๗๕๑.ผลการวิจัยจิตสาธารณะของนักเรียน


           "จิตสาธารณะ" ถูกกำหนดขึ้นโดยหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการว่า "นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ"  จัดอยู่ในข้อ ๘ อันเป็นข้อสุดท้าย  คำว่าข้อสุดท้ายหากคิดไปดูเหมือนให้ความสำคัญน้อย  ฉันลองให้นักเรียนของฉันช่วยกันวิเคราะห์ดูแล้ว  พบว่านักเรียนได้ให้ความสำคัญของจิตสาธารณะอยู่ในอันดับ ๑  ซึ่งนักเรียนให้เหตุผลว่า "เมื่อมีจิตสาธารณะแล้วข้ออื่นก็มีดีไปเอง

 

           นักเรียนของโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ได้เรียนรู้และจัดกิจกรรมนักเรียนจิตสาธารณะมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗  ท่ามกลางความสับสนของผู้คนว่า "สอนอะไรกันหรือ ไม่เห็นรู้เรื่องเลย" แต่ฉันอยากจะสอน   ฉันมีสิทธิ์ของผู้สอน  ที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรทักษะชีวิตของแนะแนว

 

           การจัดกิจกรรมมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  และเติบโตต่อยอดเป็นกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน คือ "ธรรมาภิบาลนักเรียนและวินัยเชิงบวก" ทำให้เกิดโครงงานนักเรียนหลายหัวข้อ  แต่ไม่มีการทำวิจัยเป็นรูปแบบ  นอกจากการบันทึกผล  และฉันมีความตั้งใจว่าจะพยายามทำวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องจิตสาธารณะตลอดเวลา 

 

          เมื่อมีโอกาสอันดีที่หลักสูตรฯ กล่าวถึงในปีการศึกษา ๒๕๕๑   ทำให้กิจกรรมจิตสาธารณะของฉันและนักเรียนได้จังหวะค่อย ๆ กระจายไปแบบคลื่นเล็ก ๆ สู่ความเป็นหลักสูตรสถานศึกษาได้  และวันหนึ่งฉันจำเป็นต้องละทิ้งไว้กับความหลัง  ได้แต่คิดว่าจะกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่ง ก็ไม่อาจเดาได้เมื่อฉันลาจากเด็กและโรงเรียนออกไป 

 

         คราวนี้ฉันมีโอกาสกลับไปช่วยงานของโรงเรียนอีกครั้ง   จึงถือโอกาสช่วยเหลือด้านการสอนบ้าง  งานชุมชนบ้าง  และส่วนมากคือการจัดทำวิจัยเกี่ยวกับงานหลายหัวข้อ  นับตั้งแต่งานบริหารจัดการสถานศึกษาและงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม  และได้พบว่าจิตสาธารณะยังกล่าวถึงและต้องสอนกันตามหลักสูตรต่อไป

 

            งานวิจัยจิตสาธารณะนักเรียน นับเป็นความสนใจที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องทำวิจัย  เพื่อตอบโจทย์ว่านักเรียนมีจิตสำนึกจิตสาธารณะจริงไหม   มีความคิดเห็นและพึงพอใจต่อกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างไร   รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมจิตสาธารณะ  เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า ๕ ระดับ และการแสดงความคิดเห็นปลายเปิด แยกเป็น ๓ ด้านคือด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

          ผลการวิจัยพบว่า : นักเรียนร้อยละ  ๘๖ เป็นผู้มีสำนึกด้านจิตสาธารณะมากที่สุด  ร้อยละ  ๑๒  เป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะในระดับมาก  รวมทั้งการเห็นคุณค่าของผู้อื่น การทำเพื่อสังคมมากกว่าตนเอง  ส่วนร้อยละ ๒ มีจิตสำนึกสาธารณะอยู่ในดับน้อยและน้อยมาก    เพราะเป็นนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนอื่น  ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจจิตสาธารณะ 

 

          ส่วนข้อคิดเห็นทั่วไป : นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า  ควรมีการฝึกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ครูต้องติดตามผลงานของนักเรียน  ครูควรนำนักเรียนไปทำกิจกรรมจิตสาธารณะในชุมชนบ้าง  ครูควรให้นักเรียนนำความดีที่ตนเองทำกับครอบครัวหรือชุมชนมาเล่าที่โรงเรียนบ้าง และครูควรเป็นแบบอย่างด้านจิตสาธารณะ   แต่ความคิดเห็นที่ถึงต้องอึ้งคือ "ครูควรเป็นผู้มีจิตสำนึกจิตสาธารณะสูง  จึงจะสอนนักเรียนให้มีจิตสาธารณะได้  เพราะครูคือแบบอย่างที่ดีของนักเรียน"

 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านแล้วนิ่ง "ยิ้มรับ" กับข้อคิดเห็นของนักเรียนอย่างเบิกบาน  ไม่ได้หมายถึงการสนับสนุนให้นักเรียนต่อว่าครู  แต่มีความพึงพอใจกับ "ความกล้าแสดงออกของนักเรียน" ต่างหาก

 

         การฝึกให้นักเรียนเขียนคำตอบแบบปลายเปิดหรืออิสระ  ทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดได้เต็มที่ และเป็นการฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์  เพราะคุณลักษณะของผู้มีจิตสาธารณะคือกล้าคิด กล้าทำ ใจกว้าง ยอมรับและเปลี่ยนแปลง  สามารถสร้างโอกาสบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม  ผู้ที่มีจิตสาธารณะจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

ความเป็นมาอยู่ที่นี่ค่ะ

http://www.gotoknow.org/blog/krukim/372569

 

หมายเลขบันทึก: 445780เขียนเมื่อ 25 มิถุนายน 2011 13:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (38)

สวัสดีครับ ยายคิม

เป็นบันทึกที่น่าสนใจมาก

เพราะผมคิดว่า จะหาคำตอบจากผู้สูงอายุด้วยครับ

ผมตั้งคำถามไว้ว่า ถ้าผู้สูงอายุมีจิตสาธารณะ

น่าจะมีผลต่อในเรื่องสุขภาพครับ

คุณยายสบายดีนะครับ

สวัสดีค่ะ

ชอบคำที่ย้ำว่า...

"....เพราะครูคือแบบอย่างที่ดีของนักเรียน"

การที่เด็กมีจิตสาธารณ

เขาคงอยากให้ผู้ใหญ่ได้มองเห็นและเป็นเช่นเดียวกับเขานะคะ

ขอบคุณผลงานวิจัยนี้ที่ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงประจักษ์จากเด็กนักเรียนค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูคิม

 • เห็นด้วยค่ะ  รวมทั้ง  ผู้ใหญ่ทุกคนก็ควรมีจิตสาธารณะ
 • สังคมที่ดีงามวันพรุ่งนี้  อยู่ในมือและความคิดของเด็ก
 • เซลล์กระจกของเด็กสะท้อนจากผู้ใหญ่วันนี้
 • เริ่มจากตัวเรานี่ล่ะค่ะ

สวัสดีค่ะ

ชอบคำที่ย้ำว่า...

"....เพราะครูคือแบบอย่างที่ดีของนักเรียน"

การที่เด็กมีจิตสาธารณ

เขาคงอยากให้ผู้ใหญ่ได้มองเห็นและเป็นเช่นเดียวกับเขานะคะ

ขอบคุณผลงานวิจัยนี้ที่ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงประจักษ์จากเด็กนักเรียนค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหมอทิมดาบ

ยายคิมขอเชียร์ค่ะ  เพราะผู้มีจิตสาธารณะคือผู้ที่คิดบวกและมองโลกทางบวกค่ะ

คล้ายกันค่ะ ยายคิมจะให้เด็กนักเรียนทำวิจัยเกี่ยวกับจิตสาธารณะของคนในชุมชนเหมือนกันค่ะ "ถ้าคนในชุมชนมีจิตสาธารณะสังคมในชุมชนจะเป็นสุข" ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณลำดวน

