ความเห็น 60291

10 วิธี ไม่เกินวัย

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์เมตตา และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ผมเองบ่อยครั้งทำงานบนไหล่ หรือบางทีก็บนหัว > มีความทุกข์กับงาน
  • อ่านเรื่องนี้จากวารสารหมอชาวบ้าน... ต่อไปผมจะหัดยกงานลงมาข้างหน้า > ใช้มือทำให้มากขึ้น

ขอให้อาจารย์เมตตา และท่านผู้อ่านทุกท่านมี "เมตตา" > ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุข ความเจริญ

  • คนที่มากด้วยเมตตาย่อมมีผิวหน้าผ่องใสไปนานเลย...