โครงการส่งเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตย

โครงการส่งเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

กศน.ตำบ้านเลน และ ศรช.ตำบลคลองจิก

กศน.ตำบลบ้านเลนร่วมมือกับ ศรช.ตำบลคลองจิก จัดตั้งจัดโครงการอบรม       ส่งเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตย  ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554          ที่เทศบาลตำบลปราสาททอง ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน                       โดยมี  อาจารย์สุรชัย  ตรีไพบูลย์   เป็นวิทยากรในการบรรยาย
                             
 
                                                   นางสาวแก้วพรรษา  มีใจเย็น        รายงาน
                                                                  (ครู ศรช.ตำบลคลองจิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ แก้วพรรษา (กศน.อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา)ความเห็น (1)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