เด็ก ๆ ต้องการความยอมรับจากผู้ใหญ่ค่ะ

และถ้าเรารับฟัง ไม่จำกัดความคิดหรือล้อมกรอบให้เขา  เด็กเขามีความคิดค่ะ  และเขาเข้าใจในพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ใหญ่ดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหมอทพญ.ธิรัมภา

สังคมขาดจิตสาธารณะทำให้ขาดระเบียบวินัยไปด้วย แต่จิตสาธารณะเป็นเรื่องฝึกได้  โดยเฉพาะในวัยเรียน

เด็กที่นั่นเป็นสังคมบ้านนอก วิชาการสู้เขาไม่ได้  นอกเสียจากการสอนให้เป็นคนดี  อาจจะพอไหวค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

มาชื่นชม ส่งกำลังใจและยินดีกับครูดี ๒๔ ชม. (เหมือนร้าน เจ็ด สิบเอ็ด เลยนะคะ

ได้กลับไปโรงเรียน ทำกิจกรรมที่รัก ชอบอีกแล้ว ยินดีนะคะพี่คิม

 

สวัสดีค่ะพี่คิมคนเก่ง

แสดงว่าสิ่งที่เด็กพูดออกมาเขายังไม่เห็นชัดในตัวตนของครูมังคะ  เขาเลยแสดง

ความคิดออกมา็แบบนั้น  แหะแหะ  อาจจะไม่จริงก็ได้เนาะ ( แค่คิดเห็นเฉยๆค่ะ )

เด็กยังไงก็คือเด็กที่พร้อมจะทำตามผู้ใหญ่อยู่แล้ว  สำคัญที่ว่าผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติ

ในสิ่งที่ดีให้เห็นและทำเป็นประจำ  จนเกิดการซึมซับเข้าไปในตัวเด็กทีละน้อยๆ

เหมือนน้ำหยดลงในโอ่งสักวันก็คงเต็มโอ่งได้นะคะ

ยังคงคิดถึงพี่เสมอค่ะ...

ชี่นชมน้องๆนักเรียนจิตสาธารณะเหส่านี้มากค่ะ หวังเช่นกันว่า เมื่อก้าวออกสู่สังคมที่กว้างขึ้นแล้ว กลุ่มเด็กดีเหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นต่อไปนะคะ...

...ค่ำนี้คุยกับน้องคิมระหว่างนัดสังสันต์กับหลานๆ...แข่งกันแช๊ตทางมือถือ..ป้าใหญ่เอาอย่างหลานๆ...

สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม

เห็นด้วยกับเด็กที่บอกว่า ครูต้องมีจิตสาธารณะสูงก่อนจึงจะนำเด็กๆให้มีจิตสาธารณะได้ เพิ่งจะดูรายการของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนำเสนอจิตสาธารณะสูงมากของคนญี่ปุ่นคือ มีการรวบกลุ่มคนสูงอายุที่มีความรู้ความสามารถทางไฟฟ้า วิศวกรรม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะ เนื่องจากท่านเหล่านี้บอกว่า เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะตนมีส่วนทำให้โรงงานไฟฟ้านี้ได้ตั้งขึ้น (เนื่องจากไม่คัดค้าน) ประกอบกับรับเงินบำนาญซึ่งเป็นภาษีของประชาชน อีกทั้งหากคนกลุ่มนี้จะได้รับรังสีก็คงไม่ทรมานอะไรมากมายเนื่องจากสูงวัยใกล้จะหมดอายุแล้ว ชื่นชมในจิตสำนึก ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของคนญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะ  พี่คิม

ผู้ใหญ่คือแบบอย่าง...ที่ดีของเด็กๆค่ะ

สังคมปัจจุบัน..ขาดแคลนผู้มีจิตสาธารณะค่อนข้างมากๆ

ขอบคุณพี่คิมนะคะ  มีโอกาสอย่าลืมแวะเยี่ยมไร่นาสวนผสม..ยินดีต้อนรับทุกวันเวลาค่ะ

 

อรุณสวัสดิ์ครับครูพี่คิม

จากข้อเสนอแนะของนักเรียน...ทำให้รู้ว่าตอนนี้นักเรียนมีใจมากที่เดียวนะครับ เพราะหลายข้อชี้ไปที่กิจกรรมเพื่อชุมชน และกิจกรรมที่ฝึกให้มีจิตอาสา... ไม้ผลัดต่อไป....เป็นหน้าที่ของที่โรงเรียนรับช่วงจัดประชุมเพื่อสะท้อนผลวิจัยให้กับคณะกรรมการโรงเรียน คณาจารย์ ผู้นำชุมชนตลอดจนตัวแทนผู้ปกครอง แล้วช่วยกันคิดวางแผนเพื่อหากิจกรรม/โครงการที่สามารถตอบโจทย์ของนักเรียนได้ในหลายลักษณะ(ทั้งในห้องเรียน โรงเรียน บ้าน และชุมชน)...ข้อดีของการร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจเช่นนี้ จะช่วยให้การพัฒนานักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนานักเรียนเห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ

เป็นกำลังใจให้ครับครูพี่คิม

 • พักนี้น้องงานหนักมาก ๆ ค่ะ งานซ้อนงานยุ่งไปหมด
 • จนแทบไม่มีเวลาให้ลูก ๆ  เรื่องอัพบล็อกยิ่งไม่ค่อยมีเวลา ทั้ง ๆ ที่มีเรื่องราวมากมาย
 • ที่อยากแบ่งปัน แต่ก็ไม่อาจทำได้ 
 • นี่ก็เกือบไม่ได้อวยพรเพื่อน แต่ตั้งใจทำบุญวันเกิดให้เพื่อน
 • ทำอาหารด้วยตัวเอง ตักบาตรพระตอนเช้า  ถวายเงินผ้าป่า แผ่นทองคำ 50 แผ่น เกินอายุเพื่อน 1 ปี ที่วัดทางสาย ไม่มีเวลาไปเอง ส่งธนาณัติไปแทนค่ะ
 • คิดถึงพี่คิมเสมอนะคะ  ขอบพระคุณนะคะที่ร่วมอวยพรวันเกิดเพื่อนน้อง่ตาล
 • ขอให้พี่คิมมีความสุขเช่นกันค่ะ มีเวลาเมื่อไหร่จะมาอ่านบันทึกย้อนหลังนะคะ
 • ต้องรีบไปค่ายแล้วหล่ะค่ะ  คือ น้อง ๆ จากมศว. เขามาจัดค่ายรักการอ่านที่โรงเรียนหน่ะค่ะ  ซึ่งตาลเป็นเจ้าของโครงการ  ต้องดูแลค่ะ จัด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ค่ะ 
 • บ่อยครั้งทีทำงาน 7 เต็ม ไม่มีวันหยุด  ชินแล้วค่ะ
 • สวัสดีค่ะน้องPoo

  พี่คิมไปช่วยโรงเรียนสะสางงานตั้งแต่ก่อนเปิดเรียนแล้วค่ะ  งานเรียบร้อยก็คงเบาแรงลง  หากเขายังต้องการก็จะไปอีกเรื่อย ๆค่ะ

  ก็รู้สึกดีนะคะที่มีโอกาสได้ทำแบบนี้ เกิดควมเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในและคนรอบข้างในทางที่ดีค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องkrugui Chutima

  พี่คิมว่าเด็กเขาก็มีมุมมองของเขา และประสบการณ์ชีวิตทำให้เขาสามารถแยกแยะได้ค่ะ ว่าคนไหนมีสำนึกจิตสาธารณะหรือคนไหนมีน้อย

  ข้อคิดเห็นของเด็ก ครูบางกลุ่มอาจจะรับไม่ได้นะคะ  เป็นเรื่องของ "จิตสาธารณะ" อีกเหมือนกันค่ะ

