกปี  ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น  เป็นเรื่องที่สมควรที่จะแบ่งปัน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองกันตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นใหม่  เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป....

 

        และสุดท้ายขอจบด้วยความตั้งใจ...ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะเขียนบอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมวันสุนทรภู่ พร้อมบันทึกภาพมาให้ดูทุกปี  แม้จะเป็น เรื่องราวเดิมๆ  แต่อยากให้สีสันที่แต่งเติมแปลกใหม่ทุกปี  การยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะไปด้วยดีหรือไม่   กิจกรรมวันสุนทรภู่มีข้อสังเกตให้เห็นได้ในทุกปี.
 
   
 
  
คำสำคัญ (Tags): #วันสุนทรภู่
หมายเลขบันทึก: 446805เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2011 23:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (25)

สวัสดีค่ะพี่ลูกช้าง

มาชม มาเชียร์ กิจกรรมดีๆ

ด้วยระลึกถึงค่ะ

 

ดีจังเลยที่มาเยือนถิ่นเก่า

อยากให้เป็นเช่นนี้

 

 สิ่งนี้หรือคือประชาธิปไตย?

ที่คนไทยปรารถนาพาสู่ฝัน

แล้วจึงคอยร้องขอวันต่อวัน

จะคอยกันถึงไหนใครตอบที


มาดูงานโรงเรียนพี่ครู จำได้วันวันสุนทรภู่ไม่โต้วาทีก็จะได้รับการแต่งตัวไปแสดงละครเสมอ เราอยากเป้นพระอภัยมณี แต่เพื่อนชอบให้ผมเป็นสุดสาคร แงๆ

*** ขอบคุณน้องปูมากค่ะ

*** สบายดีนะคะ

*** ขอบคุณ คุณโสภณ เปียสนิท มากๆค่ะ ที่สร้างสรรค์งานประพันธ์ไพเราะมาให้อ่านเสมอ

*** เป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะคะอาจารย์ เด็กๆแทบทุกคนมีความสุขในวันนี้ ไม่ว่าจะได้เล่นเป็นอะไร

*** สุนทรภู่ปีหน้ามาเที่ยวจ่านกร้องซิคะ อาจารย์ได้เป็นพระอภัยมณีแน่

***ขอบคุณ อ.ขจิตมากค่ะ

 • สวัสดีค่ะ คุณครูกิติยา
 • ชื่นชม "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนจ่านกร้อง  มากค่ะ ที่ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย   ทั้งการพูด  การอ่าน  การเขียน  การฟัง และการดู โดยมีกิจกรรมการประกวดทักษะภาษาไทย  ได้แก่  การประกวดการพูด   การอ่านทำนองเสนาะ  การคัดลายมือ  การเขียนเรียงความ   การแต่งคำประพันธ์  การประกวดคำขวัญ การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดจินตนาการจากบทประพันธ์ในวรรณคดี และการแต่งเติมบรรยากาศให้รักความเป็นไทย  อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร ด้วยการเล่นเพลงฉ่อยประยุกต์กับวิถีไทยในปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และการแสดงจินตลีลาเพื่อส่งเสริมคุณค่าวรรณคดีของนักเรียนระดับชั้น ม.3 นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างวิเศษเลยค่ะ เพราะครบถ้วนทั้งการพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างจิตพิสัยทางภาษา การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อกำหนดของหลักสูตร (รักความเป็นไทย) การเรียนรู้ด้วยสมองสองซีก และการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมตามความสามารถที่แตกต่างกัน (พหุปัญญา : Multiple Intellgences) เช่น ความสามารถทางภาษา ทางศิลปะ ทางดนตรี และทางทักษะกล้ามเนื้อ (การแสดงจินตลีลา การคัดลายมือ) นอกจากนั้นยังมีผลพลอยได้จากขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและการดำเนินการ ได้แก่ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร การจัดการ การทำงานร่วมกัน และทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ และการเสิมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน (ไม่ทราบว่าโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมาชมผลงานของบุตรหลานของตนหรือไม่)
 • งานที่มีคุณค่าหลากหลายเช่นนี้ สามารถทำเป็นผลงานทางวิชาการในประเภท "รายงานโครงการ" ได้นะคะ แม้จะทำเป็นทีม แต่ก็มีส่วนที่คุณครูรับผิดชอบมากพอ และดูร่องรอยจากบันทึกของคุณครูแล้วดิฉันเห็นว่า คุณครูมีแนวคิดและความสามารถในการเขียนที่สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้ดีทีเดียวค่ะ
 • สำหรับปัญหาที่ว่า "ทำไมนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขัน การ พูด การอ่าน และการเขียน จึงผ่านเกณฑ์ได้ในระดับปานกลางเท่านั้น และทำไมจึงมีนักเรียนที่สมัครใจเข้าแข่งขันน้อยลงทุกปี" ดิฉันขอให้แนวคิดและตั้งคำถามเผื่อจะเป็นแนวทางในการตอบโจทย์ คือให้ข้อคิดก่อนว่า การพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะคุณลักษณะต่างๆ ให้กับนักเรียน คงไม่สามารถทำได้สำเร็จในวันเดียว แต่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาว และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย และขอเรียนถามว่า ทางโรงเรียนได้กำหนดให้เป็นนโยบายหรือไม่ว่าทุกกลุ่มสาระจะต้องบูรณาการการพัฒนาทักษะภาษาไทยลงไปด้วย เพราะทักษะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
 • สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลฯ จะจัดอบรมครูภาษาไทยทั้งระดับประถมและมัธยม 10 รุ่น อยากให้ผู้รับผิดชอบได้อ่านบันทึกของคุณครูจังค่ะ 
 • ขออนุญาตคุณครูนำบันทึกนี้ไปเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาสำหรับครู บทที่ 3 "การเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน" และเป็นกรณีตัวอย่างในการอบรมครูแนะแนวทั้งระดับประถมและมัธยม จำนวน  894 คน จากจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ในโมดูลที่ดิฉันรับผิดชอบ คือ "การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551" ซึ่งจะจัด 10 รุ่น รุ่นละ 3 วัน เริ่ม 19 ก.ค. 54 ค่ะ
 • ขออนุญาตนะคะ และขอขอบคุณสำหรับบันทึกของคุณครูที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ บันทึกนี้ ค่ะ  

สวัสดีค่ะอาจารย์กิติยา

แวะมาอ่านบันทึกนี้

พร้อมกับมาชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนค่ะ

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ^^

สวัสดีค่ะ

*** ความเห็นของท่าน ผศ. วิไล แพงศรี ทำให้ดิฉันมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

*** ผลพลอยได้ที่ดิฉันมองเห็นนอกเหนือจากสมรรถนะสำคัญ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือการจัดการเวลา และการมีจิตสาธาธารณะค่ะ

*** ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำเรื่องการเสิมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ซึ่งดิฉันยังบกพร่องเรื่องการเชิญผู้ปกครองให้มาชื่นชมผลงานของบุตรหลาน ครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามคำแนะนำค่ะ

*** การพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะคุณลักษณะต่างๆ ให้กับนักเรียน คงไม่สามารถทำได้สำเร็จในวันเดียว แต่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาว และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ....ตอนนี้มีกลุ่มสาระต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย เช่น การเขียนนิทาน บทความ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างผลงานด้าน Animation ของกลุ่มสาระการงานอาชีพค่ะ.... สอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์เพราะทักษะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

*** ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้ง สำหรับหลายๆบันทึกของอาจารย์ที่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้และนำไปใช้ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งยังมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้จริงค่ะ

*** หากได้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากน้องต้นเฟิร์น ก็จะยิ่งช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะคะ

*** ขอบคุณ น้องต้นเฟิร์น แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทยค่ะ

 • มาชื่นชม (และแอบอิจฉาเล็กๆ) กับกิจกรรมดีๆมีคุณค่าครับ
 • ปณิธิ ภูศรีเทศ

สวัสดีค่ะ

การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ  ช่วยส่งเสริมให้เด็ก

มองเห็นความสำคัญของภาษาไทย  รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่มี

ความสนใจทางด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อจะได้ต่อยอดความคิดของเขาต่อไป

อย่าให้กิจกรรมนี้ขาดตอนไปนะคะ  ขอสนับสนุนค่ะ...

สวัสดีวันพระค่ะพี่ลูกช้าง

ดังคำมั่นสัญญา น่ารักจังเลยค่ะ

เมื่ออาทิตย์ก่อน ปูลงพื้นที่เมืองแหง ผ่านเชียงดาวฮิลล์

ให้กึดเติงหาสมัยคราไปรับน้องใหม่ ที่นั่นเจ้า ... คิดถึงค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อ.ปณิธิ

*** มีข้อมูลชี้ชัดว่างานวันสุนทรภู่เป็นวันที่เด็กๆรอคอย แม้กิจกรรมจะมีเนื้อหาเดิมๆ

*** ปีนี้มืฝาแฝดระดับ ม.3 ถึง 3 คู่ให้เราภูมิใจนำเสนอ จนวันนี้ยังเรียกผิดอยู่เลยค่ะ

*** ขอบคุณค่ะ

***อยากให้ได้ต่อยอดความคิดของเขาต่อไปจริงๆนะคะคุณ krugui Chutima พลังคนรุ่นใหม่อาจสร้างสรรค์อะไรที่ดีๆ

*** ขอบคุณค่ะ

*** น้อง poo ที่น่ารัก พี่จะไปรำลึกถึง มช.สิ้นเกือนนี้ 29 -31 ก.ค. ว่างไหมๆ....ไปด้วยกัน

มาดูการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่...ช้าไปหน่อยนะคะ

โรงเรียนจ่นกร้อง จัดได้ดีมากค่ะ

มาสังเกตการณ์เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมของเด็กที่โรงเรียนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ KRUDALA

*** บางกิจกรรมฝึกยากมาก เพราะทักษะด้านภาษาของนักเรียนยังมีไม่มาก ฝึกในห้องแคบๆก็ดูดี แต่พอปรากฎแก่สายตาคนดู 3000 กว่าคน ความชัดเจนก็น้อยลงเพราะตื่นเวทีค่ะ

*** ขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ

เมื่อสมัยลูกเรียนตอนเด็กก็เคยจัดเตรียมภาพให้ลูกจัดบอร์ด ชื่นชมกิจกรรมมากค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจัดกันอย่างสวยงาม เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้  ขอบคุณมากนะคะนำภาพสวยงามมาให้ชม

 ผลไม้หลายสีมากฝากค่ะ

 

*** ขอบคุณ กานดา น้ำมันมะพร้าวมากค่ะ

*** จะนำคำชื่นชมไปให้กำลังใจเด็กๆ ที่ช่วยกันจัดบอร์ดค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ที่โรงเรียนครูอิงก็จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ค่ะ
 • แบบเล็ก ๆ ตามประสาโรงเรียนเล็ก ๆ ปีนี้ทำ ค่ายรักการอ่านค่ะ ไม่มีการแสดง
 • เด็กก็สนุกในค่าย มีฐานการเรียนรู้เรื่องสุนทรภู่ด้วย 1 ฐาน นอกนั้นก็เป็นกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านค่ะ
 • บอร์ดสวยดีนะคะ  ขอบพระคุณค่ะที่นำมาแบ่งปัน

สวัสดีค่ะอาจารย์ อลังการ..งานสร้าง ..เสมอค่ะ สำหรับ รร. จ่านกร้อง..ชื่นชมมากค่ะ

 • หรือว่าสภาพเสมือนจริงในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร จะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่ไม่ใช่แค่ทำให้เด็กๆของเราหลงลืมอะไรบางอย่าง แต่เด็กๆเรากำลังหลงลืมอะไรหลายอย่างแม้กระทั่งรากเหง้าของตนเอง..พี่ตั้งคำถามถึงใจดีจังครับ 
 • ความเจริญในเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย ทำให้ความพยายาม ความขวนขวาย น้อยลงมั้ย วัฒนธรรมการเอาอย่าง เลียนแบบ แรงของการโฆษณาเพื่อขาย ขายให้ได้ วัฒนธรรมต่างชาติซึ่งไหลบ่า ตัวอย่างดีๆจากผู้ใหญ่ก็มีให้เห็นน้อย ไทยคำฝรั่งคำ ไทยคำฝรั่งสองคำ เมื่อผนวกเข้ากับความไม่เป็นตัวของตัวเองของสังคมบ้านเรา ก็ยิ่งแล้วไปกันใหญ่..ผมรู้สึกอย่างนั้นครับ 
 • ด้อยลงจริงๆอย่างเรารู้สึก หรือแค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาๆอย่างหนึ่ง แต่ตัวเองตามชาวบ้านเขาไม่ทัน จึงยังงงๆอยู่ เป็นอีกประเด็นที่สงสัยตัวเองครับ ฮาๆๆ
 • เห็นภาพการแสดงของนักเรียนจ่านกร้องครั้งใด รับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวัง จนตัวเองรู้สึกครับ ว่านี่แหละงานถนัดของจ่านกร้องเขาล่ะ! 
 • ขอบคุณครับพี่ กับกิจกรรมดีๆที่นำมาแบ่งปัน

อาจารย์ครับ !!!! ไม่เห็นมีผมเลย

เห็นภาพ เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้ว ไม่สงสัยเลยว่า ทำไม จ่านกร้องถึงได้เป็นแชมป์ชิงช้าสวรรค์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท