ความเห็น 61706

10 วิธี ไม่เกินวัย

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์อนงนาฎ และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ผมเองก็คงจะทำงานบนไหล่เหมือนกัน
  • ต่อไปจะพยายามทำงานวางลงตรงหน้าแทน
  • ขอให้อาจารย์ และท่านผู้อ่านทุกท่านไม่ก้าวเกินวัย + อยู่สมวัยครับ...