  เด็กที่บ้านนอกขาดสื่อที่ดี  "แบบอย่างของครู"  จึงมีคุณค่าต่อเด็กมากที่สุดค่ะ

  สวัสดีครับคุณครูคิม นพวรรณ

  • ขอบคุณครับ ที่ครูคิมช่วยหาคำตอบ ให้เกิดความมั่นใจในเรื่องนี้ กับครูทั้งหลาย
  • ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551กำหนดให้ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นหนึ่งในสี่ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่นักเรียนทุกคนต้องผ่าน แต่ก็ไม่มีคะแนนที่ตีค่าออกมาเป็นเกรด ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ยังให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยอยู่ดี แต่ไม่เป็นไร ยังเปิดโอกาสให้ครูนำไปบูรณาการลงในสาระการเรียนรู้อื่นๆ
  • การวัดประเมินก็อาจทำได้ค่อนข้างยาก เข้มบ้าง ไม่เข้มบ้าง อาจต้องขอใช้เครื่องมือของนครปฐมโมเดล เป็นแนวทาง ที่แยกระดับ ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการสร้างเครื่องมือแบบ rubic เพื่อให้เกิดผลที่มีความเที่ยงตรง
  • อยากให้เผยแพร่ผลการศึกษาในครั้งนี้สู่โรงเรียนอื่นๆ และวิจัยต่อยอดเพื่อหาคำตอบที่คิดว่ายังมีคำถามอีกเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้
  • ขอบคุณมากครับ
  • ชื่นชมที่โรงเรียนใช้งานวิจัยเชิง R and D เป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพ

  น่าสนใจค่ะพี่นี่สมกับเป็นครูในดวงใจเราคนนึงเลย

  ตอนนี้ที่ร.พเราก็กำลังขับเคลื่อนจิตสาธารณในจ.น.ท

  ของเรากันเองด้วยค่ะไม่ได้มีหลักการอะไรมาเอาว่า

  อยากลองวิเคราะห์ดูบ้างเหมือนกันค่ะไว้วันหลัง

  จะมาขอคำปรึกษานะคะ

  สวัสดีค่ะ...พี่คิม...

  • เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะที่"ครูควรเป็นผู้มีจิตสำนึกจิตสาธารณะสูง  จึงจะสอนนักเรียนให้มีจิตสาธารณะได้  เพราะครูคือแบบอย่างที่ดีของนักเรียน" ถ้าพิมพ์ดีแล้วไหนเลยแบบพิมพ์ต่อไปจะไม่ดีละค่ะจริงไหม?...
  • เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างดีเลยละค่ะพี่คิม...เพราะปัจจุบันหาคนที่มีจิตสาธารณะค่อนข้างยากจริง ๆ คงแก้ปัญหากันสักพักละมังค่ะ...

  สวัสดีค่ะพี่ใหญ่นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

  คิดถึงพี่ใหญ่ อยากไปกรุงเทพค่ะ 

  เด็กพวกนี้จะเป็นอิฐก้อนต่อไปค่ะ  วันนี้เขารู้และเข้าใจมีความตระหนักแล้ว เมื่อมีโอกาสทำดีเขาจะมั่นใจในการทำดีมากขึ้นค่ะ

  เป็นธรรมดาของเด็กนะคะ เขาต้องการการยอมรับและแรงจูงใจค่ะ และอยากเห็นเพื่อน ๆ น้อง ๆ มีส่วนร่วมกิจกรรมกันมาก ๆ

  น้องก็ต้องขอบคุณโอกาสที่ได้ค้นพบกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องnoktalay 

  การแก้ที่ผู้ใหญ่คงยากนะคะ  แต่พี่คิมมั่นใจว่าสังคมแวดล้อมของคนอาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้ใหญ่มีสำนึกและปรับพฤติกรรมได้บ้าง  แต่มั่นใจอีกว่าจิตสาธารณะสร้างได้ในวัยเด็กค่ะ

  สำคัญที่สุดครอบครัวค่ะ เพราะจิตสาธารณะมีพื้นฐานมาจากวินัยค่ะ

  การสอนเด็กวัยเรียน ต้องมีการติดตาม ต่อเนื่อง ครูต้องใช้ความอดทนสูง รววมทั้งการนำวินัยเชิงบวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการค่ะ

  งานวิจัยของพี่คิมยังไม่ได้นำเสนอเต็มรูปแบบเพียงแต่นำผลมาเล่าเท่านั้นเองค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องmena

  หวังว่าน้องและครอบครัว (ผู้ไม่มีบ้าน) คนนั้น คงสบายดีนะคะ  อยากฟังเรื่องของน้องแพะอีกค่ะ

  เรื่องจิตสาธารณะในสังคม  พี่คิมยังคาดหวังค่ะว่ามีกลุ่มจิตสาธารณะจำนวนไม่น้อยกำลังผนึกพลังต่อสู้อยู่ค่ะ   ส่วนเรามีโอกาสได้ทำดีบ้างก็พอใจแล้วนะคะ  สำหรับเรื่องของเด็ก พี่คิมมีความมั่นใจว่า  พวกเขาฝึกได้  และจะมีโอกาสเติบโตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะเต็มร้อย

  ปัจจุบันหลายหน่วยงาน หลายองค์กร นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบันต่างก็ให้ความสนใจเป็นผู้นำหรือต้นแบบความเป็นจิตสาธารณะจำนวนมากค่ะ

  ขอขอบคุณที่ชวนค่ะ

  เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่ามากมายเลยนะคะพี่คิม

  น่านำไปต่อยอดเหมือนน้องทิมดาบนะคะ....

  สวัสดีค่ะอาจารย์โสภณ เปียสนิท

  ขอขอบพระคุณค่ะ

  สวยจริง ๆ มีฝีมือหามาฝากให้ชมค่ะ

  สวัสดีค่ะอาจารย์หนานวัฒน์

  พี่คิมเป็นคนดื้อค่ะ  หากคิดอยากจะสอนอะไร เมื่อดูแล้วว่ามันดีก็จะดื้อสอนค่ะ และสู้ทนจนกว่าจะเกิดผล  เพราะเด็กที่บ้านนอกพวกเราแก้ปัญหาการเป็นคนเก่งทางวิชาการไม่ไหวค่ะ นอกจากการสอนให้เด็กเป็นคนดีพอสู้ค่ะ

  กำลังพยายามค่ะ  ในการนำสุนทรียสนทนาไปใช้  เพียงแต่ไม่ใช้คำนี้ หากแต่นำกระบวนการไปเท่านั้นเอง  เพราะยังไม่ชำนาญการในหลักการ  เราล้อมวงกันพูดคุย ถกปัญหา และสรุปถอดบทเรียนร่วมกัน  มีผลที่เขียนไว้เชิงคุณภาพเช่นกันค่ะ

  เพื่อแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมและนำหลักการ "บวร" มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ให้ชุมชนตระหนักต่อการมีส่วนร่วม

  มันคงจะเติบโต...ออกไป  ในทิศทางที่งดงาม  แต่พี่คิมคงน่วมค่ะ  ทั้งสนุกและท้าทายดีค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์ บ้านกลอนไฉไล

  พี่คิมก็งานหนักค่ะ  หนักมาก แต่สนุกอย่างบอกไม่ถูก  ตอนเป็นครูต่อสู้กับนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อโจทย์ชุมชน

  ตอนนี้ออกมาเป็นชาวบ้าน  กลับไปช่วยงานโรงเรียน "ต่อสู้กับตัวเอง" ค่ะว่าต้องทำได้ ๆ ๆ ๆ มีกำลังใจจากเพื่อนครูมากมาย  มีบางคนที่เขาต่อต้าน ผอ.เพราะเรื่องธรรมดา  พี่คิมไม่ใส่ใจหรอกค่ะ "เอาส่วนรวมเป็นใหญ่"

  หมายเลขบัญชีของวัดก็จดใส่สมุดไว้ ยังไม่มีเวลาไปส่งเงินค่ะ ขอขอบคุณที่เตือนสติ คงจะได้เวลาส่งเสียทีค่ะ บุญเก่ากินไปใช้ไป  ต้องสร้างบุญใหม่เพิ่มด้วย

  คิดถึงและห่วงใย เป็นกำลังใจให้นะคะ รออ่านเรื่องเล่ากิจกรรมค่ายรักการอ่านค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณสันติสุข สันติศาสนสุข

  การปฏิรูปการศึกษาต่อรัฐบาลเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คือ 1.ควรมุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรมของผู้เรียน 2. รัฐบาลควรเน้นความสำคัญที่ครู โดยต้องผลิต และพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต จิตวิญญาณ และทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ3.ต้องให้ความสำคัญกับโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กที่ประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน ไม่ใช่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนแต่เด็กที่มีการเรียนดีเท่านั้น

  แบบนี้ก็มีมานานแล้วนะคะ  เพียงแต่เปลี่ยนคำพูดบางคำเท่านั้นเอง  แต่หากทำได้แม้ส่วนน้อยก็ยังดี  แค่มองเห็นนโยบายยังสุขใจ

  "นครปฐมโมเดล" พี่คิมนำมาพัฒนาต่อยอดนักเรียนในโครงงานที่จะทำใหม่ไม่กี่วันนี้ค่ะ  โดยจะทดลองให้นักเรียนกำหนด RUBRIC เอง  นักเียนมีความสุขมากนะคะหากให้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ

  ผู้ทำ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ  อันนี้จะอุบไว้ก่อน  และคิดเว่านักเรียนยังไม่ทราบเกณฑ์นี้

  มีผู้ถกเถียงมากมายว่าคุณธรรมวัดไม่ได้  ต้องลงมือทำก่อน วิธีวัดจะเกิดขึ้นเอง  ไม่จำเป็นต้องทำแบบสอบถามก็ได้

  พี่คิมจึงมีความต้ังใจว่าจะเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจิตสาธารณะและวินัยเชิงบวก  แต่ก็ได้แต่คิด

  ตอนที่เริ่มต้นสอนต้องต่อสู้มากมายค่ะ เพราะบางคนหันไปทดสอบ "คำนิยาม" กับเด็ก นี่แหละค่ะความล้มเหลวของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสอนให้คนเป็นคนดี  เพราะมองข้ามการกระทำ

  สวัสดีค่ะคุณOraphan

  พี่คิมขอตอบจากประสบการณ์จริงนะคะว่า เมื่อเราลงมือทำแล้ว จะมองเห็นแนวทางแตกกิงก้านสาขาออกไปมากมายค่ะ

  ทำได้ค่ะ สู้ ๆ ๆ  นะคะ  ขอเป็นกำลังใจค่ะ  แค่คิดที่จะทำก็มองเห็นความสุขรออยู่แล้วนะคะ เป็นความสุขของคนรอบข้างยิ่งใหญ่มากค่ะ

  พี่คิมกำลังจะเริ่มงานใหม่อีก ๑ งานค่ะ  แล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะ

  สวัสดีค่ะน้องบุษยมาศ

  วันนี้อากาศบ้านเราเย็นสบายทั่วหน้ากันนะคะ

  เด็ก ๆ เขามีมุมมองและความคิดเป็นของตนเอง เห็นอย่างไรพูดอย่างนั้นค่ะ คนสอนตรงไปตรงมา เด็กก็ตรงไปตรงมา

  ครูเป็นอย่างไรเด็กเป็นอย่างนั้น "อมตะ" เสมอค่ะ

  ไม่ทราบจะพูดอย่างไรดีนะคะ พูดไปก็จะถูกมองว่ามีความคิดเชิงลบหรืออคติ  เอาแค่เราทำได้ก้พอแล้วค่ะ

  สวัสดีค่ะ✿อุ้มบุญ ✿

  ถ้าน้องโอทำกับชุมชนหรือคนไข้ พี่คิมจะไปช่วยนะคะ  การบ้านที่พี่คิมให้ไว้กับน้องโอ  ยังอยู่ในใจค่ะ รอเวลาและโอกาสดีค่ะ

  สู้ ๆ ๆ ๆ นะคะ

  พี่คิมมีงานใหม่รอตอยอดจากกิจกรรมนี้ค่ะ

  เรียน  พี่ครูคิม

  น่าสนใจมาก จนมีความต้องการเห็น ข้อคำถาม หรือข้อสัมภาษณ์ หรือเกณฑ์อะไร ที่ทำให้ เห็น ความมีจิตสาธารณะ  และคิดค่าคะแนนเป็นร้อยละ  โดยเฉพาะความสำนึกว่า วัดกันอย่างไร  แปลค่า ความสำนึกกันอย่างไร  ที่เห็นเป็น ร้อยละ  แปดสิบหก  สิบสอง  สอง

