Life & Learn1 : ที่มาและแนวคิดออกแบบการเรียนรู้

ภูคา
"เราจะเปลี่ยนวิธีคิดได้อย่างไรถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีเรียน หรือเรียนวิธีคิด"

สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว     นั่นก็เท่ากับว่าภาวะ การแข่งขันทางธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน  หลายๆองค์กรจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญที่แต่ละองค์กรขาดไม่ได้ และถือเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่ง  นั่นก็คือการพัฒนาบุคลากร  ให้สามารถเป็นผู้ที่เรียนรู้และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

 เรื่องของการเรียนรู้ เป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกบรรจุเป็นนโยบายหรือกลยุทธ์ ขององค์กรไปด้วย  เมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจึงมีหน้าที่ ในการที่จะออกแบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ก็มีเป้าหมายคล้ายๆกัน นั่นก็การมุ่งพัฒนาให้บุคลากรเป็นนักเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

ในครั้งนี้ผู้เขียนและทีมงานได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารของบริษัท เอส ซี ไอ แพลนท์ เซอร์วิสเซส  จำกัด  ( SPS) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือซิเมนต์ไทย    ให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการของบริษัท  ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายหากเป็นการพัฒนาพนักงานแบบเก่าก็คงไม่ใช่เรื่องยาก  ก็เพียงแค่หาวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายเป็นรุ่นๆ ไป ไม่กี่ครั้งก็คงเสร็จ   แต่ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้พนักงาน เกิดทักษะการเรียนรู้ ทีมงานเราจึงมีแนวคิดว่า แค่ฟังการบรรยายอย่างเดียวคงไม่พอ  การทีจะทำให้คนเราเกิดทักษะนั้นต้องเกิดจากการได้ ลงมือปฏิบัติจริง  จึงได้ร่วมกันคิดออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง

การออกแบบการเรียนรู้ในครั้งนี้ เราได้พิจารณาดังนี้

1.      จริตของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นพนักงานผู้ชาย  มีความสามารถทางด้านช่าง เป็นหลัก

2.      เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีผลสำเร็จของงานที่เป็นรูปธรรม

3.      ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

4.      เรียนรู้เป็นทีม เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน

5.      สถานที่ที่เป็นธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศที่เรียบง่าย และไม่เป็นทางการ

จากแนวคิดดังกล่าวเราจึงได้คิดรูปแบบต่างๆมากมาย  สุดท้ายจึงคิดว่า จะจัดเป็นค่ายอาสา โดยแปลงจากค่ายอาสา มาเป็นค่ายแห่งการเรียนรู้  หลังจากนั้นทีมเราได้หาสถานที่ ที่สามารถจัดให้เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้ ในที่สุดเราได้เลือก สวนป่าครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์   อ.สตึก จ.บุรีรัมย์เจ้าของ คำคม   เราจะเปลี่ยนวิธีคิดๆได้อย่างไรถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีเรียน หรือไม่เรียนวิธีคิด จากการปรึกษาหารือกับครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์   เราได้ตกลงกันว่าจะจัดค่ายแห่งการเรียนรู้ทั้งหมด 6 รุ่น ๆล่ะ 30 คน โดยตั้งชื่อโครงการในครั้งนี้ว่า  คนพันธ์ S 2 :Life & Learn” มี  เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ดังนี้

1.      เรียนรู้จากการสร้างบ้าน 1 หลังโดยแต่ละรุ่นสร้างต่อๆกันจากรุ่นก่อนๆ 

2.      เรียนรู้จากฐานเรียนรู้ธรรมชาติที่มีอยู่ในสวนป่าของครูบาสุทธินันท์     

 สำหรับตอนนี้คงเล่าถึงส่วนที่มา และแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ครั้งต่อไปลองติดตามต่อนะครับว่าค่ายแห่งการเรียนรู้นี้  จะเป็นอย่างไรบ้าง .............. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Life&Learn

คำสำคัญ (Tags)#lifelearn

หมายเลขบันทึก: 44653, เขียน: 14 Aug 2006 @ 14:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)