รายงานการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียน

พัฒนาการอ่านและการเขียน

                      

 

                    รายงานการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียน

                               ชั้นประถมศึกษาปีที่.......

           หัวข้อนวัตกรรมพัฒนาการอ่าน และ การเขียน  โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

ชื่อผู้จัดทำนวัตกรรม

             ครูทิพย์

ปัญหาและสาเหตุ

          นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน พิจารณาการเขียนที่มักใช้มาตราตัวสะกดผิดพลาดอยู่เสมอ  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่านักเรียนเขียนผิด  จึงคิดว่าแบบฝึกจะทำให้    นักเรียนอ่านได้คล่อง    เขียนคล่องกว่าเดิม   จึงได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยได้พยายามศึกษาค้นคว้าหานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน   จึงได้จัดทำและ  พัฒนาแบบฝึกทักษะ    เรื่อง   มาตราตัวสะกดแม่ กด  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง   ประสิทธิภาพการเรียนรู้  และ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร

จุดประสงค์การดำเนินงาน

      ๑.  เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องมาตราตัวสะกด  แม่  กด

      ๒.  สร้างความสามารถด้านการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด 

            แม่  กด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       ๑.  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

       ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

       ๓.  เป็นสื่อที่ช่วยให้ครูสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ สำหรับการเสริมสร้าง และซ่อมเสริมนักเรียน

      ๔. เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย

ขอบเขต

     ๑. เนื้อหา  จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่....

      ครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่องมาตราตัวสะกด  แม่  กด   เท่านั้น

     ๒. กลุ่มเป้าหมาย    เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่..โรงเรียน......

         จำนวน   35     คน

     ๓. ระยะเวลาของการใช้นวัตกรรม  ในภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา......

     ๔. การดำเนินงาน

                        -  ครูสร้างแบบฝึกทักษะ

                        -  ลองใช้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

                        -  ให้เพื่อนสอนเพื่อน

                        -  พ่อ  แม่  ช่วยสอน

                        -  ครู  ช่วยสอน

  สรุปผลการใช้นวัตกรรม

               หลังจากผู้สอนได้ดำเนินการสอน  ให้นักเรียน ทำแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย   ปรากฏว่านักเรียน.......คน  มีพัฒนาการดีขึ้นสามารถอ่านได้คล่องขึ้นเขียนได้มากขึ้น  แต่อีก.......คนยังต้องมีการฝึกฝนต่อไป  และครูได้สอนซ่อมเสริมจนนักเรียนสามารถอ่านได้คล่องและเขียนได้คล่อง

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การใช้นวัตกรรม พัฒนาการอ่านและการเขียน

หมายเลขบันทึก: 440318, เขียน: 22 May 2011 @ 18:45 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

เป็นเค้าโครงที่น่าสนใจครับ อยากให้ครูนำไปใช่มากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ  ที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ  คงจะปลื้มและมีกำลังใจทำงานต่อไป

 

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ครับคุณครู...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ  พี่......ทหารเรือไทย  ครั้งต่อไปต้องมาดูงานกันบ่อยๆ  นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาปรบมือให้กำลังใจและสนับสนุนคุณครูค่ะ

สู้ ๆ ๆ  นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ   ที่มาปรบมือให้กำลังใจ  มีกำลังใจเพิ่ม  เต็มร้อยแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจค่ะ  
  • ช่างคิดนะค่ะ  เว้นไว้ให้เติมเองตามใจผู้นำไปดัดแปลง
  • ใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ
IP: xxx.121.38.9
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูอำพร  ขอบคุณค่ะที่แวะมาให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครู   เปลี่ยนโลโก้ใหม่..เกือบจำไม่ได้..ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ท่าน กร  ที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมกันบ่อย ๆ  จะได้ไม่เหงา

มาส่งกำลังใจ ให้มีพลังขึ้นบันทึกใหม่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะท่าน  วอญ่า-ผู้เฒ่า