   

  ขอบคุณมากค่ะ  พี่ครูคิม  หากกรุณา  นำข้อคำถาม มาให้โหลดไปอ่าน จักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  ขอขอบคุณพี่ หนุ่ม กร และอาจารย์อ.นุ
  ที่มอบดอกไม้เป็นกำลังใจค่ะ


  สวัสดีค่ะน้องครูอ้อย แซ่เฮ

  พี่คิมจะทำไฟล์ pdf แล้วส่งให้น้องอ้อยนะคะ ไฟล์อยู่ที่เครื่องของโรงเรียน  ขอตอบแบบย่อ ๆ ก่อนนะคะ

  ตอนที่ ๑ มีแบบสอบถาม ๓๐ ข้อค่ะ

  - นักเรียนมีความเห็นว่าการเป็นผู้มีจิตสาธารณะทำให้ตนเอง คนรอบข้าง และสังคมมีความสุข

  -นักเรียนมีความเห็นว่าผู้มีจิตสาธารณะคือผู้ที่มีความคิดบวก (Positive thinking) หมายถึงคิดในทางที่ดีต่อคนอื่น

  -นักเรียนมีความเห็นว่าจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่สามารถฝึกอบรมได้ตั้งแต่วัยเด็กและจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุ่น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่

  - นักเรียนมีความเห็นว่าผู้มีจิตสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเสียหายต่อส่วนรวม

  - นักเรียนมีความเห็นว่าผู้มีจิตสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ

  - นักเรียนมีความเห็นว่าผู้มีจิตสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครู เช่น ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนและปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน

  - นักเรียนมีความเห็นว่าผู้มีจิตสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเช่นให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำไม่เอาเปรียบเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

  - นักเรียนมีความเห็นว่าผู้มีจิตสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสมบัติของส่วนรวม ให้ความร่วมมือต่อสังคมในฐานะพลเมืองดี ให้ความช่วยเหลือสังคมตามโอกาส

  ถ้าสนใจพี่คิมจะลงมาให้หมดเลยค่ะ

  ขอบพระคุณมากค่ะ  ครูอ้อย จะนำไปเทียบเคียง กับ การประเมินคุณภาพภายนอก  โดย สมศ.ในมาตรฐาน เกี่ยวกับ นักเรียนน่ะค่ะ  ว่า  การวัด และ แปลค่า  อย่างไรค่ะ

  ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง ที่กรุณา ค่ะ  เพราะข้อคำถาม  ที่เกิดขึ้น คือ ข้อคำถาม เบ้ และชี้นำมากเกินไปค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องครูอ้อย แซ่เฮ

  ข้อคำถามของพี่คิมไม่ตรวจสอบแต่อย่างใดค่ะ เขียนขึ้นแล้วนำไปใช้เลยค่ะ เพราะโรงเรียนรีบเอาผลงานเหมือนกันค่ะ

  พี่คิมตั้งใจจะรวบรวมเป็นงานวิขัยเชิงคุณภาพ แต่ต้องนานหน่อยนะคะ ความเป็นมาเขียนไว้ที่นี่คะ

  ร้อยละ  คือนำมาจากการตอบข้อคำถามและเฉลี่ยกับจำนวนนักเรียนธรรมดา ๆ ง่าย ๆค่ะ

  http://www.gotoknow.org/blog/krukim/372569

  ขอบพระคุณ พี่ครูคิม

  นางฟ้า ของการศึกษาไทย มากๆๆค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องครูอ้อย แซ่เฮ

  ได้ยาหอมหลังอาหารจากน้องอ้อย  อิ่มมากขึ้นค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

  ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะคะ  พี่คิมเป็นคนดื้อ และกล้าค่ะ หากคิดอยากทำอะไรก็ทำค่ะ 

  และมีโอกาสได้กลับไปช่วยงานโรงเรียน ก็ทำให้ได้สะสางงานเก่าของตัวเองอีกด้วย

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท