10 วิธี ไม่เกินวัย

เราๆ ท่านๆ คงปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างมั่นคง ไม่มีโรค หรือมีโรคน้อย อยู่อย่างสมวัย มีคุณภาพชีวิต ไม่ใช่ยืนหย่อนยาน หรืออายุมากอย่างพะเยิบพะยาบ

Hiker

เราๆ ท่านๆ คงปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างมั่นคง ไม่มีโรค หรือมีโรคน้อย อยู่อย่างสมวัย มีคุณภาพชีวิต ไม่ใช่ยืนหย่อนยาน หรืออายุมากอย่างพะเยิบพะยาบ <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">วันนี้มีข่าวดีครับ… อาจารย์ ศ.นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำเรื่อง 10 วิธี ไม่เกินวัยไว้ในวารสารหมอชาวบ้าน </p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟัง… ท่านผู้อ่านจะได้ไม่ก้าวเกินวัย เช่น หัวหงอก(หมายถึงผู้เขียน) ฯลฯ เป็นต้น ข่าวดีมีอย่างนี้ครับ… </p><ol>

 • ฉลาดกิน:                         
  ฉลาดกิน รู้จักกินอาหารอย่างสมดุล กินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ เลี่ยงอาหารมันมาก กินผักผลไม้ทุกมื้อ เลือกผักผลไม้หมุนเวียน ไม่กินซ้ำของเดิมทุกวัน และดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตร
 • กินให้เป็น:                        
  อย่าทำตัวเป็นถังขยะ ไม่ต้องกินของเหลือคนอื่น เช่น ลูก ฯลฯ จนหมดจาน อย่าปล่อยให้หิวจัด เพราะเวลาหิวจัดจะกินไม่ยั้ง อย่าเมา(เหล้า เบียร์ ไวน์...) เพราะเวลาเมาจะกินไม่ยั้งเหมือนกัน
 • ออกแรงเป็นประจำ:             
  ออกกำลังกาย และใช้แรงในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เช่น เดินแทนขึ้นรถ เดินขึ้นลงบันไดแทนลิฟต์ กวาดบ้าน ถูพื้นบ้าน ทำงานบ้าน รดน้ำต้นไม้ด้วยฝักบัวแทนสายยาง ล้างรถด้วยมือแทนจ้างเขาล้าง ฯลฯ
 • หลีกหนีของเสีย:               
  ไม่เดินทางไปในที่ที่อากาศไม่ดี เลี่ยงแสงแดด ลม ฝุ่น ควันบุหรี่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ เนื้อดิบ ปลาดิบ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องหาเครื่องป้องกัน
 • เป็นงาน:                         
  ให้วางงานไว้ตรงหน้า อย่านำมาทำบนไหล่ จะได้ใช้สองมือทำงาน ใส่ใจ และไตร่ตรองงานว่า ทำอย่างไรให้งานเสร็จได้โดยดี เร็ว และไม่เปลืองแรงมากเกิน
  หลีกเลี่ยงการนำงานมาทำบนไหล่ เช่น ทำงานด้วยความกลัว เกลียด เครียด โกรธ ฯลฯ เท่าที่จะทำได้
 • ใช้ชีวิตให้เป็น:                  
  กินผัก(ข้อ 1)อย่างเดียวไม่พอ ต้องขอพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วย
 • เข้าอู่บ้าง:                        
  ตรวจร่างกายประจำปีตามสมควร โดยเฉพาะการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อควบคุมน้ำหนัก วัดความดันเลือด ตรวจหาเบาหวาน
 • สร้างจิตงาม:                   
  หัดยิ้ม มองบวก ทำตัวไม่ให้ไร้ค่า เริ่มจากการทำอะไรดีๆ ให้ตัวเอง คนรอบข้าง และสังคม เช่น ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ปลูกไม้ดอกให้คนอื่นชม ฯลฯ
  ที่สำคัญมากคือ หัดชมตัวเองในใจ และชมคนรอบข้างเป็นคำพูด หรือชมเป็นลายลักษณ์อักษร ชมตามจริงให้ได้อย่างน้อยวันละ
  1 ครั้ง
 • ดูรอบข้าง แต่มองไกล:       
  มองคนรอบข้าง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มองให้ไกลออกไปว่า วันนี้เราจะทำอะไรดีๆ ให้ตัวเอง คนรอบข้าง และสังคม เช่น บริจาคเลือด ไขกระดูก ดวงตา อวัยวะ ฯลฯ
  การทำดีบ่อยๆ เป็นเหต เป็นปัจจัย ทำให้เกิดความสุขจากการทำดี
  (doing happiness) มาทดแทนความสุขจากการบริโภคใช้สอย (using / consuming happiness)
 • ทำเอง และหาแนวร่วม:      
  ดีขั้นแรกคือ ทำดีคนเดียว
  ถ้าเป็นไปได้... ควรหาโอกาสทำดียิ่งขึ้นไปอีกคือ ร่วมกันทำดี ส่งเสริมคนดีให้ทำดี แสดงความชื่นชมเมื่อคนอื่นทำดี ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อเข้าสังคมคนดี
  การทำดีร่วมกันทำให้เกิดกระแสแห่งความดีอย่างกว้างขวาง เปรียบคล้ายปฏิกริยาลูกโซ๋นิวเคลียร์
  (chain reaction)
  ถ้าทำอย่างนี้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็จะมีความสุขความเจริญสมวัยได้ครับ...
 • </ol><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm" class="MsoBodyTextIndent">    คำแนะนำ:                                        </p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm" class="MsoBodyTextIndent"></p><p>เราๆ ท่านๆ อาจจะได้ยินคำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านว่า ถ้ากินข้าวไม่หมดจานถือว่า ไม่กตัญญูต่อชาวนา </p><p>บางท่านกินหมดจานตัวเองไม่พอ ไปกินข้าวจานอื่นจนหมดไปด้วย </p><p></p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ถ้าต้องการจะช่วยเหลือชาวนา หรือคนยากคนจน… มีวิธีดีๆ ทำได้อีกหลายวิธี เช่น ให้ทุนการศึกษากับมูลนิธิเด็ก บริจาคเลือด ช่วยซื้อสินค้าจากชุมชนผลิตขึ้น ฯลฯ</p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p>ความจริง… มีอะไรดีๆ ให้ทำอีกมากมาย การกินอาหารจนหมดจานไม่ชื่อว่า กตัญญูต่อใครเลย และไม่ได้บุญอะไรด้วย(ไม่ตรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นความเห็นผิด) </p><p></p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">วิธีที่ดีคือ ตักข้าวพอดี เติมกับข้าวพอประมาณ กินพออิ่ม กินอยู่อย่างพอดีอย่างนี้แล้ว… คงจะมีชีวิตยืนนานได้อย่างมั่นคงต่อไปครับ</p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">    แหล่งที่มา:                                      </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 6pt 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: -17.85pt; tab-stops: list 18.0pt">  ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ศ.นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล. ๑๐ วิธี ไม่เกินวัย. หมอชาวบ้าน ปี ๒๘. ฉบับ ๓๒๘. สิงหาคม ๒๕๔๙; ๑๑.<li class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ IT + พต.ศรัณย์ มกรพฤฒิพงษ์ โร > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต. </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี IT ศูนย์มะเร็งลำปาง > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.   </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">แนะนำให้อ่าน “บ้านสาระ” > [ Click - Click ]</li> </div></li></ul><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 6pt 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: -17.85pt; tab-stops: list 18.0pt">  นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ > ปรับปรุงแก้ไข 8 พฤษภาคม 2550. </div></li></ul>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพ

  คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพ#อาหาร#พักผ่อน#ทำดี#นอน#มองโลกในแง่ดี#ออกกำลัง

  หมายเลขบันทึก: 44272, เขียน: 11 Aug 2006 @ 11:18 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 18, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (18)

  เขียนเมื่อ 
  • ทำได้บางข้อเองครับเช่นข้อ1,2,3,8,9,10
  • ขอบคุณมากครับ
  • จะลองไปปฏิบัติข้ออื่นๆดูครับ
  ขอบคุณอาจารย์หมอวัลลภมากค่ะ

