วันนี้ 11 สิงหาคม 2549 ขอประชาสัมพันธ์ชาว KM ให้ทราบเกี่ยวกับการประชุมตลาดนัด CoPsการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในวันที่ 22 กันยายน 2549 และเล่าประสบการณ์การทำวิจัย ในเดือนมกราคม 2550 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียด รองฯผ่องใส ถาวรจักร 09-5001008 สำหรับ CoPs สานสายใยครูและศิษย์ จะนัดพบกันในวันที่ 11 กันยายน 2549 ณ โรงเรียน ศรีบุณยานนท์ รายละเอียดติดต่อ รองฯจิรพรรณ ทุมพร 01-6821424 นะคะ และขอกราบพระคุณอาจารย์ธเนศ ที่ให้กำลังใจมานะคะ จะสู้ต่อไปคะ