ความเห็น 61708

10 วิธี ไม่เกินวัย

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • อะไรที่ง่ายเกิน > มักจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
  • อะไรที่ยากเกิน > มักจะทำไม่สำเร็จ
  • อะไรที่ไม่ยากไม่ง่าย > ถ้าตั้งใจทำ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ที่สุด....

ขอให้อาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสำเร็จจากการทำอะไรที่ "ไม่ยากไม่ง่าย" ครับ...