ตามหา “จิตวิญญาณ”

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มิติของจิตวิญญาณคือการเดินทางบนหนทางไปสู่เป้าหมาย ทำให้อัตตาน้อยลงไปตามลำดับ จิตวิญญาณคือการผ่านพ้นอัตตา Transpersonal (Transcend หมายความว่า ทะลุอัตตาตัวเอง Transcendent หมายความว่า บรรลุธรรม)

     หลายวันก่อนผมไปร่วมงานมหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO ที่ สคส.ได้เชิญชวนมา ผมไปเช้า และกลับเช้าของอีกวันหนึ่ง ตอนเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม ผมได้พบกับอาจารย์พงศ์เทพ (ผศ.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ.โดยบังเอิญ จริง ๆ เราพบกันก็บ่อย ๆ แต่คราวนี้ได้พบกันที่ กทม.ต่างคนต่างมา ก็ได้คุยกันนิดนึง อาจารย์บอกว่าอาจารย์กำลังทำวิจัยในเรื่องการตามหาความหมายของมิติหนึ่งในเรื่องสุขภาพคือ “จิตวิญญาณ” ผมฟังแล้วก็สนใจ เพราะเป็นประเด็นที่นึกสงสัย ใคร่รู้มาก่อนหน้านี้แล้ว

     กลับมาถึงผมก็ค้นไปเจอกันเข้าที่อาจารย์เขียนไว้ที่ Blog ในบันทึก ขอบเขตของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทไทย ยาวเลยทีเดียว อาจารย์บอกว่า “มิติของจิตวิญญาณคือการเดินทางบนหนทางไปสู่เป้าหมาย ทำให้อัตตาน้อยลงไปตามลำดับ จิตวิญญาณคือการผ่านพ้นอัตตา Transpersonal (Transcend หมายความว่า ทะลุอัตตาตัวเอง Transcendent หมายความว่า บรรลุธรรม)” ผมติดใจอีกส่วนหนึ่งจึงขอคัดลอกมาส่วนหนึ่งในเรื่องของคุณลักษณะของจิตวิญญาณ ดังนี้

  • จิตวิญญาณเป็นตัวเดียวกันกับจิต บางท่านให้ความหมายของคำว่าจิตกับจิตวิญญาณเป็นเรื่องเดียวกันหรือเหมือนกัน คิดว่าเป็นเพียงสมมุติบัญญัติ จะเรียกว่า จิต จะเรียกว่า จิตวิญญาณ จะเรียกว่าปัญญา โดยชื่อ คือ จะเรียกอะไรก็เป็นสมมุติ แต่โดยการปฏิบัติเรื่องนี้ไม่ต่าง
  • จิตวิญญาณมีคุณสมบัติเป็นพลังงาน  บางกลุ่มเชื่อว่า จิตวิญญาณ คือจิตที่มีพลังงาน และไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าเป็นพลังงานประเภทใดจากแหล่งใด ซึ่งอาจจะเป็นพลังงานใหม่ที่จิตมนุษย์เองเป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นพลังงานที่มีอิสรภาพ หรืออาจจะมาจากสนามพลังงานภายนอก
  • จิตวิญญาณมีอำนาจ  เชื่อว่า จิตวิญญานมีอำนาจเฉพาะตัวที่จะสามารถรู้สึก รู้นึก รู้คิด รู้จดจำ รู้แสดงออกหรือกระทำใดๆ ทั้งในมิติทางกายภาพและในมิติทางพลังงานได้  ตัวอย่างเช่นบางท่านเชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณหลายๆ ย่านความถี่ที่มารวมตัวกันอยู่อย่างสมดุลภายในกล่องพลังงานกล่องหนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญา ความรัก ความรู้ และแสงสว่างเป็นพลังอำนาจเฉพาะตัว เป็นต้น
  • จิตวิญญาณเป็นการเดินทางไปสู่ศักยภาพ เชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นการเดินทางสู่การพัฒนาศักยภาพ เช่น เป็นการเดินทางอันจะนำไปสู่มิติทางจริยธรรม เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ทางปรัชญา ทางความไม่ลงตัวระหว่างทฤษฎี กับการปฏิบัติได้โดยสิ้นเชิง

