บ่ายวันอาทิตย์ดิฉันได้รับโทรศัพท์ที่เป็นข่าวดีจากคุณปั้ง วิไลวรรณ ชัยรัตนมโนกร ว่ากำลังเดินหน้าเรื่องงานเบาหวาน วันที่ ๑๕ สิงหาคมนี้จะมีการประชุมเพื่อจัดทำ “คู่มือ” สำหรับผู้ป่วย (สมุดบันทึก) ร่วมกัน คุณปั้งเล่าว่ามีแผนจะทำอะไรกับใครบ้าง ฟังแล้วรู้สึกประทับใจในความตั้งใจและความ active ของทีมจังหวัดปัตตานี

ดิฉันคิดว่ารูปแบบการทำงานของจังหวัดปัตตานีที่มีทีม สสจ.เป็นแกน และการนำ KM มาใช้น่าจะขับเคลื่อนเครือข่ายเบาหวาน รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ได้ดี

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