  หนูคงได้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทุกวันนี้ยังทำได้ไม่ครบ 10 ข้อ คงจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณค่ะนแล้วเพิ่งได้รู้ว่า บางครั้งดิฉันก็ทำงานบนไหล่เหมือนกัน ค่ะ ข้ออื่นๆ บางข้อก็อ้อน อ่อนค่ะ เช่นการนอนเนี่ยไม่ค่อยเป็นเวลา  

  ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ลองดูนะครับ
  • ขอให้อาจารย์และท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี สมวัย ไปนานๆ ครับ

  ขอขอบคุณอาจารย์มะปรางเปรี้ยว และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ลองทำดูนะครับ

  การอยู่ในเมืองใหญ่หรือสังคมใหญ่ > ข้อสรรเสริญความดีนี่ช่วยได้มาก

  • (1). ความดีของเรา > ชมตัวเองในใจบ่อยๆ จดความดีหรือบุญที่ทำไว้ เปิดดูคนเดียวทุกวันจะช่วยให้ระลึกถึงความดีได้บ่อยๆ (เป็นอนุสสติในสายสมถภาวนาคือ จาคานุสสติ / สีลานุสสติ)
   (2). ความดีของคนอื่น > ชมออกมาบ่อยๆ เป็นคำพูด หรือเป็นตัวอักษรก็ได้ เป็นบุญขัดเกลาความตระหนี่ (กำจัดวัณณมัจฉริยะ)

  ขอให้อาจารย์มะปรางเปรี้ยวและท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข มีความเจริญไปนานๆ ครับ

  ขอขอบคุณอาจารย์เมตตา และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ผมเองบ่อยครั้งทำงานบนไหล่ หรือบางทีก็บนหัว > มีความทุกข์กับงาน
  • อ่านเรื่องนี้จากวารสารหมอชาวบ้าน... ต่อไปผมจะหัดยกงานลงมาข้างหน้า > ใช้มือทำให้มากขึ้น

  ขอให้อาจารย์เมตตา และท่านผู้อ่านทุกท่านมี "เมตตา" > ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุข ความเจริญ

  • คนที่มากด้วยเมตตาย่อมมีผิวหน้าผ่องใสไปนานเลย...
  • ได้มุมมองกว้างขึ้นเยอะเลยครับ
  • ไม่กล้าตอบแบบมั่นใจสักข้อเลยว่าทำได้แล้ว
  • เพราะเผลอหลุดไปหลายทีเหมือนกัน
  • ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆ
  • เรื่องบุญคุณชาวนาผมก็ได้ยินมาครับ แก้โดยให้ตักข้าวพอดีกับที่กินครับ (ถ้าหุงเอง) ไม่ก็บอกคนขายขอข้าวน้อยๆ
  อาจารยวัลลภคะ

  ขอบพระคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ ที่มอบพรดี ๆ ให้แกหนูและผู้อ่านท่านอื่น ๆ ^-^

  ขอขอบคุณอาจารย์จันทร์เมามาย และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ลองทำดูนะครับ > ได้แค่ไหนก็แค่นั้น เพราะเราทำดีที่สุด (ภายใต้ขีดจำกัด) แล้ว...

  คุณแม่ผมไตวาย อยู่โรงพยาบาลนครพิงค์ > ตอนนี้อยู่ ICU > ท่านก็ทำดีที่สุดของท่านคือ

  • (1). ทำใจ บริจาคศพกับดวงตา เพราะญาติตั้งแต่คุณย่าลงมา... เกือบทุกท่านจะบริจาคตา
  • (2). วันนี้น้องโทร.มาปรึกษา > ท่านบอกพยาบาลว่า ขอทำสังฆทาน(ใน ICU!) ดูเหมือนทาง ICU อนุญาตให้ทำได้

  คนเรามีกำลังไม่เท่ากัน... ทำให้ดีเท่าที่กำลังเรามี นั่นก็ดีที่สุด(ของเรา)แล้วครับ

  อ่านแล้วจึงได้ทราบว่าทำงานบนไหล่เป็นอย่างไร และเพิ่งจะรู้ตัวว่าตนเองส่วนมากแล้วทำงานบนไหล่จะพยายามปรับปรุงตัวเองค่ะ

                                       ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

  เขียนเมื่อ 
  ขอบคุณค่ะ ไม่ยากไม่ง่าย จะลองปรับปรุงใช้กับตัวเองค่ะ

  ขอขอบคุณอาจารย์มะปรางเปรี้ยว และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ขอบคุณอาจารย์ และท่านผู้อ่านเช่นเดียวกันครับ

  ขอขอบคุณอาจารย์อนงนาฎ และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ผมเองก็คงจะทำงานบนไหล่เหมือนกัน
  • ต่อไปจะพยายามทำงานวางลงตรงหน้าแทน
  • ขอให้อาจารย์ และท่านผู้อ่านทุกท่านไม่ก้าวเกินวัย + อยู่สมวัยครับ...

  ขอขอบคุณอาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • อะไรที่ง่ายเกิน > มักจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
  • อะไรที่ยากเกิน > มักจะทำไม่สำเร็จ
  • อะไรที่ไม่ยากไม่ง่าย > ถ้าตั้งใจทำ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ที่สุด....

  ขอให้อาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสำเร็จจากการทำอะไรที่ "ไม่ยากไม่ง่าย" ครับ...

   

 • อะไรที่ง่ายเกิน > มักจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
 • อะไรที่ยากเกิน > มักจะทำไม่สำเร็จ
 • อะไรที่ไม่ยากไม่ง่าย > ถ้าตั้งใจทำ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ที่สุด....
 • อ่านแล้วโดนใจมากเลยครับ ผมจะพยายามมองปัญหาไม่ให้ง่ายและยากเกินครับ

  ขอขอบคุณอาจารย์จันทร์เมามาย และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ดูเหมือนแพทย์ประจำกองทัพนโปเลียนจะแบ่งคนไข้เป็น 3 กลุ่ม (arbitrage)

  หลักการนี้ยังคงใช้อยู่เมื่อมีอุบัติภัยหมู่ (mass casualty) > เมื่อทรัพยากรมีน้อย(จำกัด)ในท่ามกลางภัยพิบัติใหญ่เกินกำลัง...

  • (1). อาการหนัก > โอกาสตายสูงไม่ว่าจะรักษาหรือไม่ > ไม่ต้องช่วย หรือทุกวันนี้มีสื่อมวลชนสอดส่อง ต้องช่วยสักหน่อยพอเป็นพิธี
   (2). อาการเบา > โอกาสหายเองสูง > ไม่ต้องช่วย ปล่อยให้หายเอง
   (3). อาการปานกลาง > โอกาสตายสูงถ้าไม่รักษา โอกาสรอดสูงถ้ารักษา > ให้รีบช่วย จะได้รับผลคุ้มทุนที่สุด

  หลักการนี้ดูเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก่อนแล้วคือ

  • (1). โรคบางโรครักษาก็หาย ไม่รักษาก็หาย
   (2). โรคบางโรครักษาก็ตาย ไม่รักษาก็ตาย
   (3). โรคบางโรครักษาหาย ไม่รักษาจะตาย 
  • การรักษาจะมุ่งรักษาทุกคนทุกฝ่าย
  • ทว่า... ความพยายามสมควรจะมุ่งไปในส่วนที่ได้ผล คือ ส่วนที่กลางๆ หรือส่วนที่ (2)

  ขอให้อาจารย์จันทร์เมามาย และท่านผู้อ่านทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จ ความเจริญในชีวิต... โดยเฉพาะ...

  • การแสวงหาอะไรที่ไม่ยากไม่ง่าย + ทำสม่ำเสมอจนประสบความสำเร็จบ่อยๆ
  • ต่อไปของที่ยากขึ้นจะค่อยๆ ง่ายลงไปเอง
  เขียนเมื่อ 
  กลับมาอีกครั้งก็ได้ความรู้เพิ่มอีก ขอบคุณค่ะ ความพยายาม^2 + สม่ำเสมอ = ความสำเร็จ * ความสุข ^ ความเจริญในชีวิต

  ขอขอบคุณอาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • Welcome home. > ยินดีต้อนรับครับ
  • เห็นด้วยกับข้อคิดของอาจารย์ที่ว่า "ความพยายาม^2 + สม่ำเสมอ = ความสำเร็จ*ความสุข^ความเจริญในชีวิต"
  • สาธุ สาธุ สาธุ
  • ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ความสำเร็จ และความเจริญตามที่อาจารย์ iS แนะนำครับ...