ห่วงคุณภาพนักเรียนที่จบ ม.6

         วันที่ 10 ส.ค.49  ผมไป มวล. เพื่อทำงานในฐานะทีมคณะกรรมการประเมินและเสนอแนะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย   ที่มี ศ. นพ. ประเวศ  วะสี เป็นประธาน   ผศ. ดร. ทวี  เลิศปัญญาวิทย์และผมเป็นกรรมการ   ดร. สราวุธ  เดชมณี เป็นกรรมการและเลขานุการ

         เราสัมภาษณ์คนของ มวล. ถึง 23 คนภายในวันเดียว

         เรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันมากคือคุณภาพของนักศึกษาใหม่ของ มวล. ลดลง

         สาเหตุมี 2 อย่าง  (1) คุณภาพของผู้เรียนจบ ม.6 โดยรวมลดลง   (2) มีการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการแย่งชิง นศ.ที่เรียนดี   และ มวล. เป็นมหาวิทยาลัยที่ นศ. เลือกในอันดับหลัง ๆ

         ผมถามคนหลายคนว่าคุณภาพของผู้เรียนจบ ม.6 โดยรวมลดลงจริงหรือไม่   เขาตอบเป็นเสียงเดียวว่าจริง   มีคนบอกว่าโรงเรียนปล่อยเกรดเพื่อช่วยให้ลูกศิษย์สอบแข่งเข้ามหาวิทยาลัยได้   มีคนเอ่ยชื่อโรงเรียนด้วย

         มีครูใน รร.ของรัฐสารภาพกับผมหลายคนว่าในช่วง 3 - 4 ปีนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่นักเรียน   เพราะต้องใช้เวลาเขียนเอกสารเลื่อนวิทยฐานะเป็นอาจารย์ 3 บ้างเพื่อวิ่งเต้นหาตำแหน่งบ้าง

         การวิ่งเต้นในวงการศึกษารุนแรงขึ้นมาก

         เมื่อเดือนที่แล้วผมไปประชุมที่อุดร   เห็นได้ชัดว่าผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่การไปต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีมากกว่าการเรียนรู้เพื่อหาทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

         วงการศึกษาหายใจเข้าออกเป็นการเอาใจนักการเมือง  ไม่ใช่หายใจเข้าออกเป็นการเอาใจใส่ศิษย์

         คุณภาพการศึกษาจึงตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ

วิจารณ์  พานิช
 11 ส.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#มหาวิทยาลัย#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 44267, เขียน: 11 Aug 2006 @ 10:58 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

     การมุ่งเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยยึดเงินตอบแทนเป็นตัวตั้ง มีผลเสียมากมาย ทำลายโอกาสแห่งการเรียนรู้ของทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา บั่นทอนประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมและเพื่อนๆหลายคน  หันหลังให้กับสิ่งนี้  ชนิดที่ปลุกเสกยังไงก็ไม่ขึ้นเสียที่
      เมื่อไหร่หนอจะมีกระบวนการตามดูคนทำงาน มองหลายๆมิติให้รอบด้าน เมื่อเห็นชัดว่าใช่ก็ลากเขาออกมาจากงานสักระยะหนึ่ง เป็นช่วงสั้นๆ ให้เขาได้คิด พูด เขียน สิ่งสร้างสรรค์ที่เขาทำมา  สัมภาษณ์ยาวอย่างไรก็ได้ ข้ามวันข้ามคืนก็ได้  คนพวกนี้ไม่กลัวอยู่แล้ว เมื่อทนไม่ไหวก็มอบตำแหน่งทางวิชาการให้เขาไปเสีย และปล่อยให้เขากลับไปทำหน้าที่ด้วยชีวิตและวิญญาณของเขาต่อไป ... เป็นลู่พิเศษ  ลู่ที่สอง ที่แตกต่างจากวิธีปกติที่บางคน หรือ อาจหลายคนเคยได้ใช้วิธีฉ้อฉลเข้าสู่ตำแหน่งอย่างไร้ศักดิ์ศรีมาแล้ว ก็ได้
     ผมแอบสังเกตพบว่า ความเห็นแก่ตัว เป็นปฏิภาคตรงกับตำแหน่งทางวิชาการสูงๆ  ของคนบางคน สายวิทย์จะน้อยหน่อย ทางศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์พบได้ง่ายกว่า ... รายละเอียดว่าเขาทำอย่างไรกันบ้าง มีครับแต่ไม่พูดดีกว่า ... เพราะแค่นี้หลายคนก็ตำหนิผมในใจแล้วว่า "องุ่นเปรี้ยว  

 

เขียนเมื่อ 

ทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ปัญหาโดยรวมคือการระลึกถึงความเป็นครูลดน้อยลง ในระดับประถม-มัธยม ผู้บริหารโรงเรียนไม่ต้องสอนครับ ทำหน้าที่อำนวยเพียงอย่างเดียว มีเรื่องอีกมากครับที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมถอย ของจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ...

มณฑล
IP: xxx.47.26.117
เขียนเมื่อ 

สังคมการศึกษา มักให้คุณค่ากับตำแหน่งวิชาการ และมักลืมให้คุณค่ากับความเป็นครู ทำให้คุณภาพการศึกษาของเด็กตกต่ำ

ฑัณฑิกา
IP: xxx.28.123.253
เขียนเมื่อ 

มีความเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด แต่จะขอให้กำลังใจแก่ครูที่ไม่ได้มุ่งไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มากไปกว่ามุ่งที่ผู้เรียน ขอแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองให้ฟังดังนี้

เนื่องจากสังคมไม่ค่อยยอมรับคุณภาพของบัณฑิต จึงต้องทำงานส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง จนไม่มีเวลานั่งทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับการดูถูกจากผู้สอนที่มีตำแหน่งทางวิชาการผ่านนักศึกษา

นักศึกษารับทราบด้วยความเจ็บปวดแทนครูผู้นี้ หลายครั้งที่นักศึกษาโต้แย้งแทนครูผู้นี้ด้วยความรุนแรง แล้วมาเล่าให้ฟัง พร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยคุณภาพของการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการ แสดงว่าลูกศิษย์เขารับรู้และซาบซึ้งความเป็นครูมากกว่าตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอน

อย่างไรก็ตามคุณครูก็อย่าลืมการแสดงศักยภาพของตนเองในการสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้คนอื่นได้ประจักษ์  แต่ใม่ควรละเลยความเป็นครู