แก้วพรรษา

ครู กศน.ตำบลหัวเวียง อ.เสนา
กศน.อำเภอเสนา
Usernamekaewphunsa
สมาชิกเลขที่148953
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางสาวแก้วพรรษา  มีใจเย็น

วัน เดือน ปี เกิด: 2 กรกฎาคม 2530

การศึกษา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและ 

               โภชนาการ  ..มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน :

 25-เม.ย 54.-30 ก.ย.54  : ครู ศรช. ต.คลองจิก

                                    กศน.อำเภอบางปะอิน

1 ต.ค. 51 - ปัจจุบัน        : พนักงานราชการ

                                    ตำแหน่งหัวหน้า กศน. ตำบลหัวเวียง 

                                    อำเภอเสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา