หลายวันก่อนผมไปร่วมงานมหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO ที่ สคส.ได้เชิญชวนมา ผมไปเช้า และกลับเช้าของอีกวันหนึ่ง ตอนเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม ผมได้พบกับอาจารย์พงศ์เทพ (ผศ.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ.โดยบังเอิญ จริง ๆ เราพบกันก็บ่อย ๆ แต่คราวนี้ได้พบกันที่ กทม.ต่างคนต่างมา ก็ได้คุยกันนิดนึง อาจารย์บอกว่าอาจารย์กำลังทำวิจัยในเรื่องการตามหาความหมายของมิติหนึ่งในเรื่องสุขภาพคือ “จิตวิญญาณ” ผมฟังแล้วก็สนใจ เพราะเป็นประเด็นที่นึกสงสัย ใคร่รู้มาก่อนหน้านี้แล้ว

     กลับมาถึงผมก็ค้นไปเจอกันเข้าที่อาจารย์เขียนไว้ที่ Blog ในบันทึก ขอบเขตของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทไทย ยาวเลยทีเดียว อาจารย์บอกว่า “มิติของจิตวิญญาณคือการเดินทางบนหนทางไปสู่เป้าหมาย ทำให้อัตตาน้อยลงไปตามลำดับ จิตวิญญาณคือการผ่านพ้นอัตตา Transpersonal (Transcend หมายความว่า ทะลุอัตตาตัวเอง Transcendent หมายความว่า บรรลุธรรม)” ผมติดใจอีกส่วนหนึ่งจึงขอคัดลอกมาส่วนหนึ่งในเรื่องของคุณลักษณะของจิตวิญญาณ ดังนี้

    • จิตวิญญาณเป็นตัวเดียวกันกับจิต บางท่านให้ความหมายของคำว่าจิตกับจิตวิญญาณเป็นเรื่องเดียวกันหรือเหมือนกัน คิดว่าเป็นเพียงสมมุติบัญญัติ จะเรียกว่า จิต จะเรียกว่า จิตวิญญาณ จะเรียกว่าปัญญา โดยชื่อ คือ จะเรียกอะไรก็เป็นสมมุติ แต่โดยการปฏิบัติเรื่องนี้ไม่ต่าง
    • จิตวิญญาณมีคุณสมบัติเป็นพลังงาน  บางกลุ่มเชื่อว่า จิตวิญญาณ คือจิตที่มีพลังงาน และไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าเป็นพลังงานประเภทใดจากแหล่งใด ซึ่งอาจจะเป็นพลังงานใหม่ที่จิตมนุษย์เองเป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นพลังงานที่มีอิสรภาพ หรืออาจจะมาจากสนามพลังงานภายนอก
    • จิตวิญญาณมีอำนาจ  เชื่อว่า จิตวิญญานมีอำนาจเฉพาะตัวที่จะสามารถรู้สึก รู้นึก รู้คิด รู้จดจำ รู้แสดงออกหรือกระทำใดๆ ทั้งในมิติทางกายภาพและในมิติทางพลังงานได้  ตัวอย่างเช่นบางท่านเชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณหลายๆ ย่านความถี่ที่มารวมตัวกันอยู่อย่างสมดุลภายในกล่องพลังงานกล่องหนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญา ความรัก ความรู้ และแสงสว่างเป็นพลังอำนาจเฉพาะตัว เป็นต้น
    • จิตวิญญาณเป็นการเดินทางไปสู่ศักยภาพ เชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นการเดินทางสู่การพัฒนาศักยภาพ เช่น เป็นการเดินทางอันจะนำไปสู่มิติทางจริยธรรม เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ทางปรัชญา ทางความไม่ลงตัวระหว่างทฤษฎี กับการปฏิบัติได้โดยสิ้นเชิง

     ในบันทึกนี้จะเป็นเพียงการสะสม ผมยังอ่านที่ไปสืบค้นไว้ไม่หมด และยังไม่ Get อะไรได้มากนัก หากเพียงแต่บันทึกเป็นทุนไว้ก่อน เมื่อได้เวลาจะมาต่อยอด และ ลปรร.กันต่อ หากใครสนใจในประเด็นนี้อีก เป็นไปได้ช่วยทิ้งรอยไว้ (แบบมี Link) วันหลังมีอะไรจะได้เข้าไปชวนมาคุยกันครับ