     ในบันทึกนี้จะเป็นเพียงการสะสม ผมยังอ่านที่ไปสืบค้นไว้ไม่หมด และยังไม่ Get อะไรได้มากนัก หากเพียงแต่บันทึกเป็นทุนไว้ก่อน เมื่อได้เวลาจะมาต่อยอด และ ลปรร.กันต่อ หากใครสนใจในประเด็นนี้อีก เป็นไปได้ช่วยทิ้งรอยไว้ (แบบมี Link) วันหลังมีอะไรจะได้เข้าไปชวนมาคุยกันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สมัยที่เรียน ป.เอก..จิตวิทยาให้คำปรึกษา ได้เคยเสนอหัวข้อเรื่อง "ศึกษากระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย"...แต่หัวข้อได้ถูกพับไป...อาจเนื่องด้วยหลายเหตุผล...จึงต้องเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของ "การกำกับตนเองของมนุษย์"...แทน....

....

บางฐานความคิดความเชื่อมองว่า...เรื่องของจิตวิญญาณ หรือ spiritual นั้นเป็นเรื่องที่วัดและประเมินได้ยาก...และบางครั้งอาจใช้เวลาในการศึกษานาน...แต่ในทัศนะส่วนตนนั้น..เชื่อว่า "มนุษย์เรานั้นสามารถที่จะพัฒนากระบวนการทางจิตวิญญาณได้....และสามารถที่จะประเมินได้...."....อย่างไรก็ตามในความสนใจที่อยากจะศึกษานี้....คิดว่าจะดำเนินต่อไปแน่นอน....

เดี๋ยวจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ต่อนะคะ....เกริ่นนำไปก่อนแล้วกันคะ....

 

เขียนเมื่อ 

เข้ามาต่อ....ดีกว่าคะ...(กำลังเกิด cognitive load)

.....

บางคนจะมองว่าเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ยากและไม่อยากพูดถึง...แต่ถ้าหากเราพิจารณากันให้ลึกลงไปว่า..."มนุษย์" เรานั้นต้องการอะไรในชีวิต...ลึกสุดแห่งความต้องการคือ การได้รับการตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณแห่งความมนุษย์ ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการเกิด "ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง หรือ self-esteem"...เท่านั้น

.....

ถามว่ามนุษย์เราทุกวันนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในระดับไหน...หากพิจารณาอย่างถ่องแท้ที่น้อยคนที่จะปฏิสันฐานต่อกันลึกถึงระดับจิตวิญญาณ....หากจะมองกันหรือนับถือกันเพียงแค่ในระดับผิวเผิน รูปลักษณ์และเกียรติยศ....หากแต่ไม่ลึกลงไปถึงในระดับจิตวิญญาณ....แต่หากเมื่อใครได้มีการพัฒนาในระดับจิตวิญญาณบ่อยๆ...บุคคลนั้นจะสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างไร้เงื่อนไข....ใดใด...เพราะเขาจะมองคน...ถึงความเป็นคนลึกลงไปจนถึงระดับจิตวิญญาณ...ของคนคนนั้น....

......

อืม...เอาเท่านี้ก่อนนะคะ....cognitive ชักจะ load มากไปหน่อย

 

เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom

     ขอบพระคุณที่มาต่อยอดไว้ให้ ยอดเยี่ยมเลยครับ แต่ขอติดไว่ก่อนนะ กำลังอ่านเรื่องนี้อยู่ "ประตูความคิด (Portal Thinking)" เดี่ยวจะมาต่อนะครับ

 • ว้า...แย่จัง...
 • ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
 • ขอตามอ่านอย่างเดียวเพื่อประดับความรู้จะได้มั๊ย..นิ
เขียนเมื่อ 

คุณ(พี่)ศุภลักษณ์ (ขยับคุณขึ้น ผมจะได้ขยับลง...อิๆๆ)

     ได้เสมอกับพี่สาวแสนดี ว่าแต่อย่าบ่อยนัก เอามาแลกกันมั่ง...สิ