ความเห็น 64240

10 วิธี ไม่เกินวัย

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • Welcome home. > ยินดีต้อนรับครับ
  • เห็นด้วยกับข้อคิดของอาจารย์ที่ว่า "ความพยายาม^2 + สม่ำเสมอ = ความสำเร็จ*ความสุข^ความเจริญในชีวิต"
  • สาธุ สาธุ สาธุ
  • ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ความสำเร็จ และความเจริญตามที่อาจารย์ iS แนะนำครับ...