Hiker

เราๆ ท่านๆ คงปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างมั่นคง ไม่มีโรค หรือมีโรคน้อย อยู่อย่างสมวัย มีคุณภาพชีวิต ไม่ใช่ยืนหย่อนยาน หรืออายุมากอย่างพะเยิบพะยาบ <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">วันนี้มีข่าวดีครับ… อาจารย์ ศ.นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำเรื่อง 10 วิธี ไม่เกินวัยไว้ในวารสารหมอชาวบ้าน </p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟัง… ท่านผู้อ่านจะได้ไม่ก้าวเกินวัย เช่น หัวหงอก(หมายถึงผู้เขียน) ฯลฯ เป็นต้น ข่าวดีมีอย่างนี้ครับ… </p><ol>

 • ฉลาดกิน:                         
  ฉลาดกิน รู้จักกินอาหารอย่างสมดุล กินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ เลี่ยงอาหารมันมาก กินผักผลไม้ทุกมื้อ เลือกผักผลไม้หมุนเวียน ไม่กินซ้ำของเดิมทุกวัน และดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตร
 • กินให้เป็น:                        
  อย่าทำตัวเป็นถังขยะ ไม่ต้องกินของเหลือคนอื่น เช่น ลูก ฯลฯ จนหมดจาน อย่าปล่อยให้หิวจัด เพราะเวลาหิวจัดจะกินไม่ยั้ง อย่าเมา(เหล้า เบียร์ ไวน์...) เพราะเวลาเมาจะกินไม่ยั้งเหมือนกัน
 • ออกแรงเป็นประจำ:             
  ออกกำลังกาย และใช้แรงในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เช่น เดินแทนขึ้นรถ เดินขึ้นลงบันไดแทนลิฟต์ กวาดบ้าน ถูพื้นบ้าน ทำงานบ้าน รดน้ำต้นไม้ด้วยฝักบัวแทนสายยาง ล้างรถด้วยมือแทนจ้างเขาล้าง ฯลฯ
 • หลีกหนีของเสีย:               
  ไม่เดินทางไปในที่ที่อากาศไม่ดี เลี่ยงแสงแดด ลม ฝุ่น ควันบุหรี่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ เนื้อดิบ ปลาดิบ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องหาเครื่องป้องกัน
 • เป็นงาน:                         
  ให้วางงานไว้ตรงหน้า อย่านำมาทำบนไหล่ จะได้ใช้สองมือทำงาน ใส่ใจ และไตร่ตรองงานว่า ทำอย่างไรให้งานเสร็จได้โดยดี เร็ว และไม่เปลืองแรงมากเกิน
  หลีกเลี่ยงการนำงานมาทำบนไหล่ เช่น ทำงานด้วยความกลัว เกลียด เครียด โกรธ ฯลฯ เท่าที่จะทำได้
 • ใช้ชีวิตให้เป็น:                  
  กินผัก(ข้อ 1)อย่างเดียวไม่พอ ต้องขอพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วย
 • เข้าอู่บ้าง:                        
  ตรวจร่างกายประจำปีตามสมควร โดยเฉพาะการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อควบคุมน้ำหนัก วัดความดันเลือด ตรวจหาเบาหวาน
 • สร้างจิตงาม:                   
  หัดยิ้ม มองบวก ทำตัวไม่ให้ไร้ค่า เริ่มจากการทำอะไรดีๆ ให้ตัวเอง คนรอบข้าง และสังคม เช่น ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ปลูกไม้ดอกให้คนอื่นชม ฯลฯ
  ที่สำคัญมากคือ หัดชมตัวเองในใจ และชมคนรอบข้างเป็นคำพูด หรือชมเป็นลายลักษณ์อักษร ชมตามจริงให้ได้อย่างน้อยวันละ
  1 ครั้ง
 • ดูรอบข้าง แต่มองไกล:       
  มองคนรอบข้าง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มองให้ไกลออกไปว่า วันนี้เราจะทำอะไรดีๆ ให้ตัวเอง คนรอบข้าง และสังคม เช่น บริจาคเลือด ไขกระดูก ดวงตา อวัยวะ ฯลฯ
  การทำดีบ่อยๆ เป็นเหต เป็นปัจจัย ทำให้เกิดความสุขจากการทำดี
  (doing happiness) มาทดแทนความสุขจากการบริโภคใช้สอย (using / consuming happiness)
 • ทำเอง และหาแนวร่วม:      
  ดีขั้นแรกคือ ทำดีคนเดียว
  ถ้าเป็นไปได้... ควรหาโอกาสทำดียิ่งขึ้นไปอีกคือ ร่วมกันทำดี ส่งเสริมคนดีให้ทำดี แสดงความชื่นชมเมื่อคนอื่นทำดี ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อเข้าสังคมคนดี
  การทำดีร่วมกันทำให้เกิดกระแสแห่งความดีอย่างกว้างขวาง เปรียบคล้ายปฏิกริยาลูกโซ๋นิวเคลียร์
  (chain reaction)
  ถ้าทำอย่างนี้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็จะมีความสุขความเจริญสมวัยได้ครับ...
 • </ol><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm" class="MsoBodyTextIndent">    คำแนะนำ:                                        </p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm" class="MsoBodyTextIndent"></p><p>เราๆ ท่านๆ อาจจะได้ยินคำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านว่า ถ้ากินข้าวไม่หมดจานถือว่า ไม่กตัญญูต่อชาวนา </p><p>บางท่านกินหมดจานตัวเองไม่พอ ไปกินข้าวจานอื่นจนหมดไปด้วย </p><p></p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ถ้าต้องการจะช่วยเหลือชาวนา หรือคนยากคนจน… มีวิธีดีๆ ทำได้อีกหลายวิธี เช่น ให้ทุนการศึกษากับมูลนิธิเด็ก บริจาคเลือด ช่วยซื้อสินค้าจากชุมชนผลิตขึ้น ฯลฯ</p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p>ความจริง… มีอะไรดีๆ ให้ทำอีกมากมาย การกินอาหารจนหมดจานไม่ชื่อว่า กตัญญูต่อใครเลย และไม่ได้บุญอะไรด้วย(ไม่ตรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นความเห็นผิด) </p><p></p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">วิธีที่ดีคือ ตักข้าวพอดี เติมกับข้าวพอประมาณ กินพออิ่ม กินอยู่อย่างพอดีอย่างนี้แล้ว… คงจะมีชีวิตยืนนานได้อย่างมั่นคงต่อไปครับ</p><p style="margin: 6pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">    แหล่งที่มา:                                      </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 6pt 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: -17.85pt; tab-stops: list 18.0pt">  ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ศ.นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล. ๑๐ วิธี ไม่เกินวัย. หมอชาวบ้าน ปี ๒๘. ฉบับ ๓๒๘. สิงหาคม ๒๕๔๙; ๑๑.<li class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ IT + พต.ศรัณย์ มกรพฤฒิพงษ์ โร > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต. </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี IT ศูนย์มะเร็งลำปาง > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.   </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">แนะนำให้อ่าน “บ้านสาระ” > [ Click - Click ]</li> </div></li></ul><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 6pt 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: -17.85pt; tab-stops: list 18.0pt">  นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ > ปรับปรุงแก้ไข 8 พฤษภาคม 2550. </div></li></ul>