เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 49 ดิฉันกับน้อง ๆ ศึกษานิเทศก์ สพท.สพ.2 ไปร่วมพาทำ KM ให้กับคณะครูจาก 3 โรงเรียน ในโครงการวิจัยร่วมกับ สกว.  คือโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดท่าไชย และบ้านสระกระโจม ได้ฟังเรื่องเล่าเร้าพลัง จากคุณครูฝันฟ้า ปัตลา ผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดท่าไชย เธอเล่าว่าเดิมลำบากและเหนื่อยมากที่ต้องคอยนับเด็ก ๆ ในห้องเรียน ที่มีถึง 40  คน และมักจะหนีออกจากห้องไปแอบเล่นอยู่ตามมุมต่าง ๆ ในโรงเรียน

      แล้ววันหนึ่งเธอก็พบวิธีที่จะทำให้เด็กไม่แอบไปเล่นซนที่อื่น ด้วยวิธี การสัมผัสโอบกอดและบอกเด็กว่าอย่าไปไหนนานนะคะครูคิดถึงและปัจจุบันเด็กออกไปไหนมาก็ตามจะรีบกลับเพื่อให้ครูโอบกอด ดิฉันมองเห็นคุณค่าของสัมผัสจากครูสู่เด็ก เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ครูใช้ แต่ให้คุณค่าต่อการจัดการเรียนรู้และการดูแลเด